4, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

Okay .. here is the one!

The guy posing as fake "YourGod" (Who happens to be a regular blogger by the way) పాపం మరొక పోస్ట్ వెయ్యమనటం మూలంగా ఈ పోస్ట్ వేస్తున్నా. సరే ఇప్పుడేం పీకుతాడో చూద్దాం! వేరే బ్లాగుల్లో కామెంట్లు వేస్తాట్ట ... who cares? ... పాపం ఆ బ్లాగు వ్రాసేవాళ్ళ ఖర్మ! He has his life-time ambition of kicking me out of the blogs, but he is ending up giving me a kick out of it .. hehe .. poor guy!

1 వ్యాఖ్య: