5, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

Originally written by Srikanth M in http://kamyunijam.wordpress.com/


Click here for the original postLTTE, NAXALS హిందూ తీవ్రవాద సంస్థలు
ఎందుకంటే అందులో హిందువులున్నారు కాబట్టి
అని చెప్పగలిగే స్థాయి నా విశ్లేషణలది
LTTE,NAXALSలో ఇతర మతాలవారు చాలామందే ఉన్నా,
ఆయా సంస్థల మూల సిద్దాంతం హిందూత్వ కాకపోయినా,
పట్టించుకోని సూక్ష్మగ్రాహత కేవలం నాకే సొంతం.
దేశములో జరిగే తీవ్రవాద దాడులకు
ఒక మసీదును కూల్చడమే కారణమని,
గుజరాత్ అల్లర్లు మాత్రం
కేవలం హిందూత్వ కారణగా జరిగాయనే సిద్దాంతం నాది
ప్రతీ తీవ్రవాద దాడిలో
హిందువులతో పాటు ముస్లిములు మరణించారని
గుర్తుచేస్తూ, గుజరాత్ మారణకాండలో హిందువులూ
మరణించారన్నది మరిచే మేధావితనం నాది.
మెజారిటీ తీవ్రవాదం ప్రమాదం
ఎందుకంటే అది సమస్యలా కాక పరిష్కారంలా
చూపించే అవకాశముందని వాదిస్తా, కానీ
మైనారిటీ తీవ్రవాదాన్ని ఒక విప్లవంలా చూపించే
అవకాశముందని ఒప్పుకోని ఆదర్శవాదిని.
తప్పు ఎవరు చేసినా శిక్షపడాలని
తీవ్రవాదం ఎవరు చేసినా ఖండిచాలని
హిందూ అతివాదులు దాడులు చేసినప్పుడు చెబుతా
అదే టెర్రరిస్టులు దాడి చేస్తే మాత్రం వారికి
ఇరాకులో, పాలస్తీనాలో, ఇంకా సానా సోట్ల
అన్యాయం జరిగిందని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతా
దావూదు ఇబ్రహీము, జోబులు కొట్టే దొంగ
ఇద్దరూ ఒక్కటే ఎందుకంటే ఇద్దరిపైనా
కేసులున్నాయి కాబట్టి అనేంతటి తెలివితేటలు నాసొత్తు
అందుకే సెబ్తున్నా హిందూ తీవ్రవాదమే
అన్నింటికన్నా ప్రమాదకారి.
మీరే సెప్పండి నేను సెక్కులరు వాదినా కాదా ..
ఇంకో విషయం పేరును సూసి మనిషి మీద
అభిప్రాయ్నికి వచ్చే వారున్నారు కాబట్టి
నేను పేరులేకుండా అగ్నాతగా రాత్తన్నా.. నిజ్జం.


4, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

Okay .. here is the one!

The guy posing as fake "YourGod" (Who happens to be a regular blogger by the way) పాపం మరొక పోస్ట్ వెయ్యమనటం మూలంగా ఈ పోస్ట్ వేస్తున్నా. సరే ఇప్పుడేం పీకుతాడో చూద్దాం! వేరే బ్లాగుల్లో కామెంట్లు వేస్తాట్ట ... who cares? ... పాపం ఆ బ్లాగు వ్రాసేవాళ్ళ ఖర్మ! He has his life-time ambition of kicking me out of the blogs, but he is ending up giving me a kick out of it .. hehe .. poor guy!