16, జనవరి 2012, సోమవారం

మాలిక పత్రిక బ్లాగ్గడి - 11 నిలువు దిద్దుబాటు

మాలిక పత్రికలో ప్రచురితమైన బ్లాగ్గడి లో 11 నిలువును ఈ విధంగా సరిదిద్దడమైనది:11. దుర్గం కరువైన ప్రముఖ బ్లాగర్ ఇంటిపేరు చిందరవందరైందిపత్రిక URL: http://magazine.maalika.org

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి