9, నవంబర్ 2011, బుధవారం

మాలిక పత్రిక దీపావళి సంచిక11.11.11 నాడు విడుదల ..

4 వ్యాఖ్యలు:

 1. Why this ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి దీ?

  Chiru filmu hero figaru
  Kerchief horse-u cap-u

  AC first class Godavari trainu
  Landline in the bag-u

  Why this ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి దీ?

  Fake feminist act-u act-u
  women foul language
  Shame lessu life-u life-u
  Brain-u total damage

  Why this ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి ప్రనావెఱ్ఱి దీ?

  (Sorry Malak I used some of your lines)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. LOOOOOOOL Ajnaata ...

  Fake feminist act-u act-u
  women foul language
  __________________________

  This is correct. In this idiot's lingo, abusing women is Feminism ... :))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు