13, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

రాముడు చేసిన ఒకే ఒక్క నేరం

తరతరాలుగా కులగజ్జి పట్టిన వడ్రంగిపిట్టలని ప్రోత్సహించకపోవటం :))

అవునండీ, నిజంగానే ... ఆ శంభూకరావు తన కులం తప్ప మిగతా కులాలన్నీ నాశనమయిపోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో తపస్సు చేశాడని మా పక్కింటి పాపాయమ్మగారు వ్రాసిన రామాయణంలో ఉంది.

6 వ్యాఖ్యలు: