15, ఏప్రిల్ 2011, శుక్రవారం

పాపం లెఫ్టిస్టులు

మొన్న ఒక బ్లాగర్ తొ చాట్ చేస్తుంటే టీవీలలో న్యూస్ పేపర్లలో ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న మీడియావారికి బ్లాగుల్లో మాత్రం ఎందుకు చుక్కెదురవుతోంది అనే ప్రశ్న ఒకటి ఉదయించింది. దానికి కారణం విమర్శించటమే తప్ప విమర్శలని ఎదుర్కోలేని మీడియావారి తత్వమేనా అనే సందేహం కూడా వచ్చింది.

ఇవాళ బ్లాగుల్లో శంకర్ గొడవ చూశాక ఆ అనుమానం మరికాస్త బలపడింది.

మీరేమంటారు? మా అనుమానం నిజమేనా? మిగతావారిని చీల్చి చెండాడేవారు తమదగ్గరకొచ్చేసరికీ ఎందుకు తట్టుకోలేక పోతున్నారు? విమర్శలు పడటం అలవాటు లేకా? వారి తప్పు వారికి తెలిసా?

ఒక ప్రముఖ రాజకీయ రచయిత - ఛాన్స్ దొరికాలే గానీ అందరినీ ఏఖి పారేసే బ్లాగరు, తనదాకా వచ్చేసరికీ మాత్రం డిసెన్సీ జపం ప్రారంభించారు. కమ్యూనిష్టయొన ఆయనకు కమ్యూనిజం పై విమర్శలని తట్టుకోవటం ఎంత కష్టమో నాకు కూడ తెలిసొచ్చింది - నా కామెంట్ ఆయన డిలీట్ చేశాక. ఇంతా చేసి నేను చేసిందల్లా నా పాత చచ్చు కవితనొకదానిని కాపీ పేస్టు చెయ్యడం.

అది మీరంతా ఇది వరకూ చూసిందే -


When it rains in China
I would run for a cover
Even though I am in India
Since I’m a Mao lover

All that I wanna see
is everything painted Red
even it that means
spilling the human blood

If my country goes nuclear
I would always resist
But if it’s Iran or N Korea
My job is just to assist

If Israel occupies neighbors
I would call her imperial
But when China does it to Tibet
I treat that a study material

If the US goes to war
She must be called a crusader
When a ‘Red’ country does the same
I call her a leader

When police kills militants
I scream “Human Rights?”
But when the militants go killing
I call them freedom fights

When Saibaba does something
I pick a gun to shoot
But when Mother Teresa does it
I prefer to stay in mute

Fish medicine is crap
that’s what I would claim
But if its something non-Hindu
That’s not part of my aim

I can manipulate history
But my opponents can not
For I would stand exposed
If they untie the knot

Aryan Invasion theory
Is something I always profess
Even though I’m proved wrong
I would never confess

Before every civilian
I would scream “Science”
But when a scientist crosses me
I would say “Social conscience”

Trade Unions are my heart
I don’t care their likes
May be they get lazy but
Who cares? I wanna see ‘Strikes”

Religion is opium
and Caste means Shit
But Muslim league is an ally
Or else I’ll be Hit!

I'm always right
and the 'right' is laways wrong
If I get a chance
I even malign Armstrong

I would lead my life
In some vague mist
That’s precisely because
I’m a God-Damned COMMUNIST!


మరో కామెంట్ ఏమిటయ్యా అంటే అయన అన్న అమ్మట "జ్యోతి బసు మీద ఒక్క ఆరోపణ కూడా నిలబడలేదు" అని ... దానికి నేణు "మోడీ మీడ రాజీవ్ మీద కూడా లేదు కదా?" అంటే దానికి ఆయన పరోక్షంగా విసుర్లు. దానిని నేను ఎటేక్ మళ్ళీ చేస్తే, మళ్ళీ డీసెన్సీ మంత్రాలు :P వీళ్లని విమర్శించటం అసభ్యం అయితే మరి ఒబామా ఫొటోలని కాళ్ళ కింద తొక్కటం సభ్యతా?

సరే నాకు కూడ ఛాన్స్ దొరికిందిగా .. caught him on the wrong foot :))

But one thing is for sure - In the print media you can write any crap and get away with it because the common man has no means to respond to it. But Web 2.0 is a different animal. The common man has enough resources to get back at you word to word and sentence to sentence. If you can't take it, then blogs are not for you.

13, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

రాముడు చేసిన ఒకే ఒక్క నేరం

తరతరాలుగా కులగజ్జి పట్టిన వడ్రంగిపిట్టలని ప్రోత్సహించకపోవటం :))

అవునండీ, నిజంగానే ... ఆ శంభూకరావు తన కులం తప్ప మిగతా కులాలన్నీ నాశనమయిపోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో తపస్సు చేశాడని మా పక్కింటి పాపాయమ్మగారు వ్రాసిన రామాయణంలో ఉంది.