25, జూన్ 2009, గురువారం

20, జూన్ 2009, శనివారం

సైబర్ నేరమా లేక బ్లేక్ మెయిలా?

I am posting this stuff here because I think Mahesh stopped publishing my comments in his blog.

First, my response to the anonymous comments:

మీకు సంబంధం లేని విషయాల్లో మీరెందుకు తల దూరుస్తారు?

ఇలాంటి సీరియస్ విషయాల్లో మిమ్మల్ని ఎవరు పిలిచారని వచ్చి వారికి వత్తాసు పలుకుతున్నారు?
________________________________________________

Response: ఛా! నిజమా? మరి తమకేమి సంబంధం ఉందని తమరు ఈ కేసులో తల దూర్చారు? ఇంకోళ్ళని అనేముందు తమరు చేస్తున్న పనులు ఒకసారి చూసుకోండీ!

By the way I go on case-to-case basis. I supported Mahesh when I thought he was right and vehemently opposed him in the other cases - AND I WILL CONTINUE TO DO SO. If you have any problem with it, then I have three sweet lil words for you "Go to hell" - Now go ahead do whatever you want :))

ఇందులో మీరు కూడా భాగం కాదని నమ్మకమేమిటి?
________________________________

Resonse: మళ్ళీ ఛా! Go ahead and track my activities. If you don't have enough resources to find my IP address here it is (regular): 71.60.42.110 - the ISP is Comcast cable. I can give you the IP addresses of the other WiFi hotspots I use. Go ahead and start your investigation! But one condition - if you fail to prove my involvement in this episode you should tell the world who you are. Okay?

And yeah one more blog reader shares the 71.xxx and 206.xxx IPs with me. I can give you his details too :))

- నాకు బ్లాగుల్లో ఇప్పటిదాకా ముసుగేసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఆ అవసరమే వస్తే వాడాల్సిన ఐపి address లు నాకు బాగానే తెలుసు :)) Check this link for a few of them

http://pramaadavanam.blogspot.com/2009/02/blog-post_21.html


I DO HAVE THE EXPERIENCE OF TRAINING A FEW I.P.S OFFICERS AT THE NATIONAL POLICE ACADEMY (NPA SIVARAMPALLY) AT A WORKSHOP IN CYBERCRIME IN THE LATE 90s.


The reason for me getting involved in this:

I seriously feel (my apologies in advance if I am wrong) that Mahesh is trying to divert the discussion generated by his earlier comments that implied that all Men were womanizers and also the reactions on the other blogs he got in lieu of his recent poetry and the best way to bury a controversy is to raise a bigger one. Know what I mean?

Looking back at the case after reading Abhishek's comments here is what looks to me in black and white

- The posted comment does not refer to caste. It just calls somebody unworthy because that person has availed reservation.

- It is true that there are groups belonging to all sects in the US but what people dont realize is that nothing is immune to criticism. People have been criticized for getting financial aid from the Govt, getting bailouts and even the reservations fall under the same category. I am sure Mahesh knows all this but still he wants to blackmail somebody. Threatening legal action can amount to intimidating and threatening the other party too - To me all this looks like a farce!

- About the Orkut story - It became a serious case because there was a Death threat in that blog against Shiv Sena leader, which is clearly not the case here.

So, to reiterate, this just looks like a way to avoid a straight forward discussion on some of the issues by raising the other issues AND THATS ENOUGH FODDER FOR MY EYES FOR THE NEXT FEW DAYS ON THE BLOGS ..

Hmmmm! I'm enjoying it :))
And OOPS just now I came across a set of comments posted by Ekalavya on Mahesh's blog in response to mine long ago .. I didnt get to see them earlier and here I go


wife సంగతి సరే. మరి husband మాటేమిటి? లోకానికి ఝడిసి భార్యను అగ్ని పరీక్షకు గురి చేయడమా? గర్భవతి అని కుడా చూడక అడవుల్లోకి పంపడమా?

YES, AND THAT WAS THE VALUE THE COMMON MAN HAD IN RAMAYAN TIME - EVEN THE KING AND QUEEN WERE NOT EXCEPTIONS TO THE RULE OF LAW!

రాజు ఏ తుగ్లక్ పని చేసినా ప్రజలను మభ్య పెట్టడానికి దాన్ని సపోర్టు చెయ్యాలన్న మాట!

YES KING WAS THE SUPREME THOSE DAYS AND PEOPLE RESPECTED HIM UNLIKE TODAYS JERKS WHO QUESTION EVERYTHING FOR THE SAKE OF QUESTIONING. THE WORD OF THE KING WAS THE WORD OF THE PEOPLE AND IT WAS THE DUTY OF THE PEOPLE TO FOLLOW THE KING THOSE DAYS. THAT WAS THE LAW AND PEOPLE FOLLOWED IT. PEOPLE THOSE DAYS DIDNT HAVE ANY DOCUMENTED PROBLEMS WITH THE SYSTEM. IT'S ONLY NOW PEOPLE WHO CANT USE THE DEMOCRACY THEY HAVE IN A PROPER MANNER QUESTION THE LAW THOSE DAYS LOL


ఇది మరీ విచిత్రం! తామూ విడి పోయి స్వచ్చతను నిరూపించు కున్నారా? తమపై వచ్చిన ఆరోపణని నిరూపించారా? ఒకడు చేసిన ఆరోపణకై విడిపోయారు. అంటే అంతకు ముందు కలిసి ఉండడం తప్పనేగా? కానప్పుడు ఎవడో అన్న దానికి రియాక్టు కావడం ఎందుకు?

RIGHT! THEY FOLLOWED THE VOICE OF THE PEOPLE AND IF IT MANDATED SEPARATION THEY FOLLOWED IT! BY THE WAY UTTAR RAMAYAN WAS NOT THE PART OF THE ORIGINAL VALMIKI RAMAYAN.


ఓహో! అంత గొప్ప డిజైన్లు LCA తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారన్న మాట! అయినా పదిహేనేళ్ళుగా ఎగర దానికి అవస్థ పడుతుంది. మరి ఇవేవీ లేకుండానే బయటి దేశాల్లో చాలా చాలా డిజైన్లు తయారు చేసి మనకే అమ్ముతున్నారే?


OHO SO YOU MENA TO SAY IF SOMEOTHER THING IS SUCCESSFUL THEN OUR OWN MODEL IS NO GOOD! CLAP CLAP .. GREAT CONCLUSION!!! YOU SEEM TO BE A BETTER AIRCRAFT DESIGNER THAN THE DRDO SCIENTISTS!

నమ్ముకున్న భార్యని వదిలేసి అన్న వెంట అడవికి వెళ్ళడం; అన్న ఏ పని చేసినా తందానా అంటూ సమర్థించడం...

RIGHT, IF ONLY YOU KNOW THE MEANING OF SACRIFICE AS OPPOSED TO BEING A PARASITE AND LOOKING AFTER ONES OWN INTERESTS AND OF COURSE THE UNITY AMONG THE BROTHERS. THEY SUPPORTED EACHOTHER AND IT WORKED BOTH WAYS.నిజమే! హనుమంతుడి బలాన్ని, సుగ్రీవుడి బలగాలను స్వప్రయోజనానికి వాడుకున్నాడు.

_________________________________________________________

IS IT? THEY WHY IS STILL HANUMAN A REVERED GOD? SO, IF RAM SERVES HIS DAD THEN ITS HIS FAULT AND IF HANUMAN SERVES RAM ITS RAM'S SELFISHNESS? LOLZ - GREAT ANALYSIS!!