7, జూన్ 2010, సోమవారం

సరే, ఇక్కడ గొడవ చేసుకుందాం రండి :)) - Post updated with కందకి లేని దురద ...

కందకి లేని దురద ...
ఈ దివాలాకోరు నాస్తిక వెధవకెందుకు తిరుమలేశా?

కృష్ణా, మళ్ళీ కెలుకుతున్నా .. ఏం పీక్కుంటావో పీక్కో, you dim-witted brainless louse!!!_____________________________________________________________________________________
Malakpet Rowdy (02:31:12) :మతం కూడా(మందు పేకాట లాంటి) చెడ్డది కదా!
___________________________________
Do you really mean it?
21 04 2010krishna (16:29:59) :yes sir, really mean it!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (16:37:38) :May I ask you why?
21 04 2010
krishna (16:49:09) :


మందు పేకాట చాలా మంది అలవాటు చేసుకుంటారు,కాని కొంత మంది మాత్రమె వాటికి బానిసలు అయ్యిపోతారు.మంచేదొ, చెడేదొ తెలియని మత్తుకి లోబడిపోతారు.అలాగె మతం కూడా చాలా మంది(అందరు కి కొంచెం తక్కువ అనుకుంటా!)పాటిస్తారు.కాని కొంత మంది,ఆ మత్తుకి లోబడి,పాలస్తినాలు,ఆఫ్ఘనిస్తానులు,కాశ్మీరులు,గోధ్రాలు ఇంకా చెప్పాలంటె హైదరబాదు పాత బస్తీలు తయారు చేస్తారు.మనం మత్తు కి లోబడని అంత మాత్రాన మందు మత్తు కాదా?మతం అంత కన్నా గొప్పదై అయిపోతుందా!మితం గా తీసుకుంటె మందు కూడా ఆరొగ్యానికి మంచిదే,కాని ఆ మితం ఎంత?ఎప్పుడు మితం అన్న దానిని దాటి వేస్తామొ తెలియదు కదా!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (16:56:10) :


కాని కొంత మంది,ఆ మత్తుకి లోబడి,పాలస్తినాలు,ఆఫ్ఘనిస్తానులు,కాశ్మీరులు,గోధ్రాలు ఇంకా చెప్పాలంటె హైదరబాదు పాత బస్తీలు తయారు చేస్తారు
_________________________________________________________________
అంటే పేలెస్తైన్ లో, గోద్రాలో, పాత బస్తీలో అల్లరి చేసేవాళ్ళు మతాన్ని పాటించేవారని మీ ఉద్దెశ్యమా?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:05:51) :అలాగె మతం కూడా చాలా మంది(అందరు కి కొంచెం తక్కువ అనుకుంటా!)పాటిస్తారు.కాని కొంత మంది,ఆ మత్తుకి లోబడి
_________________________________________________________________
Mark ” కొంత మంది” .. So you are refering to ONLY A FEW. Are you trying to extrapolate your observation of a FEW to the entire religion?
21 04 2010
krishna (21:04:39) :మందు విషయం లో కూడా నా అభిప్రాయం “కొంత మంది”కి చెందినదే!మరి పెద్దలు మందు వంటి అలవాటు తప్పు అని ఎందుకు రూఢిగా చెబుతారు?మతాలలో కూడా సురా పానం తప్పు అని వుందనుకుంటా!నాకు తెలియదు,మీరు చెప్పండి తెలుసుకుంటాను.
22 04 2010
Jayavani (04:10:42) :మతం అయినా మందు అయినా, ఏవీ కూడా మత్తు కావు, అవి తీసుకునే వాళ్ళలో లోపం అది. బానిస అవ్వడం అనే లోపం వున్నవాడు పళ్ళరసానికైనా బానిస అయిపోతాడు. ఏదైనా అతిగా తీసుకుంటే విషమే అవుతుంది.
21 04 2010శర్మ (07:35:49) :


బొందలపాటి గారు. సామాజిక కోణంలో ఆలోచించడమే సరైనది. ఒక అమెరికన్ మార్క్సిస్ట్ అన్నాడు “అమెరికాలో ఒక కంపెనీకి నష్టం వస్తే కంపెనీ ఉద్యోగుల జీతాలు తగ్గించి పెట్టుబడిదార్లు లాభాలు మిగుల్చుకుంటారు. 1960-1980 మధ్య టైమ్ లో జరిగినది అదే. 1980 తరువాత అమెరికాలో ఎలెక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందింది. ఎలెక్ట్రానిక్స్ కంపెనీల లాభాలు కూడా పెరిగాయి కానీ ఉద్యోగులు, కార్మికుల జీతాలు పెరగలేదు. పెట్టుబడిదార్లకి లాభాలు వచ్చినప్పుడు కార్మికులకి లాభాలు రావు కానీ నష్టాలు వచ్చినప్పుడు కార్మికులనే బలి చేస్తారు” అని.
21 04 2010
krishna (16:39:02) :పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో సామ్యవాద సానుభూతిపరులు,సామ్యవాద వ్యవస్థలో పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ సమర్ధకులు,ఇంకా అటు ఇటు కాని మన లాంటి చొట నా లాంటి తికమక గాళ్లు ఎప్పుడు వుంటారేమో?:-)
బహుశా ప్రతి విధానంలో ఎంతో కొంత లోపాలు వుండడం వలనే కామోసు!
21 04 2010శర్మ (16:56:29) :


ఎంగెల్స్ వ్రాసిన “Principles of Communism” రచన చదవండి http://marx2mao.net/M&E/PC47.html భూస్వామ్య సమాజంలోని చేతివృత్తి దారులు గురించి, పారిశ్రామిక సమాజంలోని కార్మికులు గురించి కొంత వరకు అర్థమవుతుంది.
21 04 2010Malakpet Rowdy (16:51:56) :Lemme rephrashe my question ..
While you were talking about Ranganayakamma your statement was “అలాంటి నేను రంగనాయకమ్మ గారి మీద విమర్శ చెయ్యడం అంటే వుట్టికి ఎగరలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగిరినట్టె అని నాకు తెలుసు.దీనిని విమర్శ అనే కంటె నా అజ్ఞానం అనే అనాలి” …
and while talking about the religion, you made a blanket statement like “మతం కూడా(మందు పేకాట లాంటి) చెడ్డది కదా!”
So I assume that you have read a lot of Religious Texts, lot more than what you read about Ranganayakamma. Just curious to know what you have read and what made you issue that statement.
21 04 2010krishna (17:09:42) :


రంగ నాయకమ్మ గారి గురించి,ఆవిడ రచనలు గురించి నాకు నిజం గానె పెద్దగా తెలియదు అండి.నాన్నగారు చెఒపడం,ఇంకా బ్లాగుల్లో చర్చల్లో వినడం వలన కుతుహలం కలిగి చదవడం మొదలు పెట్టాను.ఇక religious texts గురించి మరీ చెప్పుకోదగ్గవేమి చదివానని అనుకోవడం లేదు.మన భగవద్గీత,రామాయణ భారతాలు చిన్నప్పుడు స్కూలులో చదివా!మిషనరి స్కూలు లో కూడా చదవడం వలన క్రైస్తవ మతం తో బైబిలుతో మంచి పరిచయం వుంది.పాత నిబంధన గ్రంధం ఏమిటని తెలుసుకుందామని చాలా ప్రయత్నించాను.చదివాను.ఖురాను కి అనువాదమే అది.బహుశా కాలేజులో వున్నప్పుడు అనుకుంటా దాక్టరు అంబేద్కర్ గారి దమ్మ పధం(భౌధ్ధ మత పరిచయ గ్రంధం)చదివాను.
21 04 2010Malakpet Rowdy (17:13:20) :Wow, which school in India makes people read Bhagavadgita and Ramayan? Do you understand Sanskrit that well? Great.
21 04 2010krishna (17:18:19) :what i mean is when i was of that age ( school going) i read them.
when i was going to college, i got the chance to read ‘damma padham’
21 04 2010
Malakpet Rowdy (16:54:27) :అంటే పేలెస్తైన్ లో, గోద్రాలో, పాత బస్తీలో అల్లరి చేసేవాళ్ళు మతాన్ని పాటించేవారని మీ ఉద్దెశ్యమా?
21 04 2010
krishna (17:02:47) :మందు తాగుతున్న వాడు మందు తనని తాగుతుందని ఎప్పటికి తెలుసుకోలేడు,అలాగే మతం మత్తు లో తప్పు చేసె వాడు అసలు అది తప్పు అనుకోడు.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:07:18) :My question was different …
What I asked was
అంటే పేలెస్తైన్ లో, గోద్రాలో, పాత బస్తీలో అల్లరి చేసేవాళ్ళు మతాన్ని పాటించేవారని మీ ఉద్దెశ్యమా?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:08:24) :My question was different ..
What I asked was something else. Do you think those mischiefmongers and the terrorists are RELIGIOUS people?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:08:44) :What I asked was something else. Do you think those mischiefmongers and the terrorists are RELIGIOUS people?
21 04 2010
krishna (17:14:44) :they think so.what i think is different.i feel they as well as common man who follows any religion is time bomb which may explode any time. they believe they are just following their religion,as common man too merely thinks he s following a religion bcoz his ancestors did the same. but when the common man will follow the same path as these mischief-mongers, no one knows!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:17:27) :Sorry but I have to repeat the question. I am not asking what they think about themselves.
I am asking about what you think about them. DO YOU THINK THEY ARE RELIGIOUS?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:20:24) :


Also,
భగవద్గీత, రామాయణభారతాలు హిందువులని నిర్దేశించేవని మీ ఉద్దేశ్యమా?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:22:40) :స్వాతి వారపత్రిక చదవడమంటేనె సాహిత్యం చదవడమని,యండమూరి వీరెంద్రనాధే అసలు సిసలు రచయత అని అపోహలో వున్న నాకు మా నాన్నగారు మందలింపు వలన కొంత కనువిప్పు కలిగింది
_______________________________________________________________________
Was this before you read the religious texts or after that?
21 04 2010
krishna (17:35:06) :కనిపించిన ప్రతి చెత్త కాగితాని కూడా చదివే వాడిని.(ఇలా అంటున్నందుకు నన్ను క్షమించండి)బహుశా అలానే నేను మత/ధార్మిక/ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కూడా చదివాను.మొదట చదివినవి,మా కజిన్స్ భాల భాను స్కూలులో చదివిన ‘భగవద్గీతా ఆ తరువాత నాన్నమ్మ చదివే రామాయణ భారతాలు చదివాను.నాకేదొ జ్ఞానోదయం మటుకు అవ్వలేదు.స్వాతి పత్రికలు చదవడం co current గానె జరిగేది.అప్పుడు కూడా నాకు జ్ఞానోదయం ఏమి కాలేదు.మిషనరి హైస్కూలులో బైబిలు తో పరిచయం.ఆ తరువాత పాత నిబంధన గ్రంధం,ఖురాను.దాని తరువాత దమ్మ పధం.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:40:12) :


అంటే మీరు చదివినవి తెలుగు అనువాదలన్నమాట. మీకు కనిపించిన ప్రతీ “చెత్త” లో రంగనాయకమ్మ రచనలు లేవా? .(ఇలా అంటున్నందుకు నన్ను క్షమించండి)
అన్నట్టు రామాయణ భారతాలవి, భగవద్గీతవి బాలభాను అనువాదాలు చదివితే జ్ఞానోదయం అవుతుందా?
21 04 2010
krishna (18:06:28) :this is what i said earlier
>>రంగ నాయకమ్మ గారి గురించి,ఆవిడ రచనలు గురించి నాకు నిజం గానె పెద్దగా తెలియదు అండి.నాన్నగారు చెఒపడం,ఇంకా బ్లాగుల్లో చర్చల్లో వినడం వలన కుతుహలం కలిగి చదవడం మొదలు పెట్టాను.
21 04 2010
krishna (17:23:44) :

religious?
whats the meaning according to you?
im not the right person to define what is religious,bcoz im not the one who is religious.but i and you know whats the common belief about being religious?dont we?im sorry may be im not getting your point.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:27:27) :


Pardon my ignorance, as I am not as well read as you. I tried to read and intepret those books but I dont have enough brains to understand or decipher them.
కానీ నాకు తెలిసినంతవరకూ, హిందువులకి దిశానిర్దేశనం చేసేవి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు – రామాయణ భారతాలు కావు, భగవద్గీత అసలే కాదు
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:29:28) :


im not the right person to define what is religious,bcoz im not the one who is religious
_______________________________________________________________________
If you dont know what is meant by “Religious”, then how did you issue the statement comparing Religion with Alcohol and Gambling?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:32:26) :My definition of being religious is:
Following the principles of a religion 100%. If somebody follows a religion 100%, yet commits the crimes then you can say that religion is bad.
But if someone merely calls oneself a follower of religion and does whatever one wants by misinterpreting the religion, IT IS NOT THE FAULT OF THE RELIGION, IT IS THE FAULT OF THE INDIVIDUAL.
If I claim to be a follower of Ranganayakamma and insult the women, do you blame Ranganayakamma for that?
21 04 2010
krishna (17:47:43) :


so what the hundreds of millions of people who claim to be hindus are just mere talkers than doers!isnt it?who say they are muslims, christians are just talkers but not followers! good.how many know the true meanings of religious texts?mere 1 percent or two?whats the use of these religions which common man like me cant understand!which religious text made hindus fight in the name of shiva and keshava?if only few are the real followers then why these religions sir, i cant understand.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:52:24) :Look at your own message above. You said that Religion was bad because A FEW were involved in violence. Now you are contradicting yourself
21 04 2010
krishna (17:59:51) :


malakpet rowdy
i think we both are not getting each one’s point exactly.if you go by word to word…..
according to your statement 100% following any thing (religion)…
is it possible?how many common men do follow their religion 100%
1 or 2 percent?then all who claim they follow are just saying but not following.
is nt it?
then whats the use of those writings which common men cant interpret?
in the name of those writings some who mis interpret do the wrong doings?
so isnt it better to throw this religious text and religion and live happy together?whats your say?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:05:04) :Krishna If was you who looked at 0.1% of the people and then issue some blanket statements about the religion, and then say that there is no use of something where only 1% follow.
Also, 1% of what?????
Now let me get as rude as you – How many people on earth follow you and your thoughts?
Just Sowmya among the billions of people? What sthe percentage?
0.000000000000000000000000000000001%
Does it mean your life has no value and you should kill yourself?
21 04 2010

sowmya (17:47:46) :


If one person does that we should blame the religion, but most of the people do that then we should blame the religion.
if a strong believer of ranganayakamma insults a woman then it is his fault. if many devotees of ranganayakamma do that then there must be something wrong with her writings. it works the same way with religion also.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:50:45) :How much is MOST? Do you think most of the Hindus, Muslims and Christians are Killers?
21 04 2010
krishna (17:52:29) :no one can know 100% of any thing isnt it!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:55:40) :So?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (17:53:55) :
Also, one doesnt become a follower just because one claims to be. I can easily grab 100 people who claim that they are followers of Somya and talk crap. Do you say that something is wrong with you?
21 04 2010
sowmya (18:03:41) :come on i didn’t mean that.
ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏమైనా అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటే అవి మతం పేరిటే జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ మతం మత్తులాంటిది. దాన్ని వదిలేయడమే మంచిది.
మతమ మానవత్వాన్ని సాధించలేనప్పుడు, గొడవలని పెంచి సుఖశాంతులని కాలరాస్తున్నప్పుడు దాన్ని వదిలేయడమే మంచిది.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:06:40) :సౌమ్య పేరిట రేపటీనుండి ఒక వంద రోజుల పాటు బ్లాగుల్లో గోడవలు చేయిస్తా. Will you quit?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:40:37) :No Answer yet?
So you want to stay on blogs even if somebody lets the hell break loose in your name. But if somebody does the same in the name of the religion, you want the religion to go. Right?
22 04 2010
karthik (00:39:22) :
>>ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏమైనా అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటే అవి మతం పేరిటే జరుగుతున్నాయి.
what an eye opening statement
ఇక విషయానికొస్తే మతం వల్ల ప్రజలు ఒకరినొకరు చంపుకోవటం లేదు. మతాన్ని ఒక మంచి సాకుగా వాడుకుంటున్నారు.. తియోన్మెన్ స్క్వేర్ లో వేలమంది విద్యార్ధులని చంపడానికి ఏమతం ఆదేశాలిచ్చింది?? ఖ్మెర్ రోగ్ మారణకాండకు ఏ మతం తో సంబంధం ఉంది?? ఒక వేళ మీరన్నట్టు మతాన్ని వదిలేసినా కొన్ని రోజుల తర్వాత మనుషులు ఇంకొక కారణమేదైనా చూసుకుని కొట్టుకుంటారు.. అంటే బట్ట తల వాళ్ళు, జుట్టు వాళ్ళు.. జుట్టు వాళ్ళలో ఉంగరాల జుట్టు బ్యాచి, మామూలు జుట్టు బ్యాచి ఇలా తాయారౌతారు.. నాకోసం సగం జుట్టు బ్యాచి తయారుచేసుకుంటాను జుట్టు ఈ మధ్య రాలిపోతోంది
the need of the hour is not forbidding religion but the craving nature of human being to dominate others.. thats the source of all troubles.. human overpowered entire animals on this planet and now inventing ways to kill its own species.. and religion is a method not the source..
-Karthik
22 04 2010
sowmya (11:52:32) :@karthik,
It is an eye opening statement for many people if not for you!
Let us not make such statements when we are discussing something serious. Let us be more polite !
మీరు చెప్పినది నిజమే….మానవులలో ఉండే ద్వేషాన్ని, అధికార దాహానికి స్వస్తి చెప్పాలి. ఆ దాహనికి మతాన్ని వాడుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు ఆ మత్తాన్ని విసర్జిస్తే తప్పేమిటి? ఎలాగు మతం వల్ల ఒరిగే ప్రయోనాలు పెద్దగా ఏమీ లేవు. కనీసం హింసాకాండ అయినా తప్పుతుంది కదా. ఈ మతం అనేది ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మనుషులకి ఉపయోగపడుతున్నాప్పుడు దానికి ఖండించడమే మేలు.
ఉదాహరణకి అణుబాంబు తయారుచెయ్యడంలో తప్పు లేదు వాటిని వాడడం తప్పు కాబట్టి బాంబు తయారుచేసుకుందాం కానీ వాడకుందా ఉండే నిగ్రహం సంపాదిద్దం అంటే ఎలా ఉంటుంది. కానీ అన్ని దేశాలు ఎందుకు అలా చెప్పట్లేదు. అణుబాంబు తయారీనే నిరోధిస్తున్నారు ఎందుకు? మతం కూడ ఒక ఆయుధం లాంటిదే.
21 04 2010
krishna (18:08:17) :sir it would be great if dont make any derogatory comments.
my humble request to you.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:21:26) :I too would appreciate if you could abstain from derogatory comments on ones culture and religion. Its my humble request to you too, Sir!
You cant just be rude and expect others to be polite.
21 04 2010
krishna (18:01:55) :malakpet rowdy
i think we both are not getting each one’s point exactly.if you go by word to word…..
according to your statement 100% following any thing (religion)…
is it possible?how many common men do follow their religion 100%
1 or 2 percent?then all who claim they follow are just saying but not following.
is nt it?
then whats the use of those writings which common men cant interpret?
in the name of those writings some who mis interpret do the wrong doings?
so isnt it better to throw this religious text and religion and live happy together?whats your say?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:07:12) :Krishna If was you who looked at 0.1% of the people and then issue some blanket statements about the religion, and then say that there is no use of something where only 1% follow.
Also, 1% of what?????
Now let me get as rude as you – How many people on earth follow you and your thoughts?
Just Sowmya among the billions of people? What sthe percentage?
0.000000000000000000000000000000001%
Does it mean your life has no value and you should kill yourself?
21 04 2010
krishna (18:20:08) :follow according to you is 100% isnt it?
who follows 100% cant do any wrong is your statement.
according to you you are follower who could understood all the holy writings.
im just the one who read translations and make blanket comments.
what i said may be wrong according to you.okay
but just see how rude you were from the beginning of this discussion,whereas i think except that blanket comment which you think is rude,didnt lose my compouser.
i think this is what a religion makes a knowledgeable man like you.
the to a religion has made you do some ugly comments on some one who supported me.this is what religion makes. this is what i said earlier
>>మందు తాగుతున్న వాడు మందు తనని తాగుతుందని ఎప్పటికి తెలుసుకోలేడు,అలాగే మతం మత్తు లో తప్పు చేసె వాడు అసలు అది తప్పు అనుకోడు.
now u know where u stand and where does i stand?
and coming to doing some thing to some one in blogs,its upto you,you decide.how does it affect any one?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:24:03) :according to you you are follower who could understood all the holy writings
______________________________________________________________________
When did I say that? I clearly said I DONT understand the writings.
Dont try to divert the topic, I have not made any ugly comments. It was YOU who got ugly.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:26:44) :And this statement from you
“according to you you are follower who could understood all the holy writings”
IS AN OUTRIGHT MISINTERPRETATION, IF NOT A LIE!
This is what happens to the self-righteous people who throw stones at all and cant take it when somebody returns them.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:28:27) :This was what I said at 17:27:27
“Pardon my ignorance, as I am not as well read as you. I tried to read and intepret those books but I dont have enough brains to understand or decipher them”
Can I be more clear?
21 04 2010
krishna (18:33:43) :>>My definition of being religious is:
Following the principles of a religion 100%. If somebody follows a religion 100%, yet commits the crimes then you can say that religion is bad.
But if someone merely calls oneself a follower of religion and does whatever one wants by misinterpreting the religion, IT IS NOT THE FAULT OF THE RELIGION, IT IS THE FAULT OF THE INDIVIDUAL.
If I claim to be a follower of Ranganayakamma and insult the women, do you blame Ranganayakamma for that?
this is your comment.how can any one follow any thing 100%?
>>Pardon my ignorance, as I am not as well read as you. I tried to read and intepret those books but I dont have enough brains to understand or decipher them.
కానీ నాకు తెలిసినంతవరకూ, హిందువులకి దిశానిర్దేశనం చేసేవి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు – రామాయణ భారతాలు కావు, భగవద్గీత అసలే కాదు
u know whats the follow able to hindus .
>>రంగ నాయకమ్మ గారి గురించి,ఆవిడ రచనలు గురించి నాకు నిజం గానె పెద్దగా తెలియదు అండి.నాన్నగారు చెఒపడం,ఇంకా బ్లాగుల్లో చర్చల్లో వినడం వలన కుతుహలం కలిగి చదవడం మొదలు పెట్టాను.
this is what i said.when did i say iam more well read than you?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:35:26) :coming to doing some thing to some one in blogs,its upto you,you decide.how does it affect any one?
________________________________________________________________________
Dude, I and Sowmya know eachother very well and she understands what I mean by that. We dont need your MIS-interpretations of the statement.
Please go check once again whether its a threat or an example.
21 04 2010
krishna (18:37:48) :my mistake.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:44:21) :Dont worry about it .. things go this way when the discussions get hotter.
All I am trying to say is that there is a thin line in the sand. You expect people to respect athiests like you – fair enough, but at the same time you should respect the feelings of the religious people too. The comparison you drew was clearly out of proportion.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (18:37:01) :this is what i said.when did i say iam more well read than you?
_________________________________________________________
You never said it. IT WAS ME WHO SAID YOU ARE BETTER READ THAN ME SINCE YOU CLAIMED THAT YOU READ ALL THOSE RELIGIOUS TEXTS.
21 04 2010
krishna (18:54:58) :what i said about religion is most cant understand the holy writings.
some do misinterpret and do wrong doings.
following 100% the principles laid by religion is religious according to you.
but u know nothing can be 100 %.so no one actually follows which includes you.
some one as talented as you get irritated when some one as foolish as me do a blanket comment,(who dont know what is being religious) and tries to correct me .the irritation may get to a level which you may not know.as the case with alcoholic.thats why i think religion is as bad as alcohol.
generally people who dont follow any religion dont get agitated
when a cartoon is published,
or when some artist paint some thing,
or when some one criticizes their religion,
dont spread untouchability(dont say its not the religion.the so called follwers,who are a majority did it.so the religion is accountable.if its not then threw the religion away.)
fight with same religious fellows(shiva keshava rivalary)
so the list goes on……..
plz leave the religion and be happy.
21 04 2010
krishna (18:59:27) :one thing i must admit.
its worth discussing with you.
i think i benefited some thing from this.
21 04 2010
శ్రీవాసుకి (19:14:23) :ఓహొ సూపర్ కామెంట్స్ అదిరిపోతున్నాయి. చర్చ వేడి కాఫీలా ఉంది. మొత్తానికి మీరు మతాన్ని వదిలేటట్టు లేరు. ఎందుకండీ అంత కోపం దాని మీద. దానిని సరిగా పాటించని వాళ్ళ మీద చూపవచ్చు కదా. దాని పేరు చెప్పి ఆగడాలు చేసేవాళ్ళని తిట్టండి. ఏవో పుస్తకాలు చదివో, కొద్ది సంఘటనల ఆధారంగానో మతం మీద మీరొక దురభిప్రాయం పెట్టేసుకున్నారేమో అని నా భావన. కమ్యూనిజాన్ని, నాస్తికవాదాన్ని పుస్తకాల ద్వారా చదివి అభిమానం పెంచుకొంటున్నారని మరొక భావన. మీ మనస్తత్వానికి ఏది సరిపడుతుందో దానిని నమ్ముతున్నారు. అలాగే ఇతరులకు కూడా వాళ్ళ ఇష్టాలు వాళ్ళకుంటాయి కదా. మతాన్ని వదిలేయమని మనం పోరు పెట్టకూడదు కదా. ఆస్తికవాదాన్ని, నాస్తికవాదాన్ని నమ్మే సామాన్యులు ఎవరి దారిలో వారు ప్రశాతంగానే ఉంటున్నారు. సమస్యల్లా రెండింటిలోను ఉండే అతివాదుల వలనే. వారు ప్రతీ దానిని భూతద్దంలోంచి చూస్తారు.
ఏమైతేనే కామెంట్ల విషయంలో అబ్రకదబ్ర గార్ని మించిపోతున్నారు. అభినందనలు.
21 04 2010
krishna (21:36:53) :ఇది కోపం కాదండి.నిఝం!నా అభిప్రాయాలు పుస్తకాలు చదివి,కొంత మందిని చూసి ఏర్పరుచుకున్నవి కాదు.చిన్నప్పుడు అక్బరు,అశోకుడు గురించి చదివినప్పుడు అసలు సరైన మతం ఏమిటి అని ఆలొచించేవాడిని.అక్బరు ఇస్లాము అనుసరించే వాడయిన ఒక కొత్త మతం(పేరు గుర్తు లేదు)ఏర్పరిచినప్పుడు,వారి మత పెద్దలు అతడిని మతం నుండి బహిష్కరించలేదు.అశోకుడు భౌధ్ధం అనుసరించినప్పుడు హిందుత్వం (మతమో సంప్రదాయమో)అతడిని తిట్టిపోయలేదు.వారు రాజులు,చక్రవర్తులు.కాబట్టి చెల్లింది.లేక అది ఆయా మతాల అవకాశవాదమా?మతం అప్పుడు మంచిది కాదు,అంతకు ముందు కాదు,ఇప్పుడు,ఇక మీదట కూడా కాదు.మందు అలవాటు వున్నవారు,మితం గా వుంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు.కాని అది ఎప్పుడు మనని వశం చేసుకుంటుంది అన్నది తెలీదు.మరి పెద్దలు అది తప్పు అని చెప్పారు కదా!అన్ని మతాలు కూడా సురాపానం తప్పు అని అన్నయి కదా.మన మతం అన్న బిలాంగింగ్‌నెస్ వున్నప్పుడు,ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పర మతాన్ని ద్వేషించే ప్రమాదం వుంది.మతాన్ని అనుసరించే వాళ్లు దానిని సమర్దించినప్పుడు,నా లాంటి నాస్తికులు నాస్తికత్వాన్ని సమర్దించడం ఎలా తప్పు అవుతుంది.భౌధ్ధమతానికి హిందు మతం పట్టించిన భ్రష్టు ఎలా సమర్దిస్తారు?గౌతమ బుధ్ధుడు దశావతారాలలో ఒకడు ఎలా అయ్యాడు?ఇది మతం తప్పు కాదు అనకండి.ఇది చేసిన వాళ్లు ఆ మతానికి చెందరు అని వదిలించుకుంటారా?వీర శైవం,వైష్ణవం ఎలా ఒకరి మీద ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు?తప్పు చేసె వాళ్లు మతానికి సంబందించిన వాళ్లు కాదని ప్రతి మతం తప్పించుకుంటాయి.మరి మతం మనుషులకి చేసె మంచి ఏమిటి?వారిని సరైన దారిలో పెట్టక పోతె అది మతం తప్పు కాదు,ఆయా వ్యక్తుల తప్పు.మనుషులు మంచి చేస్తె అది మతం గొప్పా?మతాన్ని సరిగా ఆచరించక పోవడమా?అంత ఆచరించడానికి కష్టమైన మతం ఎందుకు?కేవలం శ్రీరాముడు మాత్రమె సరైన దారిలో జీవించాడని,నిజమొ కాదో తెలియని పురాణాలు చెబుతాయి.ఇంకెవరు ఆచరించలేని ఆ దారిని నడుద్దామని అందరు బయలు దేరుతారు.సాటి మనిషిలో దేముడిని చూడలేరు కాని,లేని దేముడి కోసం సాటి మనిషిని చంపుతారు.పర మత దూషణ చేసినప్పుడు సమర్దిచే వాళ్లు అలాంటి తప్పులు తమ మతం లో కూడా వున్నాయని ఎందుకు ఒప్పుకోరు?ఏమన్నా అంటే అస్లు మా మతం ఇది కాదు చెప్పింది,ఈ పుస్తకం అసలు మా మతానికి ప్రామాణీకం కాదు అని పలాయనం.ఎందుకండి మతం?నిజంగా మతం లో మంచి వుందని చెప్పండి,నేను తప్పకుండా దానిని ఆచరిస్తాను.ఒకవేళ మీ మనొభావాలు దెబ్బ తీసుంటే క్షమించండి.నా వల్ల తప్పులు జరుగుతాయని,నా వాదన లో కూడా లోపాలు వుండవచ్చు అని నాకు తెలుసు.అవి తప్పని నిరూపణ అయ్యినప్పుడు నేను తప్పకుండా మారతాను.
21 04 2010
krishna (22:20:48) :@ మలక్‌పెట్ రౌడి
వీర శైవం ఆచరించి,వైష్ణవులని రంపపు కోత పెట్టిన వాళ్లు అది కరెక్టే అని సమర్దించే వారు.కాని నాస్తికత్వం పక్క మనిషి స్వార్ధాన్ని,తన తలకి ఎత్తుకోదు.మతం పేరు చెప్పి మారణ కాండ చేస్తె పిచ్చివాళ్ల లాగా ఎంతమంది కూడా వస్తున్నారు?అదే నాస్తికులు సామూహికం గా చేసిన మారణ కాండ ఒక్కటి చెప్పండి.నాస్తికత్వం పాటించడం వలన ఇది లాభం.మతం అన్నది లేక పోతె ఈ సామూహిక అసాంఘిక అరాచకాలు వుండవు కదా!అసలు బాధ అంతా ఇలా అనవసరం గా చిక్కుకునే అమాయకుల గురించే కదా!నాస్తికత్వం ఇలా అమాయకుల తో ఆడుకున్న ఒక్క సంఘటన చెప్పండి.బాబ్రి మసీదు,ముంబయి అల్లర్లు,పాత బస్తీ గొడవలు….ఇలా ఎన్ని లేవు.వారేదొ చేసారని వీరు…..ఇలా ఎన్ని రోజులు జరిగింది.దీనిని మీరు ఎలా సమ్ర్దిస్తారు?మతం లేక పోతె బెత్లెహాము గురించి,కాశ్మీరు గురించి,బాబ్రీ మసీదు/అయోధ్య గురించి,సోమనాధ ఆలయం గురించి ఇలా గొడవలు జరిగేవా?ఇలాంటి గొడవలు ఏ నాస్తిక సమూహం వలన జరిగాయా?అమాయకుల గురించి నా ప్రశ్న!మీ వంటి విజ్ఞులు అలా బుట్టలో పడరు.నాకు తెలుసు.మరి ఈ అమాయకులు గురించి మతం కి బాధ్యత లేదా?అమాయకత్వం అంత పెద్ద తప్పా?రెచ్చగొట్టే వాళ్లు మతాన్ని నిజంగా పాటించక పోవచ్చు.మరి మతాన్ని 100% కాకపోయిన మనసా వాచా నమ్మి,తన మతస్థుల పై దాడి జరిగినప్పుడు ఎదుటి మతం వారిని బలి చేసి,తిరిగి వారి చేతిలో బలి అయ్యి ఇలా చట్రం కొనసాగిపోతుంది కద!దీనిని మతం ఎలా ఆపగలదు.నాది ఆవేదనే తప్ప ఎదుటి వారిని కించ పరిచే మనస్తత్వం కాదు.అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెబుతారని అనుకుంటున్నాను.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:31:17) :అంటే, ఒకడు చంపితే తప్పుకాదు గానీ సామూహికంగా చంపితేనే తప్పన్నమాట. సరే అక్కడికి కూడ వస్తా. మరి సంగతేమిటంటారు. వారిలో చాలామంది నాస్తికులే. మన మావోఇష్టుల సంగతేమిటి? వాళ్లని నెత్తికెక్కించుకునేది కరుణానిధి, పౌరహక్కుల సంఘాలలోని నాస్తికులేగా?
వీరశైవం వైష్ణవులని చంపడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందా?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:35:43) :ఇలాంటి గొడవలు ఏ నాస్తిక సమూహం వలన జరిగాయా?అమాయకుల గురించి నా ప్రశ్న
______________________________________________________________
Many LTTE & Maoist subgroups
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:38:07) :తన మతస్థుల పై దాడి జరిగినప్పుడు ఎదుటి మతం వారిని బలి చేసి,తిరిగి వారి చేతిలో బలి అయ్యి
___________________________________________________________
అవి మతపరమైన కారణాలు కావు. మజ్లీస్, బీజేపీ ల రాజకీయాలు. ఆ గొడవలు మొదలు పెట్టేది కూడా ఆ పార్టీల కార్యకర్తలే
21 04 2010
krishna (22:56:19) :


@malakpet rowdy
>>అవి మతపరమైన కారణాలు కావు. మజ్లీస్, బీజేపీ ల రాజకీయాలు. ఆ గొడవలు మొదలు పెట్టేది కూడా ఆ పార్టీల కార్యకర్తలే
కాని ఆ పార్టీలు మతం పేరు చెప్పి అమాయకూల్ని చట్రంలో బిగించాయి కదా!మరి మీరు చెప్పిన సోకాల్‌డ్ నాస్తిక సమూహాలు నాస్తికత్వం పేరు చెప్పి ఇలా చేసాయా?అప్పుడు ఏ అమాయకులు దానికి బలయ్యారు?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (23:12:13) :ఓహో, సరే, రేప్పొద్దున్న నేను మీ పేరు చెప్పి ఒక పది హత్యలు చేస్తే అది మీ తప్పవుతుందన్నమాట – అంతేనా )
21 04 2010
Malakpet Rowdy (23:15:06) :కాని ఆ పార్టీలు మతం పేరు చెప్పి అమాయకూల్ని చట్రంలో బిగించాయి కదా!
________________________________________________
ఓహో, సరే, రేప్పొద్దున్న నేను , ఒక పది లక్షలు ఖర్చుపెట్టి ఒక పది మందిని నా గుంపులోకి లాగి కృష్ణ అభిమానుల సంఘాన్ని స్థాపించి మీ పేరు చెప్పి ఒక పది హత్యలు చేస్తే అది మీ తప్పవుతుందన్నమాట – అంతేనా )
22 04 2010
krishna (00:01:17) :బాబ్రీ గొడవలు,కాశ్మీరు వివాదం వోట్ల కోసమన్నా మత ప్రసక్తి వచ్చిందా లేదా?ఎల్టీటియ్యి,నక్సలైట్లు చేసిన దానిలో నాస్తికత్వ ప్రసక్తి ఎక్కడ?
ఆవేదన ముసుగులో ద్వేషమా?ఎంత చక్కగా చెప్పారు!
పక్కవాడి మతమా?మరి జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రుల మతాన్ని కూడా సమర్దించక పోతే అదేమిటి?మతం పేరు మీద జరిగిన కొన్ని పదుల సంఖ్యలో సంఘటనలు చెప్పాను.మరి మీరు చెప్పిన నాసికత్వపు ముసుగులో జరిగిన దాడులు?అవి నిజంగా నాస్తికత్వం పేరు మీదనే జరగలేదు!ఇక మీ వాదన మీద మీకున్న నమ్మకం మీ పలాయన వాదం తోనె తెలుస్తుంది.నేను మతం కూడా ఒక మత్తు అన్న దానికి సరి పడా రీజనింగు ఇచ్చాననుకుంటున్నాను.మరి నాది ద్వేషం అని ఏ రీజనింగు తో అన్నారు?కాని నాది వితండ వాదనా?మీరు నా మీద ఇన్ని వ్యక్తిగత దూషణలు చేసిన మీ మీద్ద నేను చేసిన వ్యక్తిగత దూషణ ఒక్కటి చెప్పండి.కేవలం మీ మతాన్ని ఒక మాట అన్నందుకు ఇన్ని మాటలు అంటున్నారే!ఇదేనా మీ మతం మీకు నేర్పింది?మీ వాదన మీద మీకు నమ్మకం లేదని నిరూపించుకుంటున్నారు.నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది.మతాన్ని నాకు వివరించగలిగే గొప్ప వ్యక్తి ఆ ప్రయత్నం మానుకుంటున్నందుకు!ఇక వాదించడానికి మీ దగ్గర ముడి సరుకు అయ్యిపోయినట్టు వుంది,తిరిగి మంచి పస వున్న పాయింట్లు దొరికితే మళ్లీ కలుద్దాము.నాకు నా మాట ఒప్పుకోకపోతె ఎదుటి వారిని ద్వేషించే అలవాటు లేదు,కించపరిచే వాఖ్యలు కూడా చెయ్యను.ఎవరొ అన్నట్టు నా బ్లాగుకి రావద్దని ఎవరితో కూడా అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు!మీ కోసం ఎప్పుడు నా బ్లాగు ద్వారాలు తెరిచే వుంటాయి.
మీరు చెప్పిన విష వృక్షం ఇంకా చదవలేదు.సాటానిక్ వర్సెస్ కూడా!మీ రిఫరెన్స్ కి థాంక్స్!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:34:02) :బాబ్రి మసీదు,ముంబయి అల్లర్లు,పాత బస్తీ గొడవలు….ఇలా ఎన్ని లేవు.వారేదొ చేసారని వీరు…..ఇలా ఎన్ని రోజులు జరిగింది.దీనిని మీరు ఎలా సమ్ర్దిస్తారు?మతం లేక పోతె బెత్లెహాము గురించి,కాశ్మీరు గురించి,బాబ్రీ మసీదు/అయోధ్య గురించి,సోమనాధ ఆలయం గురించి ఇలా గొడవలు జరిగేవా?
___________________________________________________________________
అసలు మనిషనేవాడే లేకపోతే గొడవలనేవే ఉండవుగా. ఒక అయిదో ముప్పయ్యో అణూబాంలేసి ప్రపంచాన్ని బూడిదచేసేద్దామా?
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:47:44) :నాస్తికవాదులు చెన్నై శాసన సభలో జయలలిత చీర లాగినప్పుడో? నాస్తికులైన మద్దతుదార్లు దాన్ని సమర్ధించుకోలేదా?
21 04 2010
krishna (22:49:01) :


@ మలక్‌పెట్ రౌడి
ఎల్టీటియ్యి సింహలీయులని చంపింది వారు దేముడిని నమ్ముతున్నారనా?
నక్సలైట్లు పోలీసులని చంపింది నాస్తికత్వం కోసమా?
అసలు దేముడి ప్రసక్తి ఎక్కడ వుంది వీటిలో?
మనిషే లేక పోతె ఏ గొడవ వుండదా?బాగుంది.ఇలాగె నవ్వుతాళ్లకి నేను ఒకటి అందామనుకుంటున్నాను,ఎందుకులెండి మీకు అర్దమయ్యే వుంటుంది.
వీరశైవం గురించి మీకు తెలీక పోతె ….హ్మ్…ఎలాగబ్బా?నాకు లింకులు ఇచ్చేంత అనుభవం లేదు లెండి,ఎవరైనా చెప్పగలిగితే సంతోషిస్తాను.మన చిన్నప్పుడు చరిత్ర పాఠాలలో వుంది కదండి!
ఒక మాట! మీరు ఇచ్చిన సమాధానం మీకు సంతృప్తిని ఇచ్చిందా??నేను నిజంగా చెబుతున్నాను నేను మీ దారిలోకి రావడానికి రెడీ,అది సరైనది అని మీరు నాకు కళ్లు తెరిపిస్తే!నేను నా తప్పు సరి దిద్దుకోవడానికి సిధ్ధం!
21 04 2010
Malakpet Rowdy (23:10:22) :ఎల్టీటియ్యి సింహలీయులని చంపింది వారు దేముడిని నమ్ముతున్నారనా?
నక్సలైట్లు పోలీసులని చంపింది నాస్తికత్వం కోసమా?
_________________________________________________________
అలాగే బాబ్రీ గొడవలు జరిగింది కూడ వోట్లకోసం. కాశ్మీరు గొడవ జరుగుతోంది రాజకీయ ఎత్తుగడలవల్ల.
నేను మీ దారిలోకి రావడానికి రెడీ,అది సరైనది అని మీరు నాకు కళ్లు తెరిపిస్తే!
_________________________________________________
వద్దుబాబోయ్. మీదారిలోనే ఉండండి – నా దారిలో నడవడం మీ వల్లకాదు, చూస్తూంటే ద్వేషమే మీ ఊపిరిలా ఉంది. కానీ మీ ద్వేషం మీలోనే ఉంచుకోండి. మీరు నా దారిలోకి రాకపోతే మీకు నాకూ వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు. అనవసరంగా పక్కవాళ్ళ మీద మందు పేకాట అని రాళ్ళేస్తే వాళ్ళు కూడా తిరిగి అవే మీ మీదకి వేస్తారని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి.
అడిగారు కాబట్టీ చెప్తున్నా: నా దారి ఇది – ప్రస్తుత కాలానికనుగుణంగా మన సనాతన సంసృతినుండి మార్గదర్శకాలని తీసుకుంటా, నాకు తెలిసినంత మటుకు. పక్కవాడీ మతాన్ని ఆవేదన ముసుగేసుకుని మీలా ద్వేషించను. రామాయణ విషవృక్షాన్ని చదివి హిందువులనీ, సేటేనిక్ వెర్సెస్ చదివి ముసల్మానులని, డావించీ కోడ్ సినిమా చూసి క్రైస్తవులనీ, బింద్రన్వాలే ఫోటొ చూసి సిక్కులని మీలా ద్వేషించను. స్కూలు పుస్తకాలలో కమ్యూనిష్టులు వ్రాసిన చరిత్ర పట్టుకు వ్రేలాడను. నా తప్పులకి మతాన్ని నిందించను. ఇవన్నీ మీరు చెయ్యగలరా?
21 04 2010
శ్రీవాసుకి (19:17:23) :కృష్ణ మరియు మలక్పేట్ రౌడి గారు, మీ ఇరువురి చర్చ తెలుగులో కొనసాగించండి. నా చిట్టి తెలుగుని బ్రతికించండి. మరోలా అనుకోవద్దు.
21 04 2010
karthik (19:30:35) :ప్రతీ ఒక్కరూ మతాన్ని ఎందుకు విమర్శిస్తారో నాకు అర్థం కావడం లేదు.. మతం అనేది సమయానుకూలంగా మారుతూ వస్తున్న ఒక సామాజిక జీవన విధానం.. ప్రతీ మతం లోను చాలా contradictionsకనపడతాయి.. ఎవరైతే దేశకాల పరిస్థితుల ఆధారంగా వచ్చే మార్పులను ఆమోదించకుండా ఉంటారో వాళ్ళ వల్ల ఈ సమస్యలు.. దానికి మతాన్ని టొకున విమర్శించడం పద్దతి కాదు..
21 04 2010
krishna (21:40:24) :ఇటువంటి చర్చల వలనే ఆ మతాలలో దిద్దుబాటులు జరిగాయండి.ఇది ఒకవిధంగా మంచిదే.అయితే నాకు కనువిప్పు జరుగుతుంది,లేదా మరొకరికి.మంచిదే కదా!
21 04 2010
karthik (19:35:14) :ok guys.. time for big semi final for IPL..
everybody scream
“MUMBAI INDIANS”
“MUMBAI INDIANS”
“MUMBAI INDIANS”
“MUMBAI INDIANS”
21 04 2010
catch a real good discussion here..http:… « కేక! (19:42:28) :[...] catch a real good discussion here.. http://venkatakrishnanaram.wordpress.com/2010/04/20/%E0%B0%AC%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0... [...]
21 04 2010
సుజాత (19:49:11) :చాల్రోజులు బ్లాగులు చూడకపోవడం వల్ల ఈ టపా ఇంతాలస్యంగా చూస్తున్నాను!నా దగ్గర ఈ నవల పాత ఎడిషనే ఉంది.అందువల్ల కొత్త ముందు, చివరి మాటలు చదవలేదు. కాకపోతే రంగనాయకమ్మ గారికీ, ఇతర రచయితల్కూ తేదా ఏమిటంటే ఆమె ఇదివర్లో రాసినవి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎడిషన్లు వేసినపుడు ఒక సారి చూసుకుని తన “పాత” భావాల పట్ల విచారం ప్రకటిస్తూ “ఆ స్థాయిలో ఉంది నా అజ్ఞానం అప్పుడు” అని కూడా రాయగలరు. దురదృష్ట వశాత్తూ ఆమె రచనలను సరైన రీతిలో అర్థం చేసుకోలేని కొందరు ప్రవీణుల వల్ల ఆమె కూడా నవ్వులపాలవుతున్నారు ఇక్కడ.
ఇక నవల విషయానికొస్తే ‘అరుణ ఎలాగూ పోయే దశలోనే ఉంది కాబట్టి ఆమె చస్తే తారను పెళ్ళాడవచ్చు”అనే భావమ భాస్కర్ కి ఉండదు నవల్లో! కేవలం సంస్కరణ కోసమే, పసుపు కుంకాలతో చావాలని కొరుకుంటున్న అరుణ కోరిక తీర్చడానికి మాత్రమే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నా…ఆమె ను మంచి డాక్టరు కి చూపించి ఆమె పూర్తిగా కోలుకునేలా చేస్తాడు. సంస్కర్ణ కండూతి ఖండించలేని విషయం! సినిమాలో మాత్రం చివరి క్షణాల్లో ఉన్న అరుణకు హాస్పటల్లోనే తాళి కడతాడు భాస్కర్.నవల్లో ఇలా జరగదు.
అమల మాటలు నాకు ఇప్పటికీ నచ్చవు బొట్టు పెట్టుకునే విషయంలో మొదలైన వాటిలో! కేవలం అరుణకు బుద్ధి చెప్పడానికి తప్ప అమల పాత్రకు వేరే సార్ధకత ఏమీ లేదు.కానీ ఇవన్నీ సవరిస్తూ కూచుంటే చివరికి నవలంతా మార్చవలసి వస్తుంది.రంగనాయకమ్మ గారు రాసిన పాత పుస్తకాలు చదువుతుంటే ఇవి ఆమె రాసినవేనా అన్నంత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.ఎందుకంటే ఆమెకు కమ్యూనిజం పరిచయం కాకముందు స్త్రీల సమస్యల మీద,వారి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాల మీదా ఆమె భావాలే రచనల్లో ప్రతిబింబించేవి!కమ్యూనిస్టుగా మారాక విప్లవాత్మకమైన మార్పు ఆమె రచనల్లో చూడగలం!
కమ్యూనిజం ప్రసక్తి ఈ నవల్లో ఉన్న స్థాయి గురించి చర్చ జరుగుతుందంటే ఇక జానకి విముక్తి గురించి ఏమనుకోవాలి?ఆ నవల్లో కమ్యూనిజం పాఠాలు ఎక్కువయ్యాయనే మూడో భాగం సీరియల్ గా రాలేదన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే!
కమ్యూనిజం ప్రతి సమస్యకూ పరిష్కారం చూపిస్తుందనే విషయంతో నేనూ ఏకీభవించలేను. కమ్యూనిస్టులు వేరు..కమ్యూనిజం వేరు!కమ్యూనిస్టులు చేసే పొరపాట్ల వల్ల కమ్యూనిజమే తప్పనుకోకూడదు అని ఈ మధ్య రాసిన పుస్తకంలో ఆమె చెప్తారనుకోండి.
21 04 2010
krishna (21:50:04) :అయ్యో!పొరపాటున నావలన రంగనాయకమ్మ గారు నవ్వుల పాలు అవుతున్నారు అంటే నన్ను క్షమించండి.నేను సరిగా అర్ధం చేసుకోలేక పోయుండవచ్చు.నా అనుమానాలు తీర్చుకుందామనే ఈ టపా అండి.ఎవరైనా రంగ నాయకమ్మ గారి అభిమానులు బాధ పడితే నన్ను నేను క్షమించుకోలేను.నేను ఏదొ పెద్ద రంగ నాయకమ్మ గారి అభిమాని కాకపోయిన,తెలిసి తెలియక రాసిన రాతల వలన ఇబ్బంది పెట్టి వుంటే క్షంతవ్యుడిని.
ఇక భాస్కర్ విషయం లో నా అభిప్రాయం కి వస్తే…ఒక్కోసారి మనం మన మనసులో జరిగే ఆలోచనలని మనకి మనమే నిజాయితీగా చెప్పుకోలేము.ప్రతి ఒక్కరి లో ఒక చీఅకటి కోణం వుంటుంది.దానిని బయట పడనివ్వకపోవడమే మంచితనం.ఆ విధంగా ఒక మంచి చేసెటప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు వుండవచ్చని రాసాను.నాకు భాస్కర్ పై ఏమి దురభిప్రాయం లేదు.ఇది సహజం అని నా అభిప్రాయం.కీర్తి కండూతి తప్పు కావచ్చు.కాని సంస్కరణ చేద్దామని ఉబలాట పడడం తప్పు కాదు కదా!
21 04 2010
sowmya (22:11:03) :కృష్ణ గారూ ఇక్కడ ప్రవీణులు అంటే మీరు కాదు, సుజాత గారు అన్నది మిమ్మల్ని కాదు……ఎవరిని అంటున్నారనేది ఇక్కడ మా అందరికి తెలుసు. మీరు బ్లాగు లోకానికి కొత్త కాబట్టి ప్రవీణులు అంటే ఎవరో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇక్కడ కూడా శర్మ రూపంలో ఆయన దర్శనమిచ్చారులెండి. నెమ్మదినెమ్మదిగా మీకే ఆయన సంగతి అర్థమవుతుంది.కాబట్టి మీరేం బాధపడకండి, అన్నది మిమ్మల్ని కాదు.
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:14:29) :అయ్యో!పొరపాటున నావలన రంగనాయకమ్మ గారు నవ్వుల పాలు అవుతున్నారు అంటే నన్ను క్షమించండి.
__________________________________________________________________
ఒకరివల్ల రంగనాయకమ్మగారు నవ్వులపాలవుతున్నారంటే, అది ఆ వ్యక్తి తప్పు. కాని ఒకరివల్ల మతం నవ్వులపాలయ్యిందంటే మాత్రం అది మతం తప్పు. అంతేనా? )
21 04 2010
Malakpet Rowdy (22:19:40) :


మీ లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ గొడవకి మూలకారణం రంగనాయకమ్మగారు – తరవాత ఏమి అనాలనుకున్నానో ఊహించుకోండి (ఎంత నాస్తికురాలయినా పెద్దావిడని మీ పధ్ధతిలో గేలి చేస్తే బాగుండదేమో )
21 04 2010
Malakpet Rowdy (23:25:22) :అన్నట్టు చైనాలో క్రైస్తవుల మూకుమ్మడి హత్యలకి కారణం ఏమిటి? మత ప్రచారమే కదా? మరి ఇవి నాస్తికవాదపు హత్యలు కావా?
22 04 2010
శర్మ (08:03:38) :


భరద్వాజ. నేను మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్ గా వీళ్ళ మనసులో ఏముందో చెప్పగలను. వీళ్ళు హిందూ మతాన్ని విమర్శించడానికి రంగనాయకమ్మ గారి సాహిత్యం కావాలంటున్నారు. రంగనాయకమ్మ గారి కమ్యూనిస్ట్ ఆలోచనలు మాత్రమే వద్దంటున్నారు. జానకి విముక్తి నవలలో నాస్తికత్వం కంటే మార్క్సిజం-లెనినిజం గురించే ఎక్కువ వ్రాసారు రంగనాయకమ్మ గారు. ఈ విషయం సుజాత గారికి తెలుసు. గతంలో జానకి విముక్తి నవల గురించి నాకు, సుజాత గారికి మధ్య చర్చ జరిగింది. సుజాత గారు తెలిసి కూడా హిందూ మతంపై వ్యతిరేకత వైపు మాత్రమే ఇంక్లైన్ అవుతున్నారు.
22 04 2010
సుజాత (12:00:14) :


కృష్ణ గారూ, రంగనాయకమ్మ గారు నవ్వులపాలవుతున్నారన్నది మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి కాదు.
శర్మ గారూ ,వచ్చేశారా?
నేను హిందూమతం వ్యతిరేకతపై ఇంక్లైన్ అవుతున్నానని మీకెవరు చెప్పారో? హిందువుగా పుట్టాను. హిందువుగానే పోతాను కూడా!
బాబూ, ఒక విషయం గుర్తించండి.రంగనాయకమ్మ గారి రచనలు నచ్చుతాయి ..అంటే ఆమె ఏం రాస్తే అవి ఎగబడి చదివేస్తాం అని కాదు అర్థం! ఆమె నవలల్లో నాకు నచ్చని పాయింట్లు కొన్ని ఉన్నాయి. జానకి విముక్తి గురించి మీతో చర్చ జరిగినట్లు నాకు గుర్తు లేదు.(నాకంత ధైర్యం ఎక్కడినుంచి వచ్చిందబ్బా) ఒకవేళ నేనేదైనా రాసి ఉంటే”మీరు ఆ నవలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు”అని తప్పక రాసి ఉంటాను.అయినా జానకి విముక్తిలో ఆమె నాస్తికత్వం గురించి రాశారని నేను నా వ్యాఖ్యలో అనలేదు.
అలాగే,…. మతం కేవలం కేవలం కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మికోన్నతికి ఉపయోగపడే ఒక జీవిత విధానం. ఏ మతస్థులైనా దేవుడిని నమ్ముతారు కాబట్టి ఆయా మతాల నియమాలకనుగుణంగా వారి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసం,మతం సృష్టించబడిందనినేను భావిస్తాను.ఏ మతమూ హింసను బోధించదు.మతం పేరుతో హింస ఎక్కడైనా జరిగిందీ అంటే దాన్ని తమ ప్రయోజనాలకు వాడుకునే వాళ్ళ వల్లే అది ప్రేరేపితమైందని అర్థం చేసుకోవాలి.రెండు మతాల మధ్య ఘర్షణ మొదలైందీ అంటే అది ఎవరో ఒకరి స్వార్థ ప్రయోజనాల కొసమే తప్ప అందులో “మతం” ప్రమేయం ఉండదు.
పైన భరద్వాజ్ గారు చెప్పినట్లు “నీ మతమొక వ్యసనం!నా దారికొచ్చెయ్యి”వంటి ఆలోచనల వల్లే సమస్య!
మతం అనేది ఆధ్యాత్మికమని గ్రహించకుండా దాన్ని “వాడుకోవడం”ఎప్పుడు మొదలైందో అప్పుడే అది “మత్తుమందు ‘గా మారుతుంది.
మతం పేరుతో జరిగే గొడవలు చాలామటుకూ రాజకీయ కారణాల వల్ల జరిగేవే అని అందరూ గ్రహించిన రోజు ఇలాంటి కయ్యాలుండవు,…నిజమే కదా!
22 04 2010
శర్మ (12:52:04) :


సుజాత గారు. మీ పాత వ్యాఖ్యలు నాకు బాగా గుర్తున్నాయి. నేను వివాదాస్పదమైన విషయాలు వ్రాసినప్పుడు కూడా మీరు నన్ను అభినందించడం జరిగింది. పెళ్ళికి ముందు మోసపోయి బిడ్డని కన్న అభాగినిని పెళ్ళి చేసుకుంటానని అంటే మీరు నా ఆదర్శాన్ని అభినందించారు. తెలంగాణాలాంటి విషయాలకి వచ్చేసరికి మీరు గతంలో చేసిన అభినందనలు మరచిపోయారు.
22 04 2010
రవి చంద్ర (14:48:10) :
0
0


ఈ చర్చలో మతాన్ని గురించి ఇంత స్పష్టంగా తమ అభిప్రాయాలు చెప్పిన వారు ఇంకెవరూ లేరు. సుజాత గారూ, మీరు చెప్పిన ఈ మాటలతో ఈ చర్చను ఇంక ఫాలో కానవసరం లేదనిపిస్తుంది. సంతృప్తినిచ్చే సమాధానమిచ్చారు.
>>నాకంత ధైర్యం ఎక్కడినుంచి వచ్చిందబ్బా
LOL…
22 04 2010
శర్మ (15:00:09) :


మతం గురించి అందరినీ సంతృప్తిపరిచే సమాధానం దొరకదు. భారత దేశానికి పశ్చిమాన ఉన్నవారు (పెర్శియన్లు, అరబ్బులు) మ్లేచ్ఛులు అని హిందూ మత గ్రంథాలలో వ్రాసి ఉంది. అల్లాహ్ (The only one god) ని విశ్వసించనివాళ్ళ తలలు నరకాలని ఇస్లాం మతం చెపుతుంది. ఏ మతంలో ఉన్నా హింస తప్పదు. మతం కంటే నాస్తికత్వం మేలు అనే నేను నమ్ముతాను. మత రాజ్యాలలో నాస్తికులని అరెస్ట్ చేసి జైళ్ళో చిత్ర హింసలు పెట్టి చంపిన ఘటనలు ఉన్నాయి కానీ నాస్తికులు మత భక్తులని ద్వేషించడం లేదు కదా.
22 04 2010
శర్మ (12:11:41) :


జానకి విముక్తి నవలని నేను పూర్తిగా చదివాను. స్త్రీవాదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నాస్తికత్వం సరిపోదు, అందుకు మార్క్సిజం-లెనినిజం చదవాలి అని చెప్పే నవల అది. మొదట్లో జడ నాస్తికుడుగా ఉన్న ప్రభాకర్ తరువాత మార్క్సిస్ట్ గా మారుతున్నట్టు వ్రాసారు. ఆ నవలలో ఒక డైలాగ్ చాలా బాగా గుర్తుంది “H2O ఫార్ములా వల్ల నీరు ఏర్పడుతుందంటే అందరూ నమ్ముతారు. ప్రకృతి శాస్త్రాలని అందరూ ఒకలాగ అంగీకరిస్తారు కానీ సమాజం విషయంలో అలా అంగీకరించరు” అనే డైలాగ్ ఉంది. ప్రకృతి శాస్త్రాలు చదవడం వల్ల సమాజం విషయంలో మూఢ నమ్మకాలు పోవు అని చెప్పే డైలాగ్ అది.
22 04 2010
శ్రీవాసుకి (12:26:03) :
0
0


>>నిజంగా మతం లో మంచి వుందని చెప్పండి,నేను తప్పకుండా దానిని ఆచరిస్తాను
మతమైనా, ధర్మమైనా, చెప్పేది ఎప్పుడు మంచి గురించే. మంచి లేదని ఎవరన్నారు. మంచేదో, చెడేదో ఎప్పుడో చెప్పింది. అకారణ ద్వేష భావాలు పెంచుకోవద్దని, మానవ సేవయే మాధవ సేవని, అందరూ సఖ్యతగా ఉండమని చెప్పింది. సర్వేజనా సుఖినో భవంత్ అని వేదోక్తి. మరి మీరు ఏమి తెలుసుకున్నారో మతం గురించి అర్థం కాలేదు. మీరు ఒక నాస్తికవాదిగా వితండంగానే వాదిస్తున్నారు ఈ విషయంలో అనిపిస్తోంది. మతంలో మంచి లేకపోతే అది ఈనాటి వరకు కాల పరీక్షకు నిలవదు. దానిలో మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మంచే ఉంది. సమస్యల్లా దానిని ఎవరు ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకొని ఆచరిస్తున్నారనే.
>>“లోపం మతం లో లేదు.మనిషిలో నుంది.అది ద్వేషం!! నా లాంటి నాస్తికులు నాస్తికత్వాన్ని సమర్దించడం ఎలా తప్పు అవుతుంది”
మొదటది మీరన్నమాటే. మరిచిపోయినట్టున్నారు. మీరు నాస్తికత్వాన్ని సమర్ధించేవారయితే దాని గొప్పతనం నలుగురికి తెలియజేయండి మంచిగా. అంతేగాని దాని మంచితనం చెప్పడం కోసం మతం చెడ్డది అని చెప్పొద్దు. మతం చెప్పే మంచి వల్ల మనిషి చెడలేదు. ఆచరణ తీరు సరిగ్గా లేక చెడతారు. కంప్యూటర్ తో జనాలకు ఉపయోగపడే సాఫ్ట్ వేర్లు తయారుచేసేవారున్నారు. అలాగే వైరస్ సృష్టించి నాశనం చేసేవాళ్ళున్నారు. అంతమాత్రం చేత కంప్యూటర్ చెడ్డది కాదుకదా. తమ స్వార్ధం కోసం కొంతమంది (రాజకీయ నాయకులు, మత పెద్దలు) మతాన్ని వాడుకొని తమ ప్రయోజనాలు చూసుకొంటారు. వారికి మతం పట్ల గౌరవం ఉందనుకోను. మతం వారికొక సాధనం. అంతేగాని మతం వాళ్ళని అలా చేయమని చెప్పదు కదా. ఏ ధర్మమైనా, మతమైనా, మంచైనా కాపాడుబడుతున్నది దానిపట్ల గౌరవం, భక్తి గల సామాన్యుని వలనే. వీరశైవమైనా, వైష్ణవమైనా ఆయా దేవతలను పూజించడానికి నిర్ధేశించినదేగాని ఒకరినొకరు చంపుకోవడానికి కాదు. కాని ఆధిపత్య అతివాద ధోరణులు ప్రబలినప్పుడు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. శివకేశవులిద్దరికి భేదంలేదని ప్రామాణికమైన మాట. అది అర్థం చేసుకోనివారి వలనే ఈ గొడవలు. మీరుదహరించిన నాస్తికవాదులు, కమ్యూనిష్టులు కూడా రాగద్వేషాలకు అతీతులేమికారు కదా. నాస్తికత్వం పేరు చెప్పి ఎదుటివారిని గేలి చేసిన సంఘటనలు టి.వి లలో చూడలేదా. చివరగా మీకు పాలకోవా ఇష్టం, నాకు కాజా ఇష్టం. ఒకటి ఆరిపోయినట్లుంటుంది, రెండోది పాకం కారుతుంది, కాని రెండు తీయగా ఉంటాయి. మన అభిరుచులు వేరైనా తీపి మీద ఇష్టం ఒక్కటే. అలాగే మన పంథాలు వేరైనా చివరికి కోరేది మంచినే. నేను మతం ద్వారా మంచి చేయాలనుకొంటాను. మీరు నాస్తికత్వం ద్వారా మంచి చేయాలనుకొంటారు. దాని కోసం ఒక దానినొకటి నిందించనవసరం లేదని నా అభిప్రాయం.
కృష్ణగారు అవకాశమిచ్చినందులకు ధన్యవాదాలు.
22 04 2010
krishna (19:58:47) :
0
0


శ్రీ వాసుకి గారు!
నేను అర్ధం చేసుకున్నది తక్కువే గావచ్చు.మన పూర్వ పరిచయం పురష్కరించుకుని నా ప్రశ్నలకి(my last comment ki) సమాధానం ఇచ్చి పుణ్యం కట్టుకోండి.ఇక మీరు అనుసరిస్తున్న మతం నేను కూడా అనుసరించిందే!అందులో మీరన్నట్టు పర మత సహనం వుంది కాని తప్పులు లేవా?లేక నేను అర్ధం చేసుకున్న తీరు మాత్రమే తప్పా?అలా అయితే కొంచెం అర్ధం అయ్యేటట్టు చెప్పండి ప్లీజు!
ఆ ‘పురాతన ధర్మానికి ‘(మతమే కాదు,మత నిర్వచనానికి సరిపడదు కదా!)దిశా నిర్దేఅశాలు అనదగ్గ వేదాలు,ఉపనిషత్తులు అందరికి ఎందుకు అందుబాటులో లేవు చాలా కాలం?రామాయణ భారత భగవద్గీతలు ప్రామాణికమే కావా?ఎందుకని,అవి అందరు చదివి అందులో తప్పులని అందరు విమర్శించుతున్నారనా లేక మరో కారణం వుందా?వేదాలు ఉపనిషత్తులు అయితే కొంతమందే చదివి తమకి అనుగుణంగా అన్వయించుకోవచ్చనా?బ్రాహ్మణులు కాని వారికి,బ్రాహ్మణ స్త్రీలకి ఎందుకు అవి చదవడం నిషిద్దం అన్నారు.
అన్ని పనులకి సమాన గౌరవం ఇవ్వక,కొన్నింటిని తక్కువ చూపు చూసి వాటిని చేసె వారిని దూరం ఎందుకు పెట్టింది.కాదు సమానం అంటె వారికి ఆ వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదవనివ్వక పోవడం ఎందుకు?వర్ణ విభజన (చతుర్వర్ణాలు)ఎలా ఏర్పడ్డాయి?కనీస జ్ఞానం కూడా అందనివ్వక కొందరిని దూరం ఎందుకు పెట్టాయి?ఒకరి చేత మరొకరి అణిచివేతకి ఎందుకు కారణమయ్యాయి?అలా స్వజనం లోనె అసమానతలు ఎందుకు సృష్టించాయి?
22 04 2010
sowmya (13:02:24) :
0
0


వాసుకి గారూ
ఇక్కడ ఎవరూ మతాని ద్వేషిస్తూ, మతాని తిట్టలేదే. మాకు కొన్ని కారణాల వల్ల మతం అనేది నచ్చదు అని మాత్రమే చెప్పాం, కొన్ని కారణాల వల్ల నాకు జాంగ్రీ నచ్చదు అన్నాట్టుగా. మతం, కులం ప్రసక్తి లేకుండా మానవతాసంబంధం అనేది మనుషుల మధ్య వ్యాప్తి చెందాలనేదే మా ఉద్దేస్యం. అంతేతప్ప మిమ్మల్ని మతం వీడి మాతో కలిసిపొమ్మనిగానీ, వ్యక్తిగతంగా దాడులుగానీ చెయ్యలేదు. మీరు మతప్రయొజనాల గురించి ఎంత సమర్ధవంతంగా వాదిస్తున్నారో, మేము మత అప్రయోజనాల గురించి అంతే సమర్ధంగా వాదిస్తున్నాం. అంతేతప్ప రాగద్వేషాలతో రగిలిపోవట్లేదు. మేము హిందువులనో, ముస్లింలనో ద్వేషిస్తాం, నాస్తికులని మాత్రమే ప్రేమిస్తాం అని చెప్పట్లేదు. ఏ మనిషినైనా సహృద్భావంతో చూడాలి అన్నదే నా ఉద్దేశ్యం. మీకు మతం మీద నమ్మకం ఉన్నా, లేకున్నా సాటి మనిషిగా మిమంలని నేను గౌరవిస్తాను. మా మనసు ద్వేషపూరితమైనవి, కసి పగలతో రగులుతున్నయి అని అనుకోవడమే పొరపాటు. ఇక్కడ చాలామంది అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసారు కూడా. వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్పలేదు. మీరు సున్నితంగా అడిగారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నను. కొందరు నాస్తికత్వం చెడ్దది అని ఎలా అన్నారో అలాగే మతం మత్తులాంటిది అని మేము కూడా అంటున్నం. అందులో తప్పేమిటో నా కిప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు. ఎవరిని ఎవరూ నిందించట్లేదు. వాదనలు వినిపిస్తున్నాం అంతే. దీనికి కృష్ణ గారు సమాధానమివ్వలేమో,కాని ఉండబట్టలేక నేను రాస్తున్నాను.
22 04 2010
శ్రీవాసుకి (16:31:11) :
0
0


>>మీరు సున్నితంగా అడిగారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నను.
సౌమ్య గారు మీ స్పందనకు ధన్యవాదాలండీ. నేనెప్పుడూ సున్నితమే.
నాకు ఎవరి మీద కోపం లేదండీ. కాకపోతే కృష్ణగారు >>మతం కూడా(మందు పేకాట లాంటి) చెడ్డది కదా ” అన్న మాటకు సమాధానంగా చర్చలో పాల్గొన్నాను. నేను నా అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చానంతే. మతం మీద ఆయన మాటలు కొంత తీవ్రంగా అనిపించి నా భావన చెప్పాను. నేను మానవత్వాన్ని, ఒకరిపట్ల ఒకరికి గౌరవం, సహకారం ఉండాలని అని నమ్మేవాడ్ని. ఒకదాని మీద మనకి అతి ఇష్టమనుకోండి అప్పుడు దానికి బానిస అవుతాం. కాని నాకు ఇష్టం కన్నా మతమంటే గౌరవం ఎక్కువ. నా జీవిత మార్గదర్శకానికి ఉపయోగపడే విషయాలు నేను దాన్నుంచి స్వీకరిస్తాను. అదే జీవితమనుకోను. ఎక్కడైనా మతపరమైన గొడవలొస్తే అది రాజకీయ కారణాల వలన, మతాన్ని సాకుగా తీసుకొనేవారి వల్ల. అంతే తప్ప సామాన్యుల వల్ల మాత్రం కాదు. ఏదో కొద్దిమంది గురించి మొత్తం మతాన్ని వదిలేయమనడం భావ్యం కాదు. లోపం ఎక్కడుందో దానిని సరిదిద్దుకుంటే చాలు. ఏది సత్యమో దాని పట్ల అవగాహన ఉంటే మంచిది. వదిలేయాల్సి వస్తే జీవితంలో చాలా వదిలేయాల్సి వస్తుందేమో.
22 04 2010
శర్మ (17:03:52) :
0
0


కత్తి మహేష్ గారు, నేను హిందూ మతం పైన ఇంత కంటే తీవ్రమైన విమర్శలు చేశాము. కత్తి మహేష్ గారు హిందూ ఫాసిస్టులు అనే ఫ్రేస్ వాడితే నేను హిందూ తాలిబాన్ గాళ్ళు అనే ఫ్రేస్ వాడాను. కృష్ణ గారు చేసిన విమర్శలు చిన్నవే.
22 04 2010
sowmya (17:28:39) :
0
0


“ఏది సత్యమో దాని పట్ల అవగాహన ఉంటే మంచిది.”………మీరనుకున్నది నేను సత్యం అనుకోవట్లేదు, నీనుకున్నది మీకు సత్యంగా కనిపించట్లేదు. సత్యం, అసత్యం అనేవాటికి కొలప్రమాణాలు లేవండి.
“ఏదో కొద్దిమంది గురించి మొత్తం మతాన్ని వదిలేయమనడం భావ్యం కాదు.”………..కొద్దిమంది అని మీరనుకుంటున్నారు, చాలామంది అని నేనుకుంటున్నాను.
22 04 2010
సుజాత (13:09:04) :
0
0


శర్మ గారూ,
మీ ఆదర్శాన్ని అభినందిస్తూనే మీకో సలహా(పోనీ సూచన)ఇచ్చాను. అది కూడా గుర్తుండాలే! అయినా ఇక్కడ కృష్ణ గారి బ్లాగులో బైట్స్ వృధా చేయొద్దు అసందర్భ విషయాలు లేవనెత్తి. ఇక్కడ తెలంగాణా టాపిక్ తీసుకు రావడం మోకాలికీ బోడిగుండుకీ ముడెట్టడం లాంటిదే!
22 04 2010
శర్మ (13:22:08) :
0
0


మతం విషయంలో కూడా నేను వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు వ్రాసాను. కత్తి మహేష్ గారి బ్లాగ్ లో ఇలా వ్రాసాను “పబ్ లో నిక్కర్లు వేసుకుని డాన్స్ చెయ్యడం తప్పే కానీ హిందూ తాలిబాన్ గాళ్ళు (శ్రీరామ సేన కార్యకర్తలు) అమ్మాయిలపై దాడి చెయ్యడం బాగాలేదు” అని. ఇది చదివిన చదువరి (తుమ్మల శిరీష్) గారు నన్ను హిందూ ద్వేషి అని విమర్శించారు.
22 04 2010
sowmya (13:37:14) :
0
0


సుజాతగారూ, కొన్ని విషయాలో ప్రావీణ్యత సాధించడం కష్టం. అది మీకు, నాకు చేతకాదు. కాబట్టి అనవసరంగా వాదించి సమయం వృధా చేసుకోకండి. మీకు తెలిసినదే అయినా మరోసారి చెప్తున్నాను. ఏమీ అనుకోకండి.
22 04 2010
bondalapati (14:32:27) :
0
0


మతంవ్యక్యులగురించి కృష్న గారికి రౌడీ గారికీ మధ్య లేచిన మంట ఆరిపోయినట్లేనా…నేను కొంత ఆజయం పొద్దామనుకొంటున్నా…
మతంవ్యక్తి గురించి నా అభిప్రాయం…
ఈ లంకె లో టాపిక్ కి సమాధానం గా రాశాను:
http://suryaprakash-prakasamaanam.blogspot.com/2010/03/blog-post_20.html#comments
22 04 2010
krishna (18:00:24) :
0
0


ఆగలేదు అండి!చిన్న బ్రేకు అంతే!కొంచెం బిజీ!మరీ ఎక్కువ కామెంట్ల వల్ల బ్లాగు బాగా స్లోగా లోడ్ అవుతుంది!ఏమి చెయ్యాలి?
22 04 2010
bondalapati (14:33:49) :
0
0


చెడ్డ వ్యక్తుల వలన మతాలలు చెడ్డపేరు వస్తుందనేది కొంత వరకూ సరైనదే. అంటే మతాలు మనిషి స్వభావం మీద తమకు పూర్తి నియంత్రణ లేదు అని ఒప్పుకొంటున్నాయన్నమాట. ఒక మనిషి చెడ్డపని చేయగానే “వాడు మా మతం వాడే కాదు” అంటం మతాన్ని శుధ్ధం గా ఉంచాలనుకొంటున్న వారి ఉద్దేశాన్ని తెలుపుతోంది. మతాన్ని మనుషులకు దూరం గా ఆచరణ కు దూరం గా ఒక అందని పీఠం పై కూర్చోపెట్టంటం వలన దాని స్వచ్చత ఐతే రక్షించబడుతుందేమో కానీ మనిషి కి ఒరిగేది ఏమీ లేదు. కాబట్టీ మతాలన్నీ “మా వలన సామాన్య మానవుడి స్వభావం లో గొప్ప మార్పు ఏమీ రాదు” అని ఒప్పుకోవటం మంచిది. ఏసు కో కృష్ణుడి కో మతాన్ని గురించి నేర్చుకోవలసిన అవసరం ఎలానూ లేదు. ఆ స్థాయి వ్యక్తులకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఎలానూ కలుగుతాయి.
మనుషులు ఆచరించలేని ఒక ఆదర్శాన్ని స్రుష్టించటం చాలా తేలిక. అది మన మనసు సౄష్టించే ఒక ఊహ మాత్రమే. మానవ స్వభావాన్ని ఆధారం చేసుకోని ఆచరణ యోగ్యం కాని ఏ మతమూ ఆదర్శమైనా నిలబడవు.
మానవ స్వభావం ఆధారం గా వచ్చిన కొన్ని విజయవంతమైన సంస్తలకు ఉదాహరణలు:: అమా నాన్న అనే కుటుంబ విషయాలు, విద్యా ఉద్యోగాలు.
ఐతే, ప్రాథమికమైన మానవ స్వభావం అంత త్వరగా మారక పోయినా, మానవ స్వభావం లోని కొన్ని అంశాలు కాలానుగుణ్యం గా మారుతూ ఉంటాయి, దీనికి అనుగుణం గా సంస్థలు కూడా మారాలి.
మనుషులందరూ మంచివాళ్ళైతే ఇంక మతాలు చేసేదేమిటి? మనుషులందరూ మంచి వాళ్ళైతే వారిది ఏమతమైనా పరవాలేదు…ఏ సిధ్ధాంతమైనా పరవాలేదు. ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది వేరే చర్చ.
ఒక మతం ఆ మతాన్ని అవలంబిస్తున్న వారి ప్రవర్తనను మంచిగ ఉంచటం లో విఫలమైనప్పుడు, ఆ వైఫల్యాన్ని అంగీకరించటం మంచిది.
22 04 2010
శ్రీవాసుకి (15:27:11) :
0
0


>>ఒక మతం ఆ మతాన్ని అవలంబిస్తున్న వారి ప్రవర్తనను మంచిగ ఉంచటం లో విఫలమైనప్పుడు, ఆ వైఫల్యాన్ని అంగీకరించటం మంచిది
దీనర్థం మతాన్ని వదిలేయమనా! ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఒకరిద్దరు ఉద్యోగులు సక్రమంగా ఉండకుండా అవకతవకలు పాల్పడితే వాళ్ళ విషయంలో ఆ కంపెనీ విఫలమైది కాబట్టి కంపెనీ మూసేయమంటారా. అంటే శిక్ష అందరికీ అన్నమాట.
22 04 2010
శర్మ (20:41:34) :
0
0


తెలుగు బ్లాగులలో నాస్తికులు ఎంత మంది ఉన్నారో తెలియదు కానీ హిందూ మతాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించినది ఐదుగురు. ౧)ఇన్నయ్య గారు, ౨)కత్తి మహేష్ గారు, ౩) నేను, ౪)కెక్యూబ్ వర్మ గారు, ౫)యాగాటి వాసవ్య గారు.
22 04 2010
శర్మ (22:11:10) :
0
0


ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. హిందూ చాంధసవాదుల్ని హిందూ ఫాసిస్టులు అనడం ఒకరి స్టైల్, హిందూ తాలిబాన్ అనడం ఇంకొకరి స్టైల్.
22 04 2010
sowmya (14:40:14) :
0
0


andhrudu said…
ఒక మతం ఆ మతాన్ని అవలంబిస్తున్న వారి ప్రవర్తనను మంచిగ ఉంచటం లో విఫలమైనప్పుడు, ఆ వైఫల్యాన్ని అంగీకరించటం మంచిది
………………………….
ఈ మాట చెప్పిన ఆంధ్రుడు గారికి చప్పట్లు, ఈలలు !
22 04 2010
sowmya (14:44:25) :
0
0


andhrudu గారు చాలా బాగా చెప్పారు. అదే నా వాదన కూడా. మతం పేరిట అరాచకాలు మాత్రమే జరుగుతూ, మంచి ఏదీ ఒరగనప్పుడు మతం గొప్పది అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు? ఒకవేళ మతంలో మంచి విషయాలున్నా కూడ అవి పనికిరావట్లేదే, అటువంటప్పుడు మతం ఊసెందుకు?
22 04 2010
రవి చంద్ర (14:58:20) :
0
0


మతం పేరిట కేవలం అరాచకాలే జరుగుతున్నాయా? మంచి ఏదీ ఒరగట్లేదా? అసలు మతంలో మంచి విషయాలు పనికిరావట్లేదా?
హయ్యో రామా….
ఈ రచ్చ.. సారీ చర్చకింక రాం రాం….
22 04 2010
సుజాత (16:07:09) :
0
0


sowmya,:-)
Done!
22 04 2010
sowmya (17:23:05) :
0
022 04 2010
harekrishna (16:25:09) :
0
0


బలికి కామెంట్లు
సారీ
బలిపీఠంకి 150
8 to go
22 04 2010
శర్మ (17:43:34) :
0
0


సుజాత గారు. మీరు రంగనాయకమ్మ గారి రచనలలో కొన్ని మాత్రమే చదివారు కానీ నేను దాదాపుగా అన్నీ చదివాను. మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్ గా నాకు రంగనాయకమ్మ గారంటే చాలా అభిమానం. జానకి విముక్తి నవల మూడవ భాగం నిండా మార్క్సిజం-లెనినిజం గురించి ఉందని మీరు అంటున్నారు. అసమానత్వం నుంచి అసమానత్వంలోకి పుస్తకంలోనూ, నిశిత పరిశీలన పుస్తకంలోనూ మార్క్సిజం-లెనినిజం గురించి చాలా వ్రాసారు. నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వరరావుని విమర్శించడానికి స్టాలిన్ రచనలని కూడా ఉదహరించారు. వ్యాపారం పెట్టిన కొత్తలో ఆఫీస్ లో పెద్ద పని లేకపోతే రంగనాయకమ్మ గారి రచనలు చదివేవాడిని.
22 04 2010
krishna (18:55:13) :
0
0


చర్చ ఎక్కడో మొదలు అయ్యి ఎక్కడికో వెళ్లిపోతుంది.అయినా చాలా గొప్పగా వుంది.ఒక పుస్తకం మీద నా అనుమానాలు,ఆ రచయత రచనలలో నేను చదివిన మొదటి పుస్తకం పై ఆవిడ భావజాలం పై నా అనుమానాల నివృత్తి కోసం వుద్దేశ్యించబడ్డ టపా ఇది.కామెంట్లు చదివి చదివి మర్చిపోయిన వారికి గుర్తు చేస్తున్నాను.అయినా చాలా మటుకు అందరు,తమ అభిప్రాయాలుని చాలా హూందాగా వెలిబుచ్చారు.నాస్తికత్వం అంటే దేముడిని నమ్మక మతాన్ని ఆచరించక పోవడం అనుకుంటాను.మరి నేను కూడా పూర్తి నాస్తికుడిని కాదు కామోసు.దేముడి తో నాకు ఎలాంటి గొడవ లేదు.కేవలం దేముడి పేరు చెప్పుకుని మతం ముసుగులో అమాయకుల భావాలతో ఆడుకునే వారితోనె తంటా!వారి నుండీ అమాయకులని ఎలా కాపాడుతుంది మతం?నా వెనుకటి టపాలో పాత్రల ద్వారా చెప్పింది కొంతమంది తప్పుగా అనుకుంటున్నారు.అప్పుడు కూడా మతానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పాత్ర ద్వారా చాలా చెప్పించాను.కొన్ని మతాల పై కొంచెం పరుషమైన విమర్శ కూడా చేసాను.అది విని ఆహ ఓహొ అన్నవారు తమ మతం పై(ప్రత్యేకం గా కాదు అన్ని మతాలని కలిపి)విమర్శ చేస్తే తట్టుకొలేకపోయారు.ఆ తట్టుకోలేక పోవడం హద్దు మీరితె?చదువుకున్న తెలివి వున్న వాళ్లు హద్దు మీరక పోవచ్చు.మరి అంత తెలివి లేని అమాయకుల గురించి?కొద్దొ గొప్పో పర మత సహనం వున్న ఒక పురాతన మతం లో కూడా ఈ మధ్య దారి తప్పుతున్న వారు లేరా?మతం ని వాడుకునే వారిని మతం దూరం చేసుకొలేదు.అది చెయ్యవలిసిన వారు ఆ మతం లో వున్న మనుషులు.సనాతన మతం లో ఎవరు ఆ బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు?ప్రతి మతం లో కూడా తప్పులు వుంటాయి.కాని అది మందులా మితంగా వున్నంత వరకు పరవాలేదు అని నావుద్దేశ్యం.వైద్యులు కూడా కొన్ని జబ్బులకి మందు పుచ్చుకోమంటారు.అది మితం దాటితే?మతం పాటించిన ప్రతి మనిషికి అందుబాటులో వుంచని దిశా నిర్దేశాలు ప్రమాదకరం కాదా?అసలు దిశా నిర్దేశాలు తెలియక దారి తప్పె వాళ్ల భాద్యత ఆ మతం ఎంతవరకు నిర్వర్తిస్తుంది?
ఇక మతమ్ని వ్యతిరేకించినంత మాత్రాన నేను కమ్యూనిస్టు భావజాలం కలవాడిని అనుకోవడం కొంత మంది తొందర పాటు అవుతుంది.చైనా లో వున్నది కమ్యూనిజం మాత్రమే కాదు,దశాబ్దాల గా అధికారంలో వున్న పార్టి నియంతృత్వం!దానిని నేను వ్యతిరెకిస్తా!తమిల పులులు సిమ్హళీయుల పైన చేసింది జాతి వైరం.నక్సలైట్లది కూడా గన్ బ్యారెల్ ద్వారా సమ సామ్రాజ్య సాధన.అక్కడి హింస కూడా నేను వ్యతిరేకిస్తా!వ్యక్తి స్వార్ధం కోసం మతం , జాతి,వర్ణం,ప్రాంతీయ మరియు సిద్ధాంత వైషమ్యాలని వాడుకోవడం కూడా వ్యతిరేకిస్తా!మరి మతం ని వాడుకుంటున్న స్వార్ధపరుల నుండీ తమని కాపాడెదెవరని సనాతన ధర్మం పాటించె వారు చూస్తె వారికి దొరికేది ‘సత్యానందలూదొంగ బాబాలు.అటువంటప్పుడు మతమ్ని మనం వాడితే మితంగా వాడాలి మందులా!అదేమి పళ్ల రసం కాదు ఎంత తాగిన చెడు చెయ్యక పోవడానికి.అది కుదరని సాదారణ జనం దానిని వదిలేస్తె వారికే మంచిది అని నా అభిప్రాయం.మీకు తోచిన మంచి సలహలు మీరు ఇవ్వండి.నా స్నేహితులలో చాలా మంది మతాన్ని పాటించే వారె.వారికి నేను చెప్పేది మతానికి అతీతంగా సాటి మనిషిలో దేముడుని చూడండి.ప్రేమించండి.మనకి మంచి అనిపించింది ఎదుటి వారికి చెప్పంది.నచ్చితే వారు పాటిస్తారు లేక పోతె లేదు.మతం విషయం లో ఇది నా అభిప్రాయం.మతాన్ని,కేవలం ఆ మతంలో పుట్టామని ప్రేమిచే వాళ్ల కంటె దానిని పాటించి వదిలేసిన నాకు నాణెం కి రెండొ వైపు కూడా తెలిసింది.అటు వైపు మాత్రమె వుందామనుకున్న వారు తోటి మనుషులని కనీసం మనుషులగానన్న చూడండి,మతలకతీతం గా!భావాలకి అతీతంగా!నేను అదే చేస్తున్నాను.నేను ద్వేషించేది(అవును ద్వేషించేది) మతం లో చెడుని,అందులోని మనుషులని కాదు.
22 04 2010
శర్మ (19:28:53) :
0
0


రంగనాయకమ్మ గారు వ్రాసిన ఒకటి రెండు రచనలు చదివి ఆవిడని అంచనా వెయ్యడం సరైనది కాదు. రంగనాయకమ్మ గారి రచనలలో అన్నీ చదివాను (కృష్ణవేణి నవల తప్ప). రంగనాయకమ్మ గారు 1973 నుంచి 1979 వరకు UCCRI(ML) అనే మావోయిస్ట్ పార్టీలో పని చేశారు. 1976లో ఆ పార్టీ స్థాపకులలో ఒకరైన తరిమెల నాగిరెడ్డి గారు చనిపోయారు. 1978లో దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు అవకాశవాదం వల్ల పార్టీ చీలిపోయింది. 1979 నుంచి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా కార్మిక వర్గ దృక్పథంతో రచనలు వ్రాస్తున్నారు. రంగనాయకమ్మ గారు మార్క్స్, ఎంగెల్స్, లెనిన్, స్టాలిన్, మావోల రచనలతో పాటు చలం, వీరేశలింగం, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తదితరుల రచనలు కూడా చదివారు.
22 04 2010
శర్మ (18:00:50) :
0
0


మార్టిన్ హీడెగ్గర్ నాస్తికుడే కానీ అతని గురువు ఎడాల్ఫ్ హిట్లర్ క్రైస్తవుడు కదా. నాస్తికులలో ఒకరో ఇద్దరో నీచులు ఉంటారు కానీ భక్తులలో పాపాలు చేసి ప్రక్షాలన కోసం పూజలు చేసేవాళ్ళు గురించి తెలియదా?
22 04 2010
శర్మ (18:10:29) :
0
0


ఒకరిద్దరు నాస్తికులు గొడ్డు మాంసం తింటే మిగిలిన నాస్తికులు కూడా గొడ్డు మాంసం తింటారని కూడా అన్నారు కదా.
22 04 2010
శ్రీవాసుకి (18:52:05) :
0
0


@ శర్మ గారు
ఓహొ విమర్శ తీవ్రత, సైజ్ ని బట్టి కామెంట్ వ్రాయమంటారా. భలే. కాయలున్న చెట్టుకే రాళ్ళ దెబ్బలని. చక్కని సంస్కృతి కి ఆలవాలమైన హిందూ ధర్మానికి ఈ దెబ్బలు మొదటినుండి విదేశీయుల దండయాత్రల వలన అలవాటే. చిన్న మార్పు ఏమంటే ఈసారి స్వదేశీయుల చేతిలో అంతే.
22 04 2010
శ్రీవాసుకి (19:15:53) :
0
0


@ సౌమ్య గారు
>>కొద్దిమంది అని మీరనుకుంటున్నారు, చాలామంది అని నేనుకుంటున్నాను
మీరన్నట్టు చాలామంది అయినట్లయితే ఈపాటికి ఈ దేశమంతా హిందువులతోనే నిండి ఉండేదేమో. హిందువులకు మొదటి నుంచి పరమత సహనమెక్కువ. అందుకే ఈదేశం ఈ మాత్రం ప్రశాంతంగానైనా ఉంది. అది మరిచిపోకండి. మత ధర్మమెప్పుడు శాంతినే కోరుతుంది. ఏది ఏమైనా మతం మీద చర్చ ఎప్పుడు తెగదు. కాదంటారా. మతం లేకపోతే హింసాకాండ తగ్గుతుందనుకోవడ ఒక భ్రమ. హింస అనేక రూపాలలో ఏదో ఒకచోట మరేదో కారణంతో జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ మాట కృష్ణగారు కూడా అన్నారు. భవిష్యత్ లో నీటి కోసం యుద్ధాలు జరగొచ్చు అంటున్నారు. అలా అని నీరు త్రాగడం మానేస్తామా. ఏది సత్యం, ఏది అసత్యం అని చెప్పడమే కొలప్రమాణం. మన ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు సమాంతర రైలు పట్టాలు. అందుచేత కలువవు.
22 04 2010
krishna (19:35:27) :
0
0


@శ్రీ వాసుకి గారు!
నీటి కోసం యుధ్ధాలు జరుగుతాయని నీరు తాగడం మానేస్తామా అన్నారు.నీరు కి సరైన ప్రత్యమ్నాయం ఏముంది మానెయ్యడానికి?కాని మతం లేక పోతె మనిషి బతకడం మానేస్తాడా చెప్పండి?
22 04 2010
శర్మ (19:44:13) :
0
0


కృష్ణ గారు. మతం లేకపోయినా మనిషి బతకగలడు కానీ పురోహిత వర్గం వాళ్ళు బతకలేరు కదా.
22 04 2010
krishna (21:28:19) :
0
0


>>నేను ద్వేషించేది(అవును ద్వేషించేది) మతం లో చెడుని,అందులోని మనుషులని కాదు.
ఈ మాట కూడా మొదట నుండి అంటున్నాను.నా ముందు టపాలో కూడా సాటి మనిషిలో దేముడిని చూడమన్నాను.
>>మందు పేకాట చాలా మంది అలవాటు చేసుకుంటారు,కాని కొంత మంది మాత్రమె వాటికి బానిసలు అయ్యిపోతారు.మంచేదొ, చెడేదొ తెలియని మత్తుకి లోబడిపోతారు.అలాగె మతం కూడా చాలా మంది(అందరు కి కొంచెం తక్కువ అనుకుంటా!)పాటిస్తారు.కాని కొంత మంది,ఆ మత్తుకి లోబడి,పాలస్తినాలు,ఆఫ్ఘనిస్తానులు,కాశ్మీరులు,గోధ్రాలు ఇంకా చెప్పాలంటె హైదరబాదు పాత బస్తీలు తయారు చేస్తారు
ఈ మాట కూడా మొదట నుండి అంటున్నాను.ఆ కొంచెం తక్కువ అన్నది మతాన్ని నమ్మని వాళ్లని వుద్దేశించే!
ఆ కొద్దిమందిలో బలయ్యేది అమాయకులే ఎక్కువ అని కూడా చెప్పాను.వారి లాంటి వారికోసం మతం లేని ప్రపంచం ఎలా వుంటుంది.అవును మతం లేక పోయిన మనుషులు కొట్టుకుంటారు.ఆ మిగిలిన కారణాలని కూడా నేను ద్వేషిస్తాను అండీ.అతి సర్వత్రే వర్జయేత్,ఇదే నేను చెబుతుంది.
డాక్టర్లు కూడా కొన్ని జబ్బులకి మందు తీసుకోమంటారు కదండి.అది మంచిదని చిన్నపిల్లలికి పడతామా?వారు పెద్దయ్యాక వారి ఇష్టంతో మితం గా తీసుకుంటే ఆపుతామా?మరి మతాన్ని చిన్నప్పుడునుండి ఎందుకు నూరిపోస్తాము?ఒక మతంలో పుట్టినందులకు ఆ మతాన్ని లేక ఆ మతం మీద వున్న ఇతర మతస్థుల ద్వేషాన్ని ఎందుకు వారికి బహుమతి ఇవ్వాలి?వారికి ఏది ఇష్టమో వారిని తేల్చుకొనివ్వడం మంచిది కాదా?మతం ఇష్టమైన వాళ్లు నచ్చితే వారసత్వంగా తీసుకుంటారు.నచ్చని నా లాంటి వారు వదిలేస్తారు.నా అభిప్రాయాన్ని నేను సరైన ఉదాహరణతో చెప్పలేకపోయుండవచ్చు.పదాల నుడికట్టు కంటే భావానికి విలువ ఇవ్వండి.
>>మతం పాటించిన ప్రతి మనిషికి అందుబాటులో వుంచని దిశా నిర్దేశాలు ప్రమాదకరం కాదా?అసలు దిశా నిర్దేశాలు తెలియక దారి తప్పె వాళ్ల భాద్యత ఆ మతం ఎంతవరకు నిర్వర్తిస్తుంది?
>>మతం ని వాడుకునే వారిని మతం దూరం చేసుకొలేదు.అది చెయ్యవలిసిన వారు ఆ మతం లో వున్న మనుషులు.సనాతన మతం లో ఎవరు ఆ బాధ్యత తీసుకుంటున్నారు?
దీనికి సమాధానం ఇస్తారా ప్లీజు!
22 04 2010
krishna (21:38:54) :
0
0


నేను సాటి మనిషిని ఎప్పుడు అవహేళన చెయ్యలేదండి.ఒక్కసారి కూడా మీరు అది నిరూపించలేదు.నేను అన్నది అన్ని మతాల పై నా అభిప్రాయం, అది అవహేళన కాదు అని ఒక రీజనింగు కూడా ఇచ్చాను.మీకు ఉదాహరణ నచ్చక పోయినా నా ఉద్దేశ్యం అర్ధం అయ్యింది కదా!దానికి మీ సమాధానం నాకు అందలేదు.నేను మీలాగె(మీరు అనాస్తికుడిని అన్నారు గా) సగం నాస్తికుడినే,మీరు కామెంటిన నా ముందటి టపాలో కూడా నేను కేవలం మతాన్ని మాత్రం విమర్శించాను.అందులో వున్న మంచి ని కూడా పేర్కొంటు,అది చేసె చెడు వ్యక్తిగతంగా సామాజికంగా ఎక్కువ అని దేముడు కూడా ఒప్పుకుని వెళ్లిపోతాడు.దేముడి గురించి నా అభిప్రాయం ఎక్కడ కూడా చెడు గా లేదు కదా.ప్రజలికి తన కనా మతాలే ముద్దు అని ఆయన వాపోయినట్టు రాసాను గా.అది మీరు ఇంకోలా అర్దం చేసుకున్నారు.నాగమురళి గారికి ఇచ్చిన నా సమాధానం చూస్తె నా అభిప్రాయం మీకు తెలిసేది కామొసు.
22 04 2010
krishna (22:23:01) :
0
0


@malakpet rowdy
>> Sanatana dharma is not an organized religion. its a set of guidelines where you fit your life in. Its a framework, not a process. It is the responsibility of the individual to follow it properly. Nobody takes the responsibility to do it.
Nobody takes the responsibility if you don’t know how to drive a car, get on to the road and crash it. Its your own responsibility
వేదాలు ఉపనిషత్తులు వేల కోట్ల సంవత్సరాలగా ఒక వర్ణం వారికి మాత్రమే గుత్త సొత్తుగా వుంచి,మిగిలిన వారిని చీకటి లో వుంచిన ధర్మం లో ఎవరైనా ఎంత కష్ట పడ్డ ఆ ధర్మం నిర్దేశించిన దిశా నిర్దేశాలు ఎలా తెలుసుకుంటారు?తెలుసుకోలేరు కాబట్టి వారు వాటిని పాటించనక్కరలేదు అంటారు.మరి వారు దారి తప్పి పోతె ఇంకా వారిని దూరం పెట్టి అంటరాని వారిగా వుంచొచ్చు.అప్పుడు విద్వేషాలు చెలరేగితే ఎలా నడుచుకోవాలో దిశా నిర్దేశాలు తెలియవు కనుక వారిదే తప్పు.ఇదేనా మీరు చెప్పాలి అనుకున్నది,ఇంకా వివరిస్తారా?
22 04 2010
krishna (22:28:20) :
0
0


u and i agreed that we both benefitted some thing or other.is nt it?i havent asked any one to waste their time by forcefully making them read all this,what they got they know!the discussion is mainly between u n me,we benefitted then all gains,no?


22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:26:16) :
0
0
Rate This

There are many who felt that it was a waste of time even to read this blog. Since your blog is the main reason for the wastage then following logic you should shut it down. WILL YOU?
Only if you practice what you preach.
22 04 2010
krishna (22:35:49) :
0
0
Rate This

@malakpeT rowdy
>>వదిలెయ్యండీ, వద్దనుకునేవాళ్ళు లేకపోవడమే మతానికి మంచిది, వాళ్ళకి కూడ మంచిది. గుడ్ రిడెన్స్. అందుకే మీరు నాదారిలోకి వస్తానన్నా నేను వద్దు మీ దారి మీది, నా దారి నాది. అన్నది. Thats because I focused more on the intent than the words you used>>
మీ వాదనని బలపర్చుకోలేక పలాయనం
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:17:56) :
0
0
Rate This

అబ్బ! ఛా! నాది పలాయనమైతే నా ప్రశ్నలకి సామాధానం చెప్ప్ని మిమ్మల్ని ఏమంటారో? దివాలాకోరు తనమా?
As I said I can get as rude as you!
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:15:01) :
0
0
Rate This

Cool Cool. I was waiting for this
ఇప్పటికీ మీలో అంతర్లీనంగా ఉన్న కులగజ్జి బయటకొచ్చింది. తేనె వదిలిపోయి కత్తి కనిపిస్తోంది. పిల్లకాకి ముసుగులోనున్న రాబందు రెక్కలువిప్పుతోంది.
Now the discussion would be great.
why did they were not accessible to all before?
_____________________________________________
Because a few people wanted to keep all of them in their hold. Even today Gates and the Ambanis want to keep all the money and technology to themselves and make sure that the common man can not access it. Do you blame the technology for that?
u just conveniently ignore the parts you which you cant answer right
_____________________________________________________________
Scroll back and check who ignored most questions.
u give the manual to the driver who had already crashed!
____________________________________________________
So that he doesnt crash it for the second time
even how it was decided earlier?only by birth
__________________________________________
It was earlier done by profession.
u guys say u respect other religions but dont respect ur own men
____________________________________________________________
I dont respect my own men when they become hate mongers like you )
జవాబు
23
04
2010
Malakpet Rowdy (00:07:11) :
u dont think they are also human too.
_____________________________________
Hate mongers are not humans. They dont deserve humane treatment.
u dont want them read so called important vedas extra!
__________________________________________________
I dont care two hoots if the hate mongers dont read Vedas.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (21:19:32) :
0
0
Rate This

అటు వైపు మాత్రమె వుందామనుకున్న వారు తోటి మనుషులని కనీసం మనుషులగానన్న చూడండి,మతలకతీతం గా!
________________________________________________________________
Practice what you preach.ముందు మతాలని అవహేళన చెయ్యడం మీరు మానండి, తరవాత పక్కవాడికి నీతులు చెప్పండి.
22 04 2010
krishna (21:38:54) :
0
0
Rate This

నేను సాటి మనిషిని ఎప్పుడు అవహేళన చెయ్యలేదండి.ఒక్కసారి కూడా మీరు అది నిరూపించలేదు.నేను అన్నది అన్ని మతాల పై నా అభిప్రాయం, అది అవహేళన కాదు అని ఒక రీజనింగు కూడా ఇచ్చాను.మీకు ఉదాహరణ నచ్చక పోయినా నా ఉద్దేశ్యం అర్ధం అయ్యింది కదా!దానికి మీ సమాధానం నాకు అందలేదు.నేను మీలాగె(మీరు అనాస్తికుడిని అన్నారు గా) సగం నాస్తికుడినే,మీరు కామెంటిన నా ముందటి టపాలో కూడా నేను కేవలం మతాన్ని మాత్రం విమర్శించాను.అందులో వున్న మంచి ని కూడా పేర్కొంటు,అది చేసె చెడు వ్యక్తిగతంగా సామాజికంగా ఎక్కువ అని దేముడు కూడా ఒప్పుకుని వెళ్లిపోతాడు.దేముడి గురించి నా అభిప్రాయం ఎక్కడ కూడా చెడు గా లేదు కదా.ప్రజలికి తన కనా మతాలే ముద్దు అని ఆయన వాపోయినట్టు రాసాను గా.అది మీరు ఇంకోలా అర్దం చేసుకున్నారు.నాగమురళి గారికి ఇచ్చిన నా సమాధానం చూస్తె నా అభిప్రాయం మీకు తెలిసేది కామొసు.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (22:09:46) :
0
0
Rate This

దేముడి గురించి నా అభిప్రాయం ఎక్కడ కూడా చెడు గా లేదు కదా.ప్రజలికి తన కనా మతాలే ముద్దు అని ఆయన వాపోయినట్టు రాసాను గా.
________________________________________________________________
I agreed with it 100% Thats why I appreciated it. I still say that PEOPLE ARE MISUSING THE RELIGION FOR THEIR OWN DEEDS AND SOME PEOPLE HAVE BECOME SO FANATIC ABOUT THE RELIGION THAT THEY EVEN UNDERMINED THE SUPERNATURAL POWER.
The issue here is that YOU ARE BLAMING THE RELIGION FOR THE FAULT OF THE PEOPLE WHO ARE MISUSING IT.
You blame the people who are doing it, I am with you – but if you blame the religion for their misdeeds, then I am not.
22 04 2010
krishna (22:23:01) :
0
0
Rate This

@malakpet rowdy
>> Sanatana dharma is not an organized religion. its a set of guidelines where you fit your life in. Its a framework, not a process. It is the responsibility of the individual to follow it properly. Nobody takes the responsibility to do it.
Nobody takes the responsibility if you don’t know how to drive a car, get on to the road and crash it. Its your own responsibility
వేదాలు ఉపనిషత్తులు వేల కోట్ల సంవత్సరాలగా ఒక వర్ణం వారికి మాత్రమే గుత్త సొత్తుగా వుంచి,మిగిలిన వారిని చీకటి లో వుంచిన ధర్మం లో ఎవరైనా ఎంత కష్ట పడ్డ ఆ ధర్మం నిర్దేశించిన దిశా నిర్దేశాలు ఎలా తెలుసుకుంటారు?తెలుసుకోలేరు కాబట్టి వారు వాటిని పాటించనక్కరలేదు అంటారు.మరి వారు దారి తప్పి పోతె ఇంకా వారిని దూరం పెట్టి అంటరాని వారిగా వుంచొచ్చు.అప్పుడు విద్వేషాలు చెలరేగితే ఎలా నడుచుకోవాలో దిశా నిర్దేశాలు తెలియవు కనుక వారిదే తప్పు.ఇదేనా మీరు చెప్పాలి అనుకున్నది,ఇంకా వివరిస్తారా?
22 04 2010
krishna (22:54:28) :
0
0
Rate This

@malakpet rowdy
im waiting for your reply
what you mean to say you will hide the manual,make it real tough to find it,but when the person still tries to drive the car and crashes its his fault. great.:-)
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:15:49) :
0
0
Rate This

Dont try to put the words in my mouth. No manual is hidden. If you are too lazy to read the manual (or hate it because your neighbor is better at it than you) then it is your fault!
22 04 2010
krishna (23:38:11) :
0
0
Rate This

you are the one who doesnt care about other religious people’s feeling(or may be u also hate them).u only retarded about mf hussain bcoz it affected you,but conveniently ignored muslims feelings about danish cartoons, daavinci code etc.i told time n again i only hate the bad in religion,which makes people crazy,but never the people who follow it.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:41:38) :
0
0
Rate This

I dont fight others battles. I don’t need to poke my nose into others issues. I never posted any hate messages on any religion.
Danish Cartoons are their own business and they know how to handle it.
u only retarded about mf hussain bcoz it affected you
_________________________________________________
True, because I am not a hate monger like you who spews venom at others for no reason.
23 04 2010
krishna (00:01:14) :
0
0
Rate This

u spew venom not at other religions, but at your own men.if there wasnt any religion one wont spew venom at other like you.u dont think they are also human too.they too have feelings too.thats you wont fight for them.you guys dont take responsibilty of ur own followers.u dont want them read so called important vedas extra!
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:19:50) :
0
0
Rate This

బాబూ కెబ్లాసలూ, నేను అతిగా స్పందించానని నిన్న కొంతమంది నాతో అన్నారు. ఇప్పుడయినా మన సారు అసలు స్వరూపం చూశారా? నిన్ననే చెప్పాను మీకు, ఈ కేండిడేట్ కనిపించినంత సౌమ్యుడు కాదని. ఇప్పుడైనా నమ్ముతారా?
23 04 2010
krishna (00:30:13) :
0
0
Rate This

నీ వంటి మత జాతి అహంకారికి ఇదే శాస్తి!మంచి గా చెప్పినా నీకు అర్దం చేసుకునే బుర్ర లేదు.ఏమి నామీద కూడా ఒక కెలుకుడు బ్లాగు పెడతావా?సౌమ్యుడో కాదో చూద్దామనే కదా కెలుకుతావు/నువ్వు చెప్పిందే కెలకకురా కెలకబడేవు.నీమతం లో వున్న తప్పులు నీకు చెబితే మంట!ఎదుటి వాడి మతం విమర్శిస్తే
wow…………..i must say.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (22:12:27) :
0
0
Rate This

Let me say it the other way …
రంగనాయకమ్మ వ్రాతలు చదివి చాలా మంది చాలా చాలా పనులు చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. దానికి ఆవిడని మీరు బాధ్యురాలిని చేస్తారా?
22 04 2010
Malakpet Rowdy (22:13:57) :
0
0
Rate This

oops sorry
“PEOPLE HAVE BECOME SO FANATIC ABOUT THE RELIGION THAT THEY EVEN UNDERMINED THE SUPERNATURAL POWER”
I didnt say this. It was your thought and I agreed totally
22 04 2010
శర్మ (19:28:53) :
0
0
Rate This

రంగనాయకమ్మ గారు వ్రాసిన ఒకటి రెండు రచనలు చదివి ఆవిడని అంచనా వెయ్యడం సరైనది కాదు. రంగనాయకమ్మ గారి రచనలలో అన్నీ చదివాను (కృష్ణవేణి నవల తప్ప). రంగనాయకమ్మ గారు 1973 నుంచి 1979 వరకు UCCRI(ML) అనే మావోయిస్ట్ పార్టీలో పని చేశారు. 1976లో ఆ పార్టీ స్థాపకులలో ఒకరైన తరిమెల నాగిరెడ్డి గారు చనిపోయారు. 1978లో దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు అవకాశవాదం వల్ల పార్టీ చీలిపోయింది. 1979 నుంచి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా కార్మిక వర్గ దృక్పథంతో రచనలు వ్రాస్తున్నారు. రంగనాయకమ్మ గారు మార్క్స్, ఎంగెల్స్, లెనిన్, స్టాలిన్, మావోల రచనలతో పాటు చలం, వీరేశలింగం, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తదితరుల రచనలు కూడా చదివారు.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:24:24) :
0
0
Rate This

వేల కోట్ల సంవత్సరాలగా ఒక వర్ణం వారికి మాత్రమే గుత్త సొత్తుగా వుంచి
___________________________________________________
ఏ వర్ణం వారికి వేదాలు, ఉపనిషత్తులూ ఇప్పుడు దొరకట్లేదో వివరిస్తారా? If you choose not to learn it you cant learn.
తెలుసుకోలేరు కాబట్టి వారు వాటిని పాటించనక్కరలేదు అంటారు.
____________________________________________
కాదు. తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశ్యంతో కాకుండ అవహేళణచేసే ఉద్దేశ్యంతో అడుగుతారు కాబట్టి వద్దంటాను. If you seek my help with a pure mind without the hatred, I will be able to help you. But if you continue to ask questions because you dont have answers to my questions then I am not obliged to help you.
22 04 2010
krishna (23:34:00) :
0
0
Rate This

సనాతనమన్న మీ ధర్మం సనాతన కాలం నుండి వేద పఠనం అగ్రవర్ణ పురుషులకి మాత్రమే (అగ్ర వర్ణమైనా స్త్రీలకి కూడా లేదు గా)అందుబాటులో వుండేది కాదంటారా?సనాతన కాలం నుండి వాటికి దూరంగా వుంచబడ్డ వారు వంచితులు కాలేదా?ఇప్పుడు ఇంత అంతరం,ఆ అంతరం వలన వైషమ్యాలు పెరిగి,రిజర్వేషన్లు అని మళ్లీ మరొక అసంతృప్త వర్గం ఏర్పడడానికి కారణం కాలేదా?(now dont divert the topic to reservations,i too against it.)if you have enough knowledge share it.if you dont know just like me ask some one who can tell you,but dont pretend to answering this if you really donno!
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:39:00) :
0
0
Rate This

Read my response again if you have problems in understanding what I wrote. Focus on the word “ఇప్పుడు”.
Everything is available to everyone today. There is nobody who stops you from reading vedas or Upanishads.
I know the woman bloggers who read and chant Vedas and upanishads.
22 04 2010
krishna (23:56:30) :
0
0
Rate This

after all the damage done!u just conveniently ignore the parts you which you cant answer right.why did they were not accessible to all before?this mantra is not for woman,that mantra u cant read with out having jandhyam!u give the manual to the driver who had already crashed!the suppressed caste in ur sanaatana dharma, how were they discriminated.if you think it is the main thing to know how to drive,in ur dharma, all are not supposed to know.why this difference?even how it was decided earlier?only by birth. u guys say u respect other religions but dont respect ur own men, dont give equal importance.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:48:46) :
0
0
Rate This

For you kind understanding and information, Reservations are in JOBS, EDUCATION and POLITICS. Not to read Vedas or Upanishads.
Now dont pretend that you dont understand it. I know you do.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:30:38) :
0
0
Rate This

I am asking you this question for the third time. Will you answer this?
శ్రీవాసుకిగారు చెప్పినట్టు కంప్యూటర్లు, బ్లాగులు లేకపోయినా మనిషి బ్రతకగలడు. వాటివల్ల చాల చేడు జరుగుతోంది. చెప్పేది ఆచరించేవారయితే కంప్యూటర్ వాడకం మానేస్తారా?
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:31:13) :
0
0
Rate This

Fourth time:
శ్రీవాసుకిగారు చెప్పినట్టు కంప్యూటర్లు, బ్లాగులు లేకపోయినా మనిషి బ్రతకగలడు. వాటివల్ల చాల చేడు జరుగుతోంది. చెప్పేది ఆచరించేవారయితే కంప్యూటర్ వాడకం మానేస్తారా?
22 04 2010
krishna (23:46:03) :
0
0
Rate This

the most dangerous weapon in world is religion.computers just spread the virus and may scrap ur sys but where as religion makes ur mind scrap.i lived most part of my life with out computers and i can do it again.u see im not regular in blogging,neither do i comment in every ones blog.i just use it rearely.and i think its not that much dangerous as religion is.controlled usage!but when i think im getting addicted i know i will leave it,but dont just hang with it like a fool.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:52:05) :
0
0
Rate This

There have been Cybercrimes and the Cyber terrorist activities are helping the terrorists in taking lives. They have done a lot of harm. Why dont you blame the internet for that and dump it for all.
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:55:33) :
0
0
Rate This

You know whats more dangerous than the religion?
ITS THE HATE MONGERS LIKE YOU. Religion at least doesnt spread hatred around, though some pseudo followers misuse its name. But the hate mongers drive the hatred from the forefront
23 04 2010
krishna (00:11:29) :
0
0
Rate This

all the incidents which i put forward done in the name of religions.who did claimed to do all in the name of religion.what ever you said were not propelled by anti religious people.they were infact done by some like naxals,kamyoonists,LTTE.they never said they did this to others bcoz others believed in religion. u ignore this.they even didnt say that they did so bcoz their anti religious feelings,but u will attribute this to their being anti religious.
who is hate monger,who claims a follwer?
22 04 2010
Malakpet Rowdy (23:36:10) :
0
0
Rate This

but when the person still tries to drive the car and crashes its his fault. great.:-)
________________________________________________________________________
Yes it is. When you hate the manual or when you are too lazy to learn how to drive, you are not allowed to drive the car.
You are free to abandon the car and walk if you are not capable enough to drive. But if you are a bad driver, tried to drive a car but failed and hence preferred to walk, you have no reason to blame the car. It is your incapability to drive the car, its not the car’s fault.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:03:44) :
0
0
Rate This

why did they were not accessible to all before?
_____________________________________________
Because a few people wanted to keep all of them in their hold. Even today Gates and the Ambanis want to keep all the money and technology to themselves and make sure that the common man can not access it. Do you blame the technology for that?
u just conveniently ignore the parts you which you cant answer right
_____________________________________________________________
Scroll back and check who ignored most questions.
u give the manual to the driver who had already crashed!
____________________________________________________
So that he doesnt crash it for the second time
even how it was decided earlier?only by birth
__________________________________________
It was earlier done by profession.
u guys say u respect other religions but dont respect ur own men
____________________________________________________________
I dont respect my own men when they become hate mongers like you )
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:05:35) :
0
0
Rate This

u dont think they are also human too.
_____________________________________
Hate mongers are not humans. They dont deserve humane treatment.
u dont want them read so called important vedas extra!
__________________________________________________
I dont care two hoots if the hate mongers dont read Vedas.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:06:23) :
0
0
Rate This

why did they were not accessible to all before?
_____________________________________________
Because a few people wanted to keep all of them in their hold. Even today Gates and the Ambanis want to keep all the money and technology to themselves and make sure that the common man can not access it. Do you blame the technology for that?
u just conveniently ignore the parts you which you cant answer right
_____________________________________________________________
Scroll back and check who ignored most questions.
u give the manual to the driver who had already crashed!
____________________________________________________
So that he doesnt crash it for the second time
even how it was decided earlier?only by birth
__________________________________________
It was earlier done by profession.
u guys say u respect other religions but dont respect ur own men
____________________________________________________________
I dont respect my own men when they become hate mongers like you )
23 04 2010
krishna (00:23:33) :
0
0
Rate This

profession decide by birth,if some one took birth in a brahmin house,he iwould be only a pandith etc.he never become black smith.so what decided ?his profession/his birth.both were saame.
23 04 2010
krishna (01:01:38) :
0
0
Rate This

and you be came an idiot by choice no?
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:07:11) :
0
0
Rate This

u dont think they are also human too.
_____________________________________
Hate mongers are not humans. They dont deserve humane treatment.
u dont want them read so called important vedas extra!
__________________________________________________
I dont care two hoots if the hate mongers dont read Vedas.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:11:19) :
0
0
Rate This

ఇప్పటికీ మీలో అంతర్లీనంగా ఉన్న కులగజ్జి బయటకొచ్చింది. తేనె వదిలిపోయి కత్తి కనిపిస్తోంది. పిల్లకాకి ముసుగులోనున్న రాబందు రెక్కలువిప్పుతోంది.
Now the discussion would be great.
why did they were not accessible to all before?
_____________________________________________
Because a few people wanted to keep all of them in their hold. Even today Gates and the Ambanis want to keep all the money and technology to themselves and make sure that the common man can not access it. Do you blame the technology for that?
u just conveniently ignore the parts you which you cant answer right
_____________________________________________________________
Scroll back and check who ignored most questions.
u give the manual to the driver who had already crashed!
____________________________________________________
So that he doesnt crash it for the second time
even how it was decided earlier?only by birth
__________________________________________
It was earlier done by profession.
u guys say u respect other religions but dont respect ur own men
____________________________________________________________
I dont respect my own men when they become hate mongers like you )
జవాబు
23
04
2010
Malakpet Rowdy (00:07:11) :
u dont think they are also human too.
_____________________________________
Hate mongers are not humans. They dont deserve humane treatment.
u dont want them read so called important vedas extra!
__________________________________________________
I dont care two hoots if the hate mongers dont read Vedas.
23 04 2010
krishna (00:19:00) :
0
0
Rate This

కుల గజ్జి ఎవరిదొ తెలుస్తుంది స్వామి.మీకు ఏమనిపించింది?వీడెవడొ ఇంకొ చాకు గాడు తయారు అయ్యాడు,జాతి పేరు తో ఆడుకోవడానికి అనా?నా బ్లాగు అద్ద్రెస్స్ లో నా పూర్తి పేరు వుంది.నా పుట్టుక తో నాకు అంటుకున్న మతము,కులం తెలుసుకో.నీలా జాత్యంహకారం తో వున్న వాలినే నేను అష్యించుకుని ఈ మతాల పిచ్చి వదిలింది.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:24:09) :
0
0
Rate This

కులం ప్రసక్తి ముందు ఎవడు ఎత్తాడొ చూస్తే కులగజ్జి ఎవరిదో అర్ధమవుతుంది. నీలాంటి విద్రోహులు, తీవ్రవాదులు లేకపోవడమే మతానికి మంచిది.
వీడెవడొ ఇంకొ చాకు గాడు తయారు అయ్యాడు,
_________________________________
చాకుగాడైతే నాకేం వేరొకడైతేనాకేం. ప్రతీ వాదనలో కులాన్ని తీసుకొచ్చే కులగజ్జిగాడని మాత్రం తెలుస్తోంది.
23 04 2010
krishna (00:25:45) :
0
0
Rate This

నువ్వు గొప్పగా వెనకేసు వచ్చిన నీ దిక్కు మాలిన మతం ఎంత గొప్పదొ అమ్రి నువ్వు ఒప్పుకోవు కదా?
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:27:18) :
0
0
Rate This

మరి నువ్వె గొప్పగా బయట పెట్టుకున్న నీ దిక్కుమాలిన దివాలాకోరు Character ఎంత నీచమైనదో నువ్వె మాత్రం ఒప్పుకుంటావా ఏమిటి?
23 04 2010
krishna (00:34:57) :
0
0
Rate This

u will only know what a character iam. i think the time has come.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:37:25) :
0
0
Rate This

Yeah sure, I am waiting. A characterless guy pretending to be soft and attacking others.
23 04 2010
krishna (00:44:13) :
0
0
Rate This

and mind less arrogant brute who thinks he can bully anyone.it would be good fight.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:45:43) :
0
0
Rate This

Yeah good fight with a worthless Jerk who thinks who can fool anyone with soft speech.
23 04 2010
krishna (00:47:38) :
0
0
Rate This

i think now you will now go to every one and behave like a crybaby wont you.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:48:42) :
0
0
Rate This

it’s you who is a crybaby not me. You shamelessly went to the others and begged for their support, not me.
you bring 10 more guys/girls , I will face them alone
23 04 2010
krishna (00:51:35) :
0
0
Rate This

who was saying that
they came to support,
i will tell tehm what u r…
they wont stop…etc its you cry baby
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:54:27) :
0
0
Rate This

Sure go ahead, be my guest, tell them what I am .. your blog is for everyone to see. Even the guys who were opposing me yesterday will know what you are now.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:25:33) :
0
0
Rate This

నా పుట్టుక తో నాకు అంటుకున్న మతము,కులం తెలుసుకో.
_____________________________________________
నీ కులం ఏదైతే నాకేంటి? మతం ఏదైతే నాకేంటి? Who cares two hoots about you?
23 04 2010
krishna (00:33:18) :
0
0
Rate This

u will mister,u will.u thought im too soft and will tolerate all th crap.u will learn to care to whom u r talking.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:36:12) :
0
0
Rate This

To hell with you. Who cares whoever you are. People thought you were soft and asked me not to prolong the discussion.
Now that they know what kind of a guy you are they wont object. Do whatever you can.
23 04 2010
krishna (00:41:17) :
0
0
Rate This

u should have heard to them. ur fate.u know what people talk about you.thich skin fellow.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:34:38) :
0
0
Rate This

ఏమి నామీద కూడా ఒక కెలుకుడు బ్లాగు పెడతావా
___________________________________
కెలుకుడు బ్లాగుకి కావాల్సిన నీకంత సీను లేను. నాకు జరిగింది శాస్తి కాదు వంద డాలర్ల లాభం. నువ్వెంత మేకవన్నె పులివో నిరూపిస్తానని పందెం కాశను, గెలిచాను.
నీమతం లో వున్న తప్పులు నీకు చెబితే మంట
__________________________________
నీ బ్రతుకెంత దరిద్రపు బ్రతుకో చెబితే మరి నీకు మంట కాదా. చెప్పాను కదా, నువ్వు కేవలం C గ్రేడ్ వెధవవి, నేను నీకన్న పెద్ద వెధవని )
23 04 2010
krishna (00:37:35) :
0
0
Rate This

నువ్వు ఎంత చిల్లర వెదవ్వో నువ్వే చెప్పుకున్నవు థాంక్స్.
23 04 2010
krishna (00:38:57) :
0
0
Rate This

అచ్చా నీ దరిద్రపు బతుకు గురించి రాసానని ఈ మంట అన్న మాట!ఇప్పుడు తెలిసింది
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:41:06) :
0
0
Rate This

అవును, నీకన్నా పెద్ద చిల్లర వెధవని నేను. అర్ధమయ్యింది కదా
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:52:35) :
0
0
Rate This

Go ahead, be my guest. Tell them what I am. In fact this blog is for everyone to see. Sure I am waiting for them too.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:57:41) :
0
0
Rate This

In fact I was feeling restricted yesterday because people were stopping me. Now I am free. You bring whomever you want, I’ll face them alone
23 04 2010
krishna (00:59:43) :
0
0
Rate This

cry baby trying to be bullying……hahaha.i know what i am. im enough for you
23 04 2010
krishna (01:00:46) :
0
0
Rate This

you cried to me yesterday to be rude no.taste it now.
23 04 2010
krishna (01:03:54) :
0
0
Rate This

ohoho im afraid now.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:43:53) :
0
0
Rate This

Who cares if a worthless guy like you respects me or not?
23 04 2010
krishna (00:45:53) :
0
0
Rate This

u can not care cause no one respects you any way.people might have frightened of you not me stupid.
23 04 2010
Malakpet Rowdy (00:46:34) :
0
0
Rate This

Who cares is somebody is afraid of you or not. You are a worthless jerk newayz!__________________________________________________________________________

మతం అనేది వుండడం వలన మనిషి, దానిష్ కార్టూన్లకి, డావిన్సి కోడ్లకి, బుస్సైన్ గీతలకి చలించి, అల్లర్లు చేస్తున్నాదు అన్నాను
_____________________________________________________________________________________

మన సారు ఈ మాట అని ఊరుకోలేదు. దీనికి కారణం మతం అన్నాడు. మనుషులు చేసినదానికి మతమెలా కారణం అంటే అదంతేట :)) అసలు మనిషి అనేవాడు ఉండడం వలనే ఇన్ని గిఒడవలు జరుగుతున్నాయి - మొత్తం మానవజాతినే నాశనం చేస్తే పీడా పోతుందిగా.


నా వాదన తప్పు అయితే నాకు వివరించు, నేను నా అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటాను అన్నా! నా ప్రశ్నలకి జవాబు లేదు గాని, చిల్లర కోసం నా సహనాన్ని పరిశీలించడమే
____________________________________________________________________________________


అక్కడ అన్నది వాదన మార్చుకోడానికి కాదు. వెటకారం చేస్తూ. వెటకారం చేసేవాడికి ఇవ్వల్సింది వివరణ కాదుజ్, తిరిగి వెటకారం. అదీ కాక ఆ ఇవ్వాల్సిన వివరన Srivasuki గారు ఇచ్చేసారు

చిన్నప్పుడు, మా కజిన్ సిస్టర్స్ స్కూలులో భగవద్గీత, రామాయణం, మహా భారతం పారాయణం చెయ్యించెవారు. ఇంగ్లిష్ మిడియం చదువులు అయినా, సంస్కృతం కూడా వుండేది. చిన్నప్పుడు నుంది, ఏదొ ఒకటి చదవడం నా బలహీనత. కిరాణా దుకాణంకి వెళ్లి పప్పులు, తెచ్చిన కాగితాలని కూడా వదిలే వాడిని కాదు.అలాగే వాళ్ల వద్ద వున్న భగవద్గీత, రామాయణ భారతాలు చదివాను.
_____________________________________________________________________________________

ఎలెమెంటరీ స్కూలులో రామాయణం చదివి హిందూ సంస్కృతిని జడ్జ్ చేస్తాను అనడంలోనే ఉంది. దానితోనే అడిగాను ఆయన మత పర్జానమేమిటో. నాది ఎంత అంటే, నాకు సరిపడా లేదు అని చెప్పాను. అది నిజమే. అదీ కాకుండా అక్కడ మన సారు అన్నది, "అడ్డమైన చెత్త కాగితం చదివేవాడిని" - In the context of reading Ramayana and Bharata, now he conveniently avoided using that word.


What I said was

"One reads Ramayana translation and judge the culture (without even reading a single Veda or Upoanishad), one reads Davinci code and judges Chritianity, Satanic Verses and Judges Islam"


అలాగె, పూర్తిగా మతాన్ని ఒంటబట్టించుకుని, పూజలు పునష్కారాలు, తపస్సులు చేసుకునే వారి తో, జన బాహుళానికి దూరమయిపొయె వాళ్లతో చిక్కేమి లేదు.చిక్కంతా ఎవరి తో? మతం మత్తు కొంత వరకు వుండి, దాని వలన మంచి చెడు విచక్షణ కోల్పొయి, కొంత మంది, స్వార్ధ పరుల చేతిలో కీలు బొమ్మలు అయ్యె వారి తో!
____________________________________________________________________________________ఈ మాట ఇప్పుడు వస్తోంది. అప్పుడు అన్నమాట: దీనంతటికీ మత మే కారణం - Leave Religion and be Happy.
నా వాదన అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకేలా ఉంది. మతాన్ని ఎవడొ misinterpret అది మతం తప్పుకాదు అని.


అయితే భరద్వాజ కేవలం బుస్సైన్ గీతల పైన మాత్రమె స్పందించాడూ.మిగిలిన విషయాలు నాకు అనవసరం. మిగిలిన మతాలలో వారు మనషులు కాదా అంటె? వారి విషయం, నాకు అనవసరం అన్నాడు.అప్పుడూ చర్చ హిందు మతం పైన కేంద్రీకృతమయ్యింది.

_____________________________________________________________________________________

చర్చ హిందూమతం మీద కేంద్రీకృతమయ్యాకే నా దగ్గరనుండీ ఆ కామెంట్ వచ్చింది. అది కూడా నేను రాసిన ఓరెగాన్ పోస్టు మీద. నేను అంది నా సంస్కృతిని అవహెళన చేసినవాడి మీద I posted a counter. డేనిష్ కార్టున్ల మీద స్పందించాల్సింది వాళ్ళ వాళ్ళు అని. I cleary said I WOULDNT FIGHT THEIR BATTLES.

I am not here to represent the equality of the religions right? I am here to fight the contention of a hatemonger that it is religion's fault if someone misuses it!

అసలు మతపరంగా ఆల్లోచించడమే తప్పైయితే మరి నేను కార్టూన్లపై స్పందించడం ఎందుకో :))మరి ఇన్నాళ్లు జరిగిన వివక్ష వలన నేటి సమాజం పరిస్థితి? ఆ చతుర్వేదాలు చదివిన వారిలో అధికులు నేటి కుల వ్యవస్థ కి కారణం కదా?
_________________________________________________________________________________

LOL అక్కడ జరిగిన వాదన మళ్ళీ మారింది. (చతుర్వేదాలు చదివిన వారు కులవ్యవస్తకి కారణం అనడంలోనే బయటపడుతోంది, మనవాడి కులగజ్జి. అసలు ఇది. ) అక్కడ అన్నమాట, వాళ్ళు అలా చేసారు కాబట్టీ, మతం పేరుమీద చేసారు కాబట్టి అది మతం తప్పు అని


వీడు కూడా జాతి వైరం వలన నష్ట పోయిన మరొకడు? తేనె కరిగి ఇప్పుడు “కత్తి” కనిపిస్తుంది. పిల్ల కాకి రూపం లో వున్న రాబందు రెక్కలు విప్పుతుంది. అని భరద్వాజ వెక్కిరింత
____________________________________________________________________________________

మొదటిమాట నేను అనలేదు. నేను అన్నది మనవాడికి కులగజ్జి ఉందని మాత్రమే. అలగే కత్తి అనే పదం చుట్టూ కోట్లు నేను పెట్టలేదు. మన కులగజ్జి సారు కారి క్రియేటివిటీ అది. రాబందు మాట అన్నది నేనే, ఒక సారి తిట్లు మొదలయ్యాక


అప్పటికే కొన్ని పదులు సార్లు నన్ను మత ద్వేషి అన్నా ఊరుకున్నా.అది నా పై వ్యక్తిగత దాడి అయినా గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడా!
_____________________________________________________________________________________

గౌరవమా గౌడిగేదా? తేనేపూసినకత్తి మాటలు నాకేమీ కొత్తకాదు. మనవాడి వెటాకారానికి సరిపడే వెటకారపు సమాధానాలు ఇచ్చా! Would somebody care two hoots about the ficticious respect of the hatemongers?


నేను సౌమ్యుడిని అవునో కాదొ చూడడానికి ఇంత సమయం చర్చించావా అని బూతులు తిడీతే “కాదు..కాదు.. వంద డాలర్ల పదెం, నీ సౌమ్యత బూటకం అని నిరూపించడానికి ..నేను గెలిచా”
___________________________________________________________________________________

Yes I still have $100 with me and its my change and my wish. Its the money I OWN! పక్కవాడికి చిల్లర దొరికిండో అని చిల్లర ఏడ్పులు ఏద్చెవాళ్ళని కాక ఇంకెవరినంటారో చిల్లర వెధవలని :))

దెయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తాయి?
_____________________

ఇక్కడ దెయ్యం వేదం వల్లించింది. అంతే గానీ ఇళాంటి చిల్లర వెధవలా కులగజ్జి, మత ద్వేషం ప్రచారం చెయ్యలేదు :)) వేదాలని వల్లించే హక్కు దెయ్యాలకైన ఉంటుంది గానీ, కులం పేరుతో జనాలని ద్వేషించే Bigots కి కాదు!మన సారు వాదన మార్చుకున్నారు గానీ, నేను అప్పుడూ, ఇప్పుడూ చెప్పేది ఒక్కటే. Religion is just a manual. దానిని ఎవడైన minsinterpret చేస్తే ఆ తప్పు అది చేసినవాడిది.__________________________________________________________________________ఒకానొక కులగజ్జి రేసిస్టు కేండిడేట్, నేనెప్పుడూ పక్కవాళ్ళ బ్లాగులోనే గొడవ చేస్తానంటూ తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. సరే అతన్ని నిరుత్సాహపరచడం ఎందుకని ఈ పోస్టు పెడుతున్నా .

చూద్దాం! Hopefully, my blog gets a few more hits - Wish me all the best guys :)) దెబ్బకి కౌంటర్ 50 వేలు క్రాస్ అయిపోవాలి!

________________________________________________________________________

All, Here is the story


ఒకానొక రోజు, ఏమీతోచక ఎవడిని కెలుకుదామా అని వెతుకుతుంటే, మన సదరు బ్లాగరు గారి బ్లాగు కంపిపించింది. ఏదో రంగనాయకమ్మ సోదేలే అనుకుని వెళ్ళిపోతుండగా ఒక వాక్యం కనిపించింది. "మతం తాగుడు, సిగరెట్ లాంటిది" అని. ఇదేదో బాగుందే అనుకుని సరదాకి రాశాడో, సీరియస్ గా రాశాడో కనుక్కున్నా - సీరియస్సే అని చెప్పాడు, సరే డిస్కషన్లోకి దిగా :))

కట్ చేస్తే, డిస్కషన్ కాసేపు బాగానే జరిగింది, కానీ ఆ తరవాత్ కాస్త వేడెక్కింది - Religion పైన, పైగా హిందూ culture పైన సారుకున్న ద్వేషం బయట పడడం మొదయ్యింది.

ఇంతా చేసి ఆయన వాదన ఏమిటంటే, "మతం పేరుతో జనాలు కొట్టుకుంటున్నారు కాబట్టీ మతాన్ని వదిలెయ్యాలి" అని - నా వాదన "మతం అనేది కేవలం కొన్ని సూత్రాలు - వాటిని జనాలు తప్పుగా వాడితే అది మతానిది కదు మనుషులదే తప్పు" అని. ఇంకా "నాస్తికులైన ఎల్ టీ టీ ఈ కూడా జనాలని చంపుతున్నారు కదా అని.

దానికి ఆయన సమాధానం "నాస్తికత్వం పేరుతో చంపలేదు కదా" అందుకే అది నాస్తికుల తప్పు కాదు. - "అలా అయితే తమిళుల పేరుతో చంపుతున్నారు కదా, అయితే దానికి తమిళులని బాధ్య్యులని చెయ్యాలా?"

నాస్తికత్వం పేరుతో చైనాలో జరిగిన హత్యల ఉదాహరణలు కూడ ఇచ్చా. మళ్ళీ చెప్పా. మతం అనేది మేన్యూల్ లాంటిది, మేన్యూల్ సరిగ్గా చదవకుండా కారు నడిపితే, అది మేన్యువల్ తప్పా, మనిషి తప్పా?" అని - అది మేన్యూల్ తప్పేట! :))

ఈలోగా బ్లాగులు చదివే ఓ అజ్ఞాత ఫ్రెండు నన్ను తిట్టడం మొదలెట్టాడు - గొడవెందుకు, మనిషి కాంగానే ఉన్నడు కదా అని. నాకయితే అది నమ్మబుధ్ధి కాలేదు, ఎందుకంటే "నీకు నీమతమేం చెప్పిందో చెప్పి ఏడు" అనే మాటలు కాస్త మసిపూసి చెప్పాడు. అది వెక్కిరించే ఉద్దేశ్యంతో అడిగాడని తెలియడానికి ఒక్క నిముషం పట్టదు. "నీలాంటి మత ద్వేషులకి చెప్పల్సిన అవసరం నాకు లేదు" అని ఆ విషయాన్ని దాటేస్తూ వచ్చా. పైగా నేనేమి మత ప్రచారకుడిని కాదుకదా, ప్రతీ ఒక్కడికీ నా మతం గురించి చెప్పడానికి. ఈలోగా నాకు న ఫ్రెండ్కి మాటా మాటా పెరిగి $100 పందెం దాకా వెళ్ళింది. ఈ సదరు వ్యక్తి కనిపించినంత మంచి బాలుడూ కాదు, తేనే పూసిన కత్తి అని నిరూపిస్తే $100 నాదే!

ఇంకేం? డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేశా. చివరికి ఆ కారు డిస్కషన్ దగ్గర అయ్యగారి కులగజ్జి బయటపడింది. అప్పటిదాకా కేవలం మతద్వేషే అనుకున సారు రెండొ రూపం కనిపించింది. ఆయన బాధేమిటంటే మతం గురించి ఒక కులం వాళ్ళు ఎక్కువ తెలుసుకుని మిగతావాళ్ళని తెలుసుకోనివ్వలేదని. మరి ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాల సంగతేమిటో మరి - సో దీనిని బట్టి మన సారు టార్గెట్ హిందూ సంస్కృతి అని అర్ధమయ్యింది. ఇంకనేం, యుధ్ధం షురూ :)) తరవాత రెండు మూడూ వ్యాఖ్యల్లో సారుగారి కులగజ్జి మొత్తం బయటకొచ్చింది. ఒక కులం వాళ్ళు తెలుసుకోనివ్వలేద సరే, దీనిలో మతం తప్పేంట్రా బబూ అంటే, ఆ కులం వాళ్ళు మతాన్ని దాచారు కాబట్టీ అది మతం తప్పే అని వాదన. దానిని బట్టి అర్ధమయ్యిందేమిటంటే అక్కడ ఒక కులం మీద ద్వేషం మతం మీద ద్వేషంగా బయటకొచ్చింది. So I called him out openly for that!

అలా అయితే, అదే కులం వాళ్ళు దళితులని చదువుకోనివ్వలేదు - చదువుని కూడ నిషేధించాలా?

ఈలోగ, నీ మతం వల్ల ఒక్కడు కూడా బాగుపడలేదు ఎందుకొచ్చిన మతం? అన్నడు - నేను కూడ అలా అయితే, నీ వల్ల ఈ ప్రపంచానికొచ్చిన లాభమేమీ లేదు కదా, బ్రతకడం మానేసి నిన్ను నువ్వు చంపుకుంటావా అని అడిగా - సమాధానం లేదు.


నేను డైరెక్టుగానే ప్రస్తావించా, కులగజ్జి గురించి - ఒక అరగంట సేపు తిట్టుకున్నాం. వెంటనే మా ఫ్రెండుని పిలిచి మన సారు తిట్లని చూపించా - మరుసటి రోజే $100 ఇచ్చేశాడు నాకు.

ఆ తరవాత మనసారు కామెంట్లని డిలీట్ చేశాదు, ఎందుకంటే మొత్తం comments ఉంటే, జనాలకి రెండువైపులా జరిగిన వాదన చూడడానికి వీలవుతుందని :)) మధ్యలో రెండు మూడు బెదిరింపులు కూడా - నా సంగతి నీకు తెలియదు - ఏంచేస్తానో, చూసుకో, కాచుకో అంటు. చివరికి చేసిందేమిటంటే కామెంట్లు డీలీట్ చెయ్యడం!

ఇదీ, జరిగిన కధ టూకీగా :))

611 వ్యాఖ్యలు:

 1. నేను రెడీ ... రమ్మనండి చూసుకుందాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. నిన్ను పోట్లాడమని కాదు శ్రీనూ :))

  May be he feels that I am keeping my blogs clean and making the others dirty. So I am keeping this open.

  But yeah - you can criticize anyone but no filthy four lettered words allowed against third parties.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ఎవరా కులగజ్జి రేసిస్ట్....నా దగ్గర చూపించామానది కుల గజ్జిని

  నేను ... నాకున్న జ్ఞాన సంపదలో బ్రాహ్మణుడిని , ఐశ్వర్యం లో వైష్యుడిని , మంచికి మాలని, వంచిస్తే ఎదురు తిరిగే మాదిగని, కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కుమ్మరిని , కమ్మరిని, రాజకుడిని, కళ్ళు గీత కార్మికుడిని, కల్మషం లేని యాదవుడిని , ఆపదలో ఆదుకునే వెలమని , వ్యక్తిత్వం లో రాజుని, అమ్మని మరిపించే కమ్మని, పౌరుషం లో రెడ్డి ని , భుజబలం లో కాపుని .. అన్ని కులాల వాళ్ళు ఆదరించే వికటకవి శ్రీనివాసుని నేను ఇస్తా కుల గజ్జికి సరైన ట్రీట్మెంట్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. @vikatakavi,
  mee intro keka..chuddam aa candidate vastaado ledo..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. అన్నా... మళ్ళీ తొడగొట్టావా అన్నా. మళ్ళీ ఎన్నాళ్లకి కొట్టావన్నా. జర వాచిపోకుండా చూసుకో అన్నా :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. LOL Srinivas, Kartik n Sarat

  Ashok,

  Sure, I will. But lets wait for him first.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. ప్రమాద వనం లో ఇంటర్వ్యు లు లేక వెల వెల బోతుంది .... వేడి కుర్సీ మీద ఎవర్నన్న కూసో బెడదాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. శ్రీనివాస్,

  డయలాగదిరిమ్ది కానీ అన్నా, ఆ బొక్క మగాడిలా పని ఫ్లాప్ కాకుండా చూసుకో.

  మలక్ గారు,

  ఎవరా మాహేటువు గారు?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. రౌడీ రేపులు చేయడా... రౌడీ రాజ్యం లో కుల గజ్జి ఉండదా... అలా అయితే వీడేం రౌడీ.... నువ్వు రౌడీవి కాదా ? ... రౌడీ ననుకునే బచ్చావా ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. బొందలపాటి గారి పొస్ట్ లొ .. "ఆయన " " ఈయన " అని కృష్ణ గారు వాపొతున్నారు.. ఆ 'ఆయన ' ఎవరు మలక్ ??

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. First Ajnaata,

  Sorry but I had to delete your comment. Change it a little and I will publish it.

  Manchu - that ఆయన & ఈయన was me :))  రౌడీ రాజ్యం లో కుల గజ్జి ఉండదా...
  ________________________

  ఒక సారి మాదాల రంగారావుని గుర్తుతెచ్చుకోండి -


  మనదంతా ఒఖే కులం - అదే అదే అదే

  కెలుకుడు కెలుకుడు కెలుకుడు కులం :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. మలక్ .. వాళ్ళెవరూ ఇక్కడకి రాలేరు.. ఇక్కడకి వస్తె "నచ్చని కామెంట్స్ డిలీట్ చేసి తను అమాయకుడిడి బిల్డప్ ఇచ్చుకునె అవకాసం వుండదు.. ఇక్కడయితే జనాలు ఇరువైపుల వాదనలు చూస్తారు.. అలాంటి వాతావరణం లొ వాళ్ళు వాదించలేరు..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. మంచు గారు ఎంటి ఒంటరి పోరాటం చెస్తున్నారా...ప్చ్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. చూస్తుంటే ఏవరికో బోట్టు పేట్టి మరి పేరంటానికి పిలుస్తున్నారు..ఏవరా ముతైదువు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 15. నేను ... నాకున్న జ్ఞాన సంపదలో బ్రాహ్మణుడిని , ఐశ్వర్యం లో వైష్యుడిని , మంచికి మాలని, వంచిస్తే ఎదురు తిరిగే మాదిగని, కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కుమ్మరిని , కమ్మరిని, రాజకుడిని, కళ్ళు గీత కార్మికుడిని, కల్మషం లేని యాదవుడిని , ఆపదలో ఆదుకునే వెలమని , వ్యక్తిత్వం లో రాజుని, అమ్మని మరిపించే కమ్మని, పౌరుషం లో రెడ్డి ని , భుజబలం లో కాపుని .. అన్ని కులాల వాళ్ళు ఆదరించే.....

  i wish balayya get to say this line....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 16. అజ్ఞాత గారు.. అది బాలయ్య డైలాగే అనుకుంటా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 17. ఇదేం బాగాలేదు శ్రీనివాస్
  నాకున్న జ్ఞాన సంపదలో బ్రాహ్మణుడిని , ఐశ్వర్యం లో వైష్యుడిని , మంచికి మాలని, వంచిస్తే ఎదురు తిరిగే మాదిగని, కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కుమ్మరిని , కమ్మరిని, రాజకుడిని, కళ్ళు గీత కార్మికుడిని, కల్మషం లేని యాదవుడిని , ఆపదలో ఆదుకునే వెలమని , వ్యక్తిత్వం లో రాజుని, అమ్మని మరిపించే కమ్మని, పౌరుషం లో రెడ్డి ని , భుజబలం లో కాపుని .. అన్ని కులాల వాళ్ళు ఆదరించే.....
  +++++++++++++++
  ఆపన్న హస్తం అందించే నైకానంద స్వామి అని చేర్చాలి
  మేము ధర్నా చేస్తున్నాం
  లేకపోతె మార్తాండ వచ్చి ఈ బ్లాగులో కామెంట్ రాసేవరకు మేము నిద్రపోం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 18. శ్రీనివాస్ ... మరి వేడి సిట్ మీద ఎవడిని కురసో బెడదాం...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 19. తిరిగి తిరిగి మా ప్రనా గాడిని లాగందే ఏవరు ఏ టాపిక్ ని ముందుకు కదలించలేక పోతున్నారు..మరి కూరలో కరివేపాకు లా తయారైంది అన్నాయ్ పరిస్దితి......ప్చ్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 20. గోవిందయ్య...ఏవడు దోరకపోతే మన ప్రనా నే వేడి సిటు మీద కూర్చోమందాం..కాని పాపం ప్రవీణ్ కుర్చోని కుర్చోని కింద సిటు కాలిపోయి కంద లా తయరయింది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 21. ఇదంతా ఎందుకు శరత్ గారికి సంబందించిన ఇవరాలి గేవో మా ప్రవీణ్ దగ్గర ఉన్నాయి/ప్రనా తో ఫ్రెండ్ షిప్ చేసి నేనే వాటిని బయట పేడతా శరత్ గారు కమాన్ బస్తిమే సవాల్ నెను తోడ కోడుతున్నా...వాచిపోయినా పర్వలేదు నా సామి రంగ.....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 22. ఇంతలా అరుస్తున్నా శరత్ గారు సమాధనం చేప్పకపోవడం....బాలేదు....నేను హార్ట్ అవుతున్న శరత్ గారు వెంటనే ప్రకటన విడుదల చేయండి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 23. నాకేం తెలీదు.. ఏకలింగం వచ్చి మాకు క్షమాపణ చెప్పెవరకూ మేము ( ప్ర క్లె బా స ) ఊరుకొం :-))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 24. మంచుగారు మాకు ప్రవీన్ కుడా సారి చెప్పాలి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 25. అలాగె షీలా వచ్చి శరత్ కి క్షమాపణ చేప్పాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 26. శరత్ గారు మీ కామెంట్ ఏంటి దిని పైన ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 27. మంచు గారు పని లో పని ... నమిత ని కుడా రామ్మందాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 28. అవును ఆ ఏకలింగం గారు కుడా మాకు అపాలజి చెప్పి....శరత్ గారు ప్రకేబ్లాస జై అనెంతవరకు నేను ప్రవీణ్ బ్లాగు ఓపన్ చేయను అని శపధం చేస్తున్నా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 29. సరే కానీ.. బైరాగి ప్రచండ ఎవరొ తెలిస్తె చెప్పండి.. అసలు కామెంట్స్ ఒక రేంజ్ లొ రాస్తాడు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 30. నమితతో పాటు వాళ్ళ మమ్మి,డాడి చేత కుడా శరత్ గారికి క్షమాపణలు చెప్పిద్దాం..ఏమంటారు...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 31. నాగప్రసాద్ Says:
  న కాంక్షే మార్తాండ కథలు న చ కామెంట్లు సుఖానిచ
  కిం నో బూతు కథలు ఓ ప్రనా కిం భోగై భోగం గుడిసెలు.

  మార్తా! నువ్వు రాసే కథలూ వద్దూ, వ్యథలూ వద్దూ, కామెంట్లు అస్సలే వద్దు. ప్ర.పీ.స.స.లో నిన్ను తిట్టే తిట్లు చాలు.

  courtesy: prapisasa

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 32. గోవిందయ్య నా దిల్ కా తుక్ డా అనుకుంటున్నాను నిజమేనా ???????

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 33. Anonymous, March 31, 2010 4:52 AM
  ప్రకటన:
  రాజాధిరాజ రాజ మూర్ఖాండ మర్కట శ్రేష్ట బిరుదాంకిత చీ చీ చీ చెరసాల శర్మ గారి నూతన ప్రయత్నం!
  వదిన ఉద్దీపకా ప్రొడక్షన్స్ వారి “విరోచనం(చూసే వాళ్ళకి బంక బంకగా)”
  రచన/స్క్రీన్ ప్లే: మార్క్సిసిట్ లెనినిస్ట్ ఫెమినిస్ట్ మట్టిస్ట్ మశానిస్ట్ రెవల్యుషనరీ
  నిర్మాత: ()
  డైరెక్షన్: ప్రవీణ్ శర్మ
  హీరో: శాం అండర్సన్
  హీరోయిన్: ప్రవీణ్ గాడికి కాబోయే భార్య
  విలన్: ఆక్టర్ ఎవరైనా పేరు మాత్రం భరద్వాజ్

  మరిన్ని వివరాలకు చూస్తునే ఉండండి నిరంతర పైత్యశ్రవంతి పైత్యావలోకనం బ్లాగు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 34. ప్రకేబ్లాస ను ఏవరు అపార్దం చేసుకున్నా పర్వలేదు...మా శరత్ గారి చెసుకుంటే మాత్రం ప్రకేబ్లాస ను ప్రవీణ్ పైత్వవలకోనం లో కలిపేస్తాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 35. "" వీళ్లలో వీళ్లకి పడదు. ఆ గొడవలు పక్క వాడి బ్లాగులో చేస్తారు ""
  అబ్బ ఎన్నాళ్ళు ఒకటే పట్టుకుని వెలాడతారు.. మాకే బోర్ కొడుతుంది... కొత్తదేమయినా ప్రయత్నించొచ్చుకదా...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 36. కార్తీక్ .. ప్ర.పి.స.స అంటే ఏంటి ???

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 37. యస్ యస్ యస్ యస్
  ilove uuuuuuuuuuuuu
  misssssssss uuuuuuuuuu

  గోవిందయ్య

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 38. వార్నీ. కొద్దిసేపు బ్లాగులు చూడకపోతే నామీద ఇంత రచ్చ జరుగుతోందా! షీలా డాడీ సారీ ఏం అక్కరలేదు. నాకు షీలా, షీలా వాళ్ళమ్మ సారీ చెబితే చాలు - అడ్జస్ట్ అయిపోతాను.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 39. శ్రీనివాస్ గారి వ్యాఖ్య కత్తి. :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 40. నమిత వాళ్ళ మమ్మిని ఒపించాం కాని వాళ్ళ డాడి అందుకు కుదరదు అంటున్నాడు శతర్ గారు ఏం చేద్దాం అంటారు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 41. ఇగో అర్థ సేన్చిరి అయ్యింది ఈ మాత్రం చాలునా ఇంకా కావాల్నా ... ఓ రేపిస్ట్ సారి తప్పు తప్పు రేసిస్ట్ చెప్పు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 42. హే పవన్, మరి ఎవరికెక్కువ వాచిపోయింది. నీకా రౌడీకా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 43. రేపిస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎమిటి.. నాకు తెలియాలి.. తెలియాలి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 44. అవును నికృష్టుడు ఇంకా రాలేదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 45. పవన్
  మార్తాండ సీట్ పెట్టాడో తల పెట్టాడో
  గుండయింది మరి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 46. అది అచ్చు తప్పు లెండి మంచు గారు ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 47. రేపిస్ట్ అంటే ఏవరు ఒక్క ముక్కలో చెప్పుము....2 మర్కుల ప్రశ్న

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 48. పవన్
  నమిత శరత్ గారికి వర్కవుట్ అవదు.. ఆయనకి షీలా అంటేనే ఇస్టం.. ఈ సారికి అలా కానిచ్చేదాం.. ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకు ఆయన్ని :-)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 49. మార్తాండ తల గుండు అయిన విధం పైన ఎవరు అయిన ఒక వ్యాసం రాయగలరా ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 50. ఇహ లాభం లేదు, నమిత కోసమయినా, షీలా కోసమయినా అర్జంటుగా జిమ్ముకెళ్ళి కండలు పెంచాలి. పనిలొ పనిగా తిరిగివచ్చాక మీ సంగతి కూడా తేలుస్తా. వస్తా, మళ్ళీ వస్తా. అందాకా అందరూ తొడలు కొట్టుకోండి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 51. హరే కృష్ణ

  కాలి గుండైందా మరి....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 52. ఎవరు వస్తారని ... ఎదురు చూసి మోసపోకు మిత్రమా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 53. రేపిస్టు అనగా నేను మాత్రం కాదు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 54. శరత్ గారు...
  షిలా కైతే కండలు అవసరం లేదు నమితకకు మాత్రం కాస్తా ఓళ్ళు పెంచాలి..మీరు కుడా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 55. మంచు గారు
  శరత్ గారు ఏలా అంటే అలా....షిలా నే ఒప్పిద్దాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 56. వామ్మో...కొద్దిసేపు ఇటువైపు రాలేదు. అప్పుడే కౌంటర్ గిర్రున తిరిగింది కదా!!!

  ఏదేమైనా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత బ్లాగుల్లో కాస్త చలనం వచ్చింది. శుభసూచకం.

  కొట్టుకోండి...ఇంకా గట్టిగా తొడలు కొట్టుకోండి. వీలయితే శరత్ తోడలు కూడా కొట్టండి. ఈ మద్య కసరత్తు చేసి కొంచెం కండ పెంచాడట.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 57. ఈమద్య ఇదో ట్రెండ్ అయిపోయింది. ఎవరెంచేసిన నేను వచ్చి క్షమాపణలు చెప్పాలనడం.

  మళ్ళీసారి నన్ను క్షమాపణ చెప్పమని కోరితే పోలిస్ కేసేస్తా ... ఆయ్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 58. కేసు వెయ్యడం రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు దాన్ని కాదనే హక్కు ఎవరికీ లేదు ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 59. లింగం గారు మిమల్ని క్షమపణ చెప్పమంది మంచు గారు...
  నేను మాత్రం శరత్ గారు తోడ కట్టమంటే కోట్టుకున్న..వాచి పోయి అయింట్ మెంట్ రాసుకుంటున్నా వాఅ...వాఅ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 60. ఇందులో పాపం మా ప్రవీణ్ ని లెంపకాయ కోట్టి మరి లాగినా కార్తిక్ మరియు గోవిందయ్య మీద కేసు వేయ్యలి...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 61. పవను నా మిద కేస్ వేస్తావా .. ఉండు ఉండు ని పని చెప్తా ... నేను మీ పక్కింటి వాళ్ళ మీద, ఎదురింటి వాళ్ళ మీద , వెనకింటి వాళ్ళ మీద అందరి మీద కేస్ వేస్తా .. ఆ ఆయ్య్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 62. గోవిందయ్య :)ఇంత జరుగుతున్న శరత్ గారు ప్రక్కకి వెళ్ళడం అసలు బాలేదు..వెంటనే అయన ఇక్కడికి వచ్చి ప్రనా గురించి నాలుగు ముక్కలు మాట్లాడాలి..అంతే

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 63. కాకి గోలో,ఏం గోలో ఇక్కడ లెదేంటబ్బ ..????

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 64. కాకి ఒకటి కామెంట్ కై కావు కావు మన్నది ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 65. కాకి ఒక్కటి ఉన్నది..పేద్ద తోపు అన్నది....ఇక్కడికి రాను అన్నది...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 66. నే చెప్పాకదా పవన్.. వాళ్ళు ఇక్కడకి రారు... రాలేరు..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 67. అంటే వాళ్ళకి అంత సిను లేదున్ అంటారా.మరి మలక్ గారి గురించి ఏదేదో అన్నాడు..ఇప్పుడెమైంది

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 68. పవన్ ఒక వేళ కాకి వస్తే నా హాట్ లైన్ కి ఫోనే చెయ్యి నేను వస్తా .. అందాక కాస్త పని చేసుకుంట

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 69. గోవిందయ్య
  సరే నువు పనిలో ఉండు..కాకి కావు అనగానే ఒక్క కాల్ కోడతా వచ్చేయ్....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 70. ఏంటిది? మాటర్ లేకుండా సోది మాట్లాడుతున్నారు అంతా... కె బ్లా స సభ్యుల క్రియేటివిటీ ఎక్కడికెళ్ళింది అసలు సంగతి వదిలేసి వంద కొట్టినా ఏం లాభం??

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 71. ఇప్పుడే కండలు పెంచేసి వచ్చా. వాచిపోకుండా తొడకి గార్డ్ కూడా పెట్టుకొని వచ్చా. బస్తీమే సవాల్. ఎవరొస్తారో, ఎవరిని పంపిస్తారో చూద్దాం. ఇప్పుడు షీలా అయినా వోక్కే నమిత అయినా వోఖ్ఖే. పర్సన్ని బట్టి నేను క్రిందనా పైననా అన్నది డిసైడ్ చేస్తాను.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 72. అవునూ అస్సలు సంగతి అంటే గుర్తుకువచ్చింది. కులగజ్జి అన్నారు. ఏ కులగజ్జో అర్ధమయ్యింది కాదు. అసలే నేను కొన్ని బ్లాగులని అంత నిశితంగా చదవను. అది ఏ కుల గజ్జో మూడు వాక్యాలలో వివరింపుడి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 73. intakee ee mataanda evaro.. tondaraga vaste bavundu.. choosi taristaa..

  PS ikkada telugu lo type cheyyalekapotunna endukani?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 74. i was terribly busy guys, i had to make you wait. i typed all my comment in telugu but suddenly, sys hanged. i will re type and re post my comment tomorrow morning, may be at 11:00 AM. wont disappoint you.
  love you all.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 75. @ Fake Krishna (I guess you are not original one) -

  Take you own time. I know you will not disappoint us :-))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 76. అసలింతకీ ఆ సదరు వ్యక్తి వచ్చారా? లేక ఇక్కడమ్తా మపెమహ (మనింట్లో పెళ్ళికి మనదే హడావిడి) టైపా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 77. బహుశా ఇక్కడ అయితే ఏక పక్ష కామెంట్లు ప్రచురిస్తూ అమాయకంగా ఫోజు కొట్టే చాన్స్ ఉండదు అని భయపడుతున్నారేమో ??????????????

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 78. అలా అయితే తటస్థ వేదిక గా శరత్ బ్లాగు లో వాడులాడుకుందాం .. ఎలాగూ అయన ఊరు వెళుతున్నాడు ... అయన బ్లాగు ఖాళీ కామెంట్లు ఎనేబుల్ చసి వెళ్ళమని చెబుదాం ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 79. chala grandhame nadichindi.

  Even I followed the discussion butgave it up in the middle and went to sleep. dont know about this kula gazzi angel

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 80. sorryy again guys. some techinical problem.please wait. again sys crashed. some part of my reply vanished:-( need some more time.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 81. here is my answer.
  http://venkatakrishnanaram.wordpress.com/2010/05/19/నా-జవాబు/

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 82. as i am bit busy now a days, i cant reply immediately. may be by 11:00 pm i will be able to see ur comments, and reply then.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 83. నిన్ను పోట్లాడమనిపత్రిక ద్వార ఎదురుకోవచ్చు
  తాజా సమాచారం కోసం ప్రతీ రోజు చదవండి
  www.apreporter.com

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 84. Einstein chanipoyemundu enduku badha paddado ippudu ardhamayyindi. Future lo ilaantivallu vachi, neuclear power generation gurinchi marchipoyi Einstein E=MC²(square) kanukkovadam valle atom bomb tayaru chesi janaalani chemputunnaru so E=MC² de tappu antaarani. (Vallu namme sceince ni quote cheste emanna ardham chesukuntaaro ani :-))

  Btw, Enti intha chappaga saagutondi:(

  Malak anna, 50k annavu kaneesam 46k ki kuda cheraledu. May be we have to wait till weekend.

  -- Badri

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 85. badri, keka analogy.. you rock!!

  @malak,
  you know many ways to earn money dude! :) :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 86. ఏంటో ఆయన చాట భారతాలు వ్రాశాడు ......క్లుప్తంగా చెప్పలేకపోయాడు . మొత్తానికి బూతులు తిట్టాను అని ఒప్పుకున్నాడు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 87. ఈ మాలిక వచ్చాక వాఖ్యలు తప టపా అప్ డేట్ అవుతూ పని సులువు చేస్తున్నాయి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 88. Sure let him resore the comments as they are!

  I never asked for help from anyone! I wanted the guy to watch it. I alone am sufficient for this guy :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 89. Srivasuki said:

  అలాగే పానశాల, పైత్యం అని పేరడీ బ్లాగ్లు కూడా ఉన్నాయి
  ___________________________________

  Srivasuki garu,

  I dont think you are implying that they are my blogs. If you are, then lemme clarify - THEY ARE NOT MY BLOGS AND I HAVE NOTHING TO DO WITH THEM, EXCEPT POSTING OCCASIONAL COMMENTS, IN MY OWN ID.

  I HAVE ONLY 4 BLOGS AND ALL OF THEM ARE WELL KNOWN.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 90. oops its 6, including Ajnaata and Scrum - they are all lsited against my two ids

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 91. @ శ్రీనివాస్
  హమ్మా, ఇల్లు అయినా దొంగలకి వదులుతాను కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా బ్లాగులని వదులుతానా. నేను ఊరెళ్ళింది చూసి నా బ్లాగులని కూడా కామెంట్ల ద్వారా దోచేద్దామనే! నాకున్న ఆస్థి నా బ్లాగులేనండీ బాబూ :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 92. Response to Sravya

  అంత సంయనం కోల్పోయి వాడు వీడు అని గాని, చదవలేని భాష లో గాని కామెంట్లు రాయటం నేను ఎక్కడ చూడలేదు
  ___________________________________

  Well there was no చదవలేని భాష at all. He got rude and I gave him back. Easy.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 93. మలక్.. కూల్ :-))
  బాగా రెచ్చగొట్టి.. అంతకన్నా బాగా తిట్టించుకుని.. ఆనక ఆ రెచ్చగొట్టిన కామెంట్స్ తాపీగా తీసేసి తెలివిగా అరొపణలు చెయ్యడం రీసెంట్ ట్రెండ్ లా వుంది :-)) నాకు చిక్కుముడి లొ జరిగిన అనుభవం బట్టి చెబుతున్నా.. :-))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 94. Let him restore the comments. I stand by every comment I have made and lets see whether he will restore all his comments.

  And if you observe carefully, he deleted all of my comments but only half of his comments. It was precisely at that point of time he got rude hehe :))


  తెలివిగా అరొపణలు చెయ్యడం రీసెంట్ ట్రెండ్ లా వుంది
  ___________________________________

  Let them. More fun!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 95. మా ప్ర క్లె బా సా ఎప్పటికయినా హేక్ చేసొ .. ఆయన్ను హైజాక్ చేసొ.. ఎదొ ఒకటి చేసి ఒక రెండురొజులు శరత్ బ్లాగు లొకి వెళ్ళి మొత్తం బ్లాగ్లొకాన్నే కెలికెయ్యాలి.. అదే మా ఆశయం.. సాంకేతిక సహాయం కొసం టర్కీ హేకర్లను సంప్రదిస్తున్నాం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 96. @ మంచు
  నన్నే హైజాక్ చేసేస్తారా! ఇక నాకు పండగే. అందరి తొడలూ కొట్టెయ్యవచ్చు. ఝండూబాం మాత్రం రాయమని నన్ను అడగవద్దు. ముందే చెబుతున్నా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 97. మతం లో మంచి కూడా పేర్కొంటు, అందులో వున్న చెడుని చెప్పాను
  ___________________________________________

  అబ్బా, చా! మరి "దిక్కు మాలిన మతం" అనే మాట ఎక్కడనించి వచ్చిందో?  చర్చ విషయ ప్రధానం కాక ఎవరి తోనొ, కట్టిన పందెం గెలవడానికి నా సహనం పరీక్షించడానికి అయితే
  _____________________________________________________________

  Yes, it was definitely meant to bring the real face of the vulture out!  అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడడం మర్యాదా కాదు
  _______________________________

  మర్యాదకోసం ఇక్కడెవడూ వెంపర్లాడిపోవట్లేదు. ఇలాంటి ద్వేషులు ఇచ్చే మర్యాద ఎవడికీ అక్కరలేదు.  భరద్వాజ, పెద్దరికం నెరుపుతుంటె చూడలేక ఆ విషయం అందరికి తెలియాల్సిన అవసరం వుందని ఈ టపా
  ___________________________________________________________________

  LOL నేను పెద్దరికం నెరిపితే పాపం మిగతావాళ్ళు వింటారు కదా? :)) I never claimed to be a pious creature. I am a rogue as much as this guy is.

  I asked Bondalapati to respond to the people the same way I responded to this guy.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 98. కాని వారి ఉద్దేశ్యమే మన సహనాన్ని పరీక్షించడం అయితే?????
  ___________________________________

  Thats the way I counter attack. Especially to the people who spew venom in a polite mask.

  And I am not the one who si complaining!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 99. బుద్ది వచ్చినట్టు మనమే చెయ్యాలి
  ____________________

  Let him try the best. I have seen dozens of hatemongers like him on Rediff.

  ఈ కులగజ్జి కేండిడేట్ ఏన్ చేస్తాడో అడి చూద్దాం :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 100. okay malak
  iam restoring all comments. but i know some people do double game, want to have fun at both ends.
  u know i too had lot of fun reading all your mindless arguments. i will post my reply to ur arguments regarding religion. my present post is not meant to discuss religion. it is to unveil ur double mindedness. although u gave good reply to mr. bondalapati, i thought it was my idea , no?u just advised bondalapati do the same what i did to you.any how u never comment on post relevant to its main point.grow up kid, try understand what others trying to tell. and be careful, some guys are just pushing you to the edge and having fun.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 101. Sarath
  మరే.. మేమే డైరెక్ట్ గా హైజాక్ చేస్తామేమిటి.. నమితలాంటి మాంచి బందొబస్తు వున్న నలుగురు మనుషుల్ని పెట్టాం.. తొడలు కొట్టుకుంటారొ, ఎమి కొట్టుకుంటారొ మీ ఇస్టం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 102. >> I never claimed to be a pious creature. I am a rogue as much as this guy is.
  నేను మటుకు సౌమ్యుడిని అని నీతొ గాని, ఎవరి తో గాని అన్నానా? ఆ అజ్ఞాత ఎవడొ గాని బాగా బుద్ది తక్కువ వాడిలా వున్నాడు. అనవసరంగా పందెం కాసి డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు. నన్ను ముందే అడిగితే చెప్పేవాడినే! నీ లాగె ఒకడు, తెలంగాణ పై నా పొస్ట్ చదివి నా బొందలా వుంది అన్నాడు.{నిజమె కావచ్చు:-)}నా బొంద ఎప్పుడు రుచి చూసావని వాడిని అడిగాను.మరి ఇది మన గొడవ జరగడానికి ఒక నెల ముందటి స్సంగతి.అన్నట్టు మన కామెంట్లు కరెక్ట్‌గా 136 మాత్రమే!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 103. be careful, some guys are just pushing you to the edge and having fun.
  __________________________________

  First of all,

  I am not here to impress hatemongers like you. Period!

  Then I am doing it myslef and nobody is pushing me. I know what I am doing.

  If you like it, well and good and if you dont, go to hell. Who cares?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 104. అనవసరంగా పందెం కాసి డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు.
  ______________________________

  Thats between two of us. Whats your problem? LOL :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 105. 50k anukuntey 46k దగ్గరే ఆగిపోయింది కౌంటర్ .. Too bad!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 106. నువ్వేదొ కొత్తగా నేను సౌమ్యుడుని కాదు అని నిరూపించినట్టు ఫీల్ అయిపోతుంటె , నిజం చెబుదామని. అసలు ఆ అజ్ఞాత ఎవడు లేడు అని నాకు తెలుసు. అయినా వాడి అమాయకత్వం మీద నేను జాలి పడుతుంటె నువ్వు బాధ పడతావేమి? కొంపదీసి డబ్బులు పోయింది నీకా? నా సౌమ్యత్వం మీద పందెం కాసింది నువ్వు కాదు కదా! నీ ఏడుపు చూస్తె నాకు అలాగె వుంది.నా మీద అనవసరంగా ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నావ్? హహహహ!!!
  అన్నట్టు ఆ కామెంట్లు తిరిగి పెట్టాను.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 107. Cool, the comments are back!

  This time I have taken the screeshots carefully, avoiding the mistake I made last time.

  I will post them myself in case you delete them again!  నీ ఏడుపు చూస్తె నాకు అలాగె వుంది
  ________________________

  ఏడుస్తోంది ఎవరో నీ పోస్టు నా పోస్టు చూసినవాడెవడికైన అర్ధమవుతుంది.

  Dude, you cant irritate me like this. Try a better way LOLZ.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 108. congrats then. i clarified why i removed those comments. just bcoz i lost my composure and made some rude comments. if i want to push that thing under carpet, i wouldnt have re started this again. even i told this the next day it happened to sree vaasuki.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 109. after u take screen shot lemme know. i dont want ur crap in my blog. u r not that worth.hahaha

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 110. Guys, I have had a quick glance at the restored comments and so far I have not found any edited comments (in the content I just saved)

  So, unless something is seriously wrong, for now, I feel that all the comments are genuine.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 111. Yes, I have saved them. if you choose to remove them then it's your problem now. You do whatever you want to do, I cant care any less.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 112. However, I would suggest that you keep them until the others read them on your blog so that I'm not accused of tampering with the evidence.

  I saved them on MS Word

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 113. i will keep them for others to read.
  may be for next two days?? but one thing? they are not in a sequence! people should watch the time when a comment made. but still there wil be a thing? u made so many dupliacte/ repeative comments, i got confused at that time. u just made a change or two , to ur comment and re posted. so i have to clarifie one thing:
  i got rude when malak used the word : 'దివాలాకోరుతనం '.
  this comment is for every one who is coming to my site to see those comments, just to ensure they dont get confused.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 114. Yeah, they are not ion sequence but people can figure it out.


  and my దివాలాకోరుతనం was in response to పలాయనవాదం .

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 115. బాబు అన్ని కామెంట్లు నేను చదవలేదు.. అదీ ఒక వరస పాడు లేదు.. కిందకి పైకి వున్నయ్.. సరే అన్ని వదిలేసి.. కృష్ణగారికి సూటి ప్రశ్న

  - కృష్ణగారు : మీ ఉద్దెస్యం లొ ఎదుటివారి నమ్మకాల్ని (మతాన్ని) ఎమన్నా పర్లేదు, కొపం తెచ్చుకొకూడదు ఇదేనా మీరు చెప్పేది ? కాదా ?

  If your answer is No then -
  a) Do you think One need to respect religion (a way of living ) of other person?

  And

  b) do you think you following that ?


  I don't have any specific opinion on you till now. I can't read all 236 comments and judge. That too comments in hot discussion. So your answers will help me.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 116. And by the way,

  I am open for another bet - I will prove the existance of the guy who paid me $100 and if I fail to prove it, I will pay you double the amount - $200. But if I prove it, will you pay $200?
  mancu,

  you have to read all the comments to get the right context.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 117. And the word దివాలాకోరుతనం was in response to పలాయనవాదం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 118. నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు. బుర్ర గోక్కుంటున్నా. :-((.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 119. @ మంచు గారు, ఎదుటి వారి అభిప్రాయాలని గౌరవించనిది ఎవరొ? మతం పై నా అభిప్రాయాలు ఏమిటో ఇక్కడ అవసరం లేదు అనుకుంటా. ఒకరి బ్లాగులో చిల్లర వేషాలు వేసి, మరొక బ్లాగులో పెద్ద మనిషి ఫోజు కొడుతున్న వారి అసలు రూపం బయట పెట్టడం అసలు ఉద్దేశ్యం.అది తెలియడానికి కామెంట్లు కూడా చదవనక్కర లేదు.భరద్వాజ అరిచి గీ పెడుతున్నాడు కదా, నాకు 100 డాలర్లు లాభం అని,పాపం ఈ ఆర్ధిక మాంధ్యం మనుషులని ఎలా తయారు చేస్తుంది, ప్చ్..ప్చ్..
  ఇక సూటిగా నా అభిప్రాయం చెబుతాను.ఎదుటి వారిని గాని, వారి మతాన్ని గాని చులకన చెయ్యాలి అనుకుంటె మతం పై టపాలోనె చెసెవాడిని కదా!నేను ఒక పోలిక చెప్పాను, దాని వెనక లాజిక్ కూడా వివరించాను. మతాన్ని సమర్ధించే వారు, కేవలం తమ మతాన్ని మాత్రమె సమర్ధించుకుంటుంటెనె అర్ధం అవుతుంది, "ఎదుటి వారు మతం మనదైతేనే వారి భావాల తో సహానుభూతి పొందుతాను అని" నాకు మటుకు ఎవరు ఒక మతాన్ని గేలి చేసినా సమర్ధించే సంస్కారమూ లేదు, కుల వ్యవస్థ లో లోపాలు ఎత్తగానె కుల గజ్జి అంటించే గొప్పతనమూ లేదు. ఎదుటి వారి పట్ల గౌరవం చూపితే చాలు, అభిప్రాయాలు గౌరవించే పని లో మూఢ నమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు కూడా గౌరవించేదామా? చర్చ సబ్జెక్టివ్ అయితే ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు వెలిబుచ్చుకోరా? ఇలా ఆర్ధిక మాంధ్యం వలన పందేలు కట్టుకుని సంసారం సాగదీస్తున్న వారికి చర్చ ఎప్పుడూ సబ్జెక్టివ్ అయ్యేను?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 120. @ మంచు గారు, ఎదుటి వారి అభిప్రాయాలని గౌరవించనిది ఎవరొ? మతం పై నా అభిప్రాయాలు ఏమిటో ఇక్కడ అవసరం లేదు అనుకుంటా. ఒకరి బ్లాగులో చిల్లర వేషాలు వేసి, మరొక బ్లాగులో పెద్ద మనిషి ఫోజు కొడుతున్న వారి అసలు రూపం బయట పెట్టడం అసలు ఉద్దేశ్యం.అది తెలియడానికి కామెంట్లు కూడా చదవనక్కర లేదు.భరద్వాజ అరిచి గీ పెడుతున్నాడు కదా, నాకు 100 డాలర్లు లాభం అని,పాపం ఈ ఆర్ధిక మాంధ్యం మనుషులని ఎలా తయారు చేస్తుంది, ప్చ్..ప్చ్..
  ఇక సూటిగా నా అభిప్రాయం చెబుతాను.ఎదుటి వారిని గాని, వారి మతాన్ని గాని చులకన చెయ్యాలి అనుకుంటె మతం పై టపాలోనె చెసెవాడిని కదా!నేను ఒక పోలిక చెప్పాను, దాని వెనక లాజిక్ కూడా వివరించాను. మతాన్ని సమర్ధించే వారు, కేవలం తమ మతాన్ని మాత్రమె సమర్ధించుకుంటుంటెనె అర్ధం అవుతుంది, "ఎదుటి వారు మతం మనదైతేనే వారి భావాల తో సహానుభూతి పొందుతాను అని" నాకు మటుకు ఎవరు ఒక మతాన్ని గేలి చేసినా సమర్ధించే సంస్కారమూ లేదు, కుల వ్యవస్థ లో లోపాలు ఎత్తగానె కుల గజ్జి అంటించే గొప్పతనమూ లేదు. ఎదుటి వారి పట్ల గౌరవం చూపితే చాలు, అభిప్రాయాలు గౌరవించే పని లో మూఢ నమ్మకాలు, అంధ విశ్వాసాలు కూడా గౌరవించేదామా? చర్చ సబ్జెక్టివ్ అయితే ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు వెలిబుచ్చుకోరా? ఇలా ఆర్ధిక మాంధ్యం వలన పందేలు కట్టుకుని సంసారం సాగదీస్తున్న వారికి చర్చ ఎప్పుడూ సబ్జెక్టివ్ అయ్యేను?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 121. బెట్టింగ్ బంగార్రాజూ!
  ఎప్పటికి నీకు బుధ్ధి వస్తుంది?మరీ పరిస్థితి అంత దారుణంగా వుంటె అడగొచ్చు కదా!నాకు చేతనైనంత చందా నేను ఇస్తాను. తెలిసిన వాళ్లకి చెప్పి, ఇంకొంత ఇప్పిస్తాను.ఇలా పందేలు కట్టుకుని ఏమి సంసారం సాగిస్తావు. జనాలు నవ్వుతున్నారు, నీ చిల్లర వేషాలు చూసి!! అయినా 200 $ లో పదొ, పాతికో ఇస్తానంటె దొంగ సాక్ష్యం చెప్పేటందుకు చిల్లర వెధవలు నీకు తోడు వస్తారని నాకు తెలుసులే. నీ లాంటి అభిరుచే అయ్యుంటాది నీ స్నేహితుడిది.
  సిగ్గు...సిగ్గు...హెహెహెహె!!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 122. @ మలక్, నా కామెంట్ల పై మోడరేషనాస్త్రమా? కామెంటిన వెంటనే కనిపిచడం లేదు.అందుకే నా బ్లాగు లో కూడా అదే కామెంట్ పెట్టా! నువ్వు అన్న నాలుగు అక్షరాలు పదాలు లేవె నా కామెంటులో! ఒహొ! చిరాకు తట్టుకోలేక పోయినట్టు వున్నావు. వెటకారం లో ట్యూషన్లు కావాలంటె అడుగమ్మా! నువ్వు అది నేర్చుకున్నా స్కూలు కి నేను హెడ్‌మాష్టర్ ని లే! ఇరిటేషన్ అనిపిస్తే గొకేసుకో! నిన్ను గోకడానికి నీ వాళ్లు హెల్ప్ చేస్తారనుకో! మొహమటపడకు కుల గజ్జి తీర్చేసుకో!ఇప్పుడే నీ జబ్బు గురించి తెలిసింది. i pity u!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 123. హీహీహీ,

  అదే మరి, నీకు తొందరెక్కువ, బుర్ర తక్కువ. Blogspot has a problem and at times it takes some time for the comment to appear on the blog.


  By the way. బెట్ కి రెడీనా,కాదా? :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 124. పలాయన వాదం అన్న పదం దివాలాకోరుతనం అంత దారుణమేమి కాదే! నా వాదనలో తప్పుని కొంత లాజిక్ తో తప్పని చెప్పవయ్య నా అభిప్రాయం మార్చుకుంటాను అన్నా!నీకు మతం పై అంత అవగాహన లేక పోతె మూసుకుని పోవాల్సింది, నాది అంతా ద్వేషం , నా ఊపిరి నిండా ద్వేషం అని జవాబు ఇవ్వక తప్పించుకుంటె పలాయనం అన్నా!పలాయనం అంటె తప్పించుకోవడమే కదా!నేను వాడిన పదం లో ఏమిటి తప్పు? నేను అన్నదానికి దివాలాకోరు తనం అని ఎందుకు అన్నావ్? నీకసలు తెలుగు వచ్చా? నీకు అర్ధం కాదు లే అని నాకు తెలుస్తుంది. ఒకటి అడిగితే ఒకటి చెబుతావు. తిక్క తిక్క సంబధం లేని ఉదాహరణలు...రాయడం చదవడం రాకపొతె మానెయ్యొచ్చు కదా! మా ప్రాణాలు ఎందుకు తోడెస్తావు?
  ఇంకా నేనెదొ ఈ గొడవ అయ్యాక భయపడి స్థబ్దుగా వున్ననని ఎందుకు అనుకున్నావు? నా బ్లాగు లో గొడవ గురించి కామెంట్ రాసా. నీ బ్లాగు లో వేదాల పై నీ టపా కి కామెంటా? బొందలపాటి గారి బ్లాగులో నీ నక్క జిత్తులుని ఎత్తి చూపా!ఇప్పుడు నీ డబ్బు కోసం గడ్డి తినే దివాలా కోరు తనం బయట పెట్టా!నేను దాడి చేసా! కాచుకోలేక పోతున్నవు.ఇప్పటి కన్నా మించి పోయింది లేదు, వితండవాదం మాని, ఊరుకో! నిన్ను సమర్దిస్తూ ఒక్కళ్లు కూడా ముందుకు రావడం లేదు.అలవాటెగా, "కెబ్లాసలు వీడు సౌమ్యుడు కాదు, అనవసరం గా తొడగొట్టి వాయగొట్టుకున్నా" అని మొత్తుకో!ఎవరైనా సహాయం చేస్తారేమొ? ఎవరిని అన్న తెచ్చుకొ, ఎవరిని అన్న తెచ్చుకో అని నువ్వన్నా నేను ఎవరి సహాయం అడగలేదు. నువ్వు ఎవరిని తెచ్చుకున్నా, తెచ్చుకోకపోయినా కనీసం నీ వాదనని సమర్ధించే ఒక ఖామెంటూ రాలెదు.నాకు నీలా గుంపులు కట్టడం ఇష్టం లేదు.మతం పేరు మీద, కెలుకుడు కులం పేరు మీద!అయినా నువ్వు చెప్పిందే కదా, కెలకకురా కెలకబడేవూ అని. అనుభవించు. నీ ఖర్మ!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 125. పలాయన వాదం అన్న పదం దివాలాకోరుతనం అంత దారుణమేమి కాదే!
  __________________________________

  Who are you to decide it?


  నా వాదనలో తప్పుని కొంత లాజిక్ తో తప్పని చెప్పవయ్య నా అభిప్రాయం మార్చుకుంటాను అన్నా
  ___________________________________

  I have explained it with multiple examples. If you cant understand it, its not my problem lolz :))


  నాది అంతా ద్వేషం , నా ఊపిరి నిండా ద్వేషం
  ___________________________________

  Any doubts about it? I have none :))

  వితండవాదం మాని, ఊరుకో!
  _____________________

  I will keep doing this. ఏం పీక్కుంటావో పీక్కో - I repeat ఏం పీక్కుంటావో పీక్కో!

  నువ్వు చెప్పిందే కదా, కెలకకురా కెలకబడేవూ
  _____________________________

  ఇప్పటిదాకా నువ్వు పీకిందేమీ లేదు, కెలికింది కూడా ఏమీ లేదు. 2 thousand more hits to my blog - Thats all! Try your best :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 126. పలాయన వాదం అన్న పదం దివాలాకోరుతనం అంత దారుణమేమి కాదే//

  "దివాలాకోరుతనం" kanna saati manushulu namme mathaanni, vishwasaalni vaallu asahyinchukune mandu, cigerette to polchadam inkaa daarunam ane vishayam meeru telusukolekapovadam inkaa daarunam.

  -- Badri

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 127. భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకెవ్వర్నీ కెలక్కుండా చేస్తాడట కాసుకోండి మరి. మీకు సరైన జోడీ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 128. @Anonymous
  హి హి పిల్ల కాకికి ఉండేలు దెబ్బ ఇంకా తెలీదుకదా అలాగె అంటుందిలే

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 129. ఈ మధ్యకాలంలో బోర్ కొడుతున్న బ్లాగుల్లో మరి కొన్నాళ్ళు టైం పాస్ :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 130. Man dont you sleep? ur last comment was at 2:09 Am, you are back again at 7:12 Am, jst 5 hrs of sleep?? :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 131. __________________________
  ఇలా ఆర్ధిక మాంధ్యం వలన పందేలు కట్టుకుని సంసారం సాగదీస్తున్న వారికి చర్చ ఎప్పుడూ సబ్జెక్టివ్ అయ్యేను?
  అయినా 200 $ లో పదొ, పాతికో ఇస్తానంటె దొంగ సాక్ష్యం చెప్పేటందుకు చిల్లర వెధవలు నీకు తోడు వస్తారని నాకు తెలుసులే. నీ లాంటి అభిరుచే అయ్యుంటాది నీ స్నేహితుడిది.
  సిగ్గు...సిగ్గు...హెహెహెహె!!!!
  __________________________

  Krishna:

  My sincere suggestion, don't get into personal issues. Above comments are not good. I think, you are losing patience and making outrageous comments. Let the discussion should proceed in proper way.

  Ganesh

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 132. @Krishna,

  What's troubling ya kid? Take a chill pill. Listen to some music. Watch porn(if that calms you down), please do something for the sake of sanity of collective humanity. Will you?

  RK

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 133. Anon, I forgot to switch my phone off and somebody on google chat pinged me in the middle of the night. Then I logged on, checked the blogs out too and posted a few comments and again slept off.


  Ganesh,

  Dont worry. I am enjoying that - in fact people are enjoying that. It gives us more freedom to mve, you know what I mean?

  As such its no big deal. Let him vent it out, it will be good reference for us :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 134. @RK

  "Watch porn(if that calms you down)"
  LOOOOOOL,

  in PG one of my friend used to do this in early mornings of exam day, when all of us in room were reading. He says it gives relief and makes him tense free :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 135. హమ్మయ్య మొత్తం మీద ఇద్దరూ తగ్గడం లేదు. బావుంది...బావుంది. ఇలాగే కానివ్వండి. వారాంతం వరకు ఇలాగే లాగించండి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 136. Hehehehe Sarat,


  Hit counter reached 48k now - two thousand hits more to go

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 137. ఏంటీ బాకు బ్లాగర్ చెప్పాక అవతలి వారికి తెలిసివచ్చి వ్యూహాత్మక మౌనం పాటిస్తున్నారా ఏంటి? అటువైపు నుండి లేటెస్టుగా స్పందనలే లేవు! అలా అయితే ఎలా? మరీ ఒక్కచేత్తో రౌడీ గారు చప్పట్లు ఎంతసేపని కొడతారు?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 138. ఎవరా బాకు బ్లాగర్ .. ఎమా కధ... నాకు తెలియాలి..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 139. ఒకే ఇప్పుడే అక్కడ చదివొచ్చా.. ఫన్ని కామెంట్ & మొస్ట్ ఫన్ని రెప్లయ్ :-)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 140. మలకూ

  మెంటల్ క్రిష్ణ ని ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్నావుగా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 141. మెంటల్ క్రిష్ణా

  కామెంట్లని చూస్తే ముందు మతాన్ని కెలికింది నువ్వే. నీకు మతాన్ని అనే హక్కు ఎంత ఉందో ఇంకోడికి నిన్ననే హక్కు అంతే ఉంది. కెలుకుడు ఆపిస్తా అని మంగమ్మ శపధం కూడానూ పైగా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 142. మెంటల్ క్రిష్ణా

  కామెంట్లని చూస్తే ముందు మతాన్ని కెలికింది నువ్వే. నీకు మతాన్ని అనే హక్కు ఎంత ఉందో ఇంకోడికి నిన్ననే హక్కు అంతే ఉంది. కెలుకుడు ఆపిస్తా అని మంగమ్మ శపధం కూడానూ పైగా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 143. మెంటల్ క్రిష్ణా

  కామెంట్లని చూస్తే ముందు మతాన్ని కెలికింది నువ్వే. నీకు మతాన్ని అనే హక్కు ఎంత ఉందో ఇంకోడికి నిన్ననే హక్కు అంతే ఉంది. కెలుకుడు ఆపిస్తా అని మంగమ్మ శపధం కూడానూ పైగా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 144. అమ్మో భయంగా ఉంది నాకు చాలా భయంగా ఉంది ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 145. మంగమ్మ శపథం చేసారు గా వామ్మో ... కేలుకుడును అపెస్తారంతా ఆహా అలాగా ... అబ్బో

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 146. ఎవడు కెలుకుడును ఆపేది?. కడుపు మండితే ఎవరైనా కెలుకుతారు. ఏదో అందరూ బ్లాగులు చదువుతున్నారు కదా అని వాళ్ళ అభిప్రాయాలను అందరి మీద రుద్దాలని చూస్తే మిగిలేది కెలుకుడే. మతం గురించి ఏం తెలుసని దాన్ని గురించి కారుకూతలు కూసేది. కొన్ని శతాబ్దాలుగా తరతరాలుగా ఇలాంటి మూర్ఖశిఖామణుల పిడివాదనలను తట్టుకుంటూ సమాజాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుదున్నదేమిటీ అంటే అది మతం మాత్రమే. మీరెన్ని కారు కూతలు కూసినా ఇక్కడ మీ అభిప్రాయాలకు విలువిచ్చేవారెవరు లేరు. మరొక్కసారి మతం గురించి మాట్లాడితే మాడు పగులుద్ది. జయహో కెలుకుడు బ్లాగర్లకీ జై....

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 147. I have left this comment on his blog. leaving it here too my 2 cents.

  క్రిష్ణ,
  1. మీరు నాస్తికవాదం గొప్పదనాన్ని తెలియచేయాలంటే "మతం కూడా(మందు పేకాట లాంటి) చెడ్డది కదా!" అన్న బ్లాంక్ స్తేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారా? అది ఈ గలాటకు మొదలు కాదంటారా? మతం లో చెడు ఉండవచ్చు, మంచి లేదంటారా?

  2. ఎవో కొన్ని కులాలు వేటినో దాశిపెట్టుకొన్నారు అన్నారు, పైన అబక్రదబ్ర చెప్పినట్లు అది చేయని కులం కాని (జెనిటికల్ గా కాని, స్వార్ధ కారణాల వలన కాని), జాతి కాని ఎదయినా చరిత్రలో ఉందా?
  సరే ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం నేను చూచిన రెండు ఉదాహరణలు చెప్తున్న, మా ఉర్లొ ఇటీవలే తర తరాలుగా పందులు కాసుకొనె ఎరుకలు, యానాదులు కొంతమంది కాయటం మొదలెట్టారు అని ఆ పందులకు విషం పెట్టటమే కాక, యానాదుల మీదకు కర్రలు, రాళ్లతో వెళ్లారు, అందుకని ఎరుకుల కులస్తులు అందరూ అంతే అందామా, లేక పందులు కాయటమనే వృత్తే తప్పు, చెడ్డది అందామా?
  ఇక ఈ మద్దెన వడ్డెర కులస్తులు, మట్టి తీసే పని మాకు తప్ప ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు, ఇచ్చినా మా కోటా మాకు ఇచ్చినాకే అన్న డిమాండ్ చేస్తున్నారు, మీరు పేపర్లలో చదివేఉంటారు, మట్టి తీసే లాంటి సామాన్య శారీరిక శ్రమకు అదీ ఈ రోజులలో మాకే హక్కు కావాలని అడుగుతుంటే కొందరు, ఎప్పుడో knowledge ని మా కులానికో, మా కుటుంబానికో చెందాలన్న స్వార్ధం తో ప్రవర్తిస్తే దాని వలన మతం మొత్తం తప్పు అంటారా?
  కాస్తో, కూస్తో సం యమనం తో వ్రాసే మీరేనా ఇలాంటి బ్లాంకెట్ స్టెట్మెంట్స్ ఇచ్చింది? ఓ సారి ఆలోచించుకోండి!!

  ఇక పైన మహేష్ గారన్నట్లు " ఇక్కడా కులాల కురుక్షేత్రాలూ,ఆధిపత్యభావజాలాలూ తప్పవు." అంతే కాదు అంతులేని ఆత్మ నూన్యతాభావజాలాలకు, వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని ఓ మతం మీదో, కులం మీదో విషం చిమ్మే వాళ్లకు బ్లాగ్లలో లోటు లేదు.

  వీటన్నిటినీ పట్టించుకోకుండా, మీరు వ్రాయాలనుకొన్నది వీలయినంత వరకు సం యమనంతో, వ్రాయటమే మీరు చేయగలిగింది, ఎవ్వరూ ఎవ్వరికీ గుణపాఠాలు చెప్పలేరు, ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ బలవతంగానో, బెదిరించో మార్చలేరు.

  ఎప్పటిలాగే my 2 cents

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 148. guys thanks for ur love.im enjoying it too.as i told earlier im bit busy now a days. it will be this time around every day i can reply you.u people can not make me stop. if you can give me valid answers, i will definitely change my opinion on religion. but this post is dedicated to malak.he deserve this.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 149. నీ తొక్కలో threats కి భయపడేవాడెవడు లేడిక్కడ. You do whatever you can and I will do whatever I can.

  ఏదో పీకుతా పీకుతా అంటునావుగా. ఏం పీకుతావో నేను చూస్తా.

  And my further KELUKUDU will be dedicated to you and the people behind you .. hehe

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 150. u people can not make me stop
  _________________________________

  I never said that I will make you stop. if you stop, we will lose yet another clown - so it's in my best interest that you will continue.

  It was in fact you who said that you will make us stop.

  If you are a man of substance then you will succeed. Lets wait and see

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 151. ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ బలవతంగానో, బెదిరించో మార్చలేరు.
  __________________________________

  ఏదో నన్ను మారుస్తానని మంగమ్మ శపధం చేశాడు కదా, చూద్దాం. This could be an inspiration for more kelukudu :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 152. @ ఇంగ్లిష్ కృష్ణ
  నేను నాస్తిక వాదాన్ని కాని, మరే వాదాన్ని కాని సమర్ధిస్తూ పై వ్యాఖ్య చెయ్యలేదు.మంచి చెడు ప్రతి విషయంలోను, ప్రతి మనిషి లోను వుంటాయి.మతాన్ని అవహేళన చేసె ఉద్దేశ్యం నాకు లేదు. పైగా నేను ఒక మతాన్ని సమర్ధిస్తూ, పక్క మతాన్ని విమ్ర్శించలేదు.మతం లో మంచి లేదు అని నేను అనలేదు.దాని లో చెడు లేదని ఎవరన్నా అనగలరా? అలాగె మందు కూడా పూర్తిగా చెడు అని చెప్పలేదు. ఒక పోలిక చెప్పాను. దానిని సమర్ధిస్తూ ఒక విశ్లేషణ కూడా చేసాను. అది మీరు చదివి ఆ పోలిక ఏ విధంగా తప్పో చెప్పండి. నేను నా అభిప్రాయాలు మార్చుకోవడానికి ఎప్పుడూ సిధ్ధమే! ఒక మంచి విషయం తెలుసుకుంటె దాని వలన నా ఆలోచనా పరిధి తప్పక పెరుగుతుంది.
  ఇక ఈ టపా విషయానికి వస్తె, మలక్ నా తో వాదన ఒక వాదనలా చేసినంత సేపు, నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. మతం పై నాకున్న అనుమానాలు తీరుతాయేమొ అనిపించింది. కాని ఆయన అవహేళన చేద్దామనె వితండవాదం పెట్టుకున్నాడు.సరె జరిగింది ఏదొ జరిగింది.అతడు వేదలు పై టపా రాసినప్పుడు, అతడి బ్లాగులో నా అభిప్రాయం చెప్పాను. కాని అతడు నా అభిప్రాయం ని వ్యతిరేకించలేదు.నేను ఏమి అవహేళన చేద్దామని కామెంట లేదు. కాని బొందల పాటి గారి బ్లాగు లో ఎవరొ అవాకులు చెవాకులు పేలితే భరద్వాజ పెద్దరికం నెరుపుతుంటె, అతడి ద్వంద ప్రవృత్తి బయట పెట్టలని ఇలా......అతడు పై చాలా మంది మంచి అభిప్రాయాలు వెలిబుచ్చారు.ఎంత తీవ్రమైనచర్చలోని ఐనా సయమనం కోల్పోడు అని. కాని నా తో చర్చ లో అతడి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, నా సౌమ్యత ని పరీక్షించడమే అంటా!నన్ను కావాలనే కెలుకుదామనే అవహేళన చేసాడు అంటా!సరె అవహేళన నేను చేస్తె ఎలా వుంటుందొ, నేను కెలికితే ఎలా వుంటుందో అతడికి చూపించాలి కదా!తప్పదు మరి!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 153. @ శరత్ కాలం
  నేనెమి వ్యూహాత్మక మౌనం పాటించడం లేదు లెండి.కొంచెం బిజీ. మీరు పరిశీలించి వుంటె నేను ప్రతి రోజు ఇదే టైము లోను, ఉదయం 12:00 వరకునూ, బ్లాగుల్లో కనిపిస్తాను.అంతే!మీరు నిరాశ చెందక్కరలేదు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 154. ఇక ఈ టపా విషయానికి వస్తె, మలక్ నా తో వాదన ఒక వాదనలా చేసినంత సేపు, నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. మతం పై నాకున్న అనుమానాలు తీరుతాయేమొ అనిపించింది.
  ___________________________________

  ఈ వెధవ కబుర్లు నా దగ్గరకాదు. నువ్వెలాంటి తేనెపూసిన కత్తివో ఇప్పుడందరికీ తెలుసు.

  నీ కోడి బుర్రకి ఎలగూ అర్ధమవ్వదుగానీ మళ్ళీ ఇంకో ప్రయత్నం చేస్తా. బొందలపాటి బ్లాగులో నేను చెప్పిందేమిటి - ఒక సారి చూసి రెండోసారి రెస్పాండ్ అవ్వమని - నీకు నేను ఇచ్చినట్టు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 155. పందెం పందెం అని పంది పిల్లలా ఏడుస్తున్నావు గా! నీకు మరి అంతగా డబ్బులుకి ఇబ్బందిగా వుంటె మొహమాటం లేకుండా అడుక్కో, చందా ఇస్తా!నేను నిన్ను మారుస్తా! నీకు కొన్ని సిధ్ధాంతాలు ఏడిచాయి గా! విసిగించడం అంటె ఏంటొ తెలుస్తాది. విసిగితే నీ నోటి నుండీ కూడా ముత్యాలు రాలుతాయి.రాలవా? చూద్దాం.కొన్ని ప్రశ్నలు సీరియస్ గా అడుగుతాను,point by point అన్నింటికి సమాధానం ఇవ్వు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 156. నేను కెలికితే ఎలా వుంటుందో అతడికి చూపించాలి కదా!
  __________________________________

  చూపించు మరి - Whats stopping you?
  ఇదే సంగతి నీ వెనకాలున్న గ్రూపుకి కూడ చెప్పు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 157. నేను కూడా 130 కామెంట్లు చూసాక నీ దిమ్మ తిరిగేటట్టు ఇచ్చా కదా! కొంచెం ఆగితే నా తరువాతి వాఖ్య రాస్తా! అప్పుడూ మళ్లీ కంటిన్యూ చేద్దాము.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 158. మరి పెద్ద పందులతో పందెం కట్టేడప్పుడూ పంది పిల్లలానే ఏడవాలిగా, కానీ తేడ ఏంఇటంటె, నువ్వు బురదపందివి :))

  వెధవ తప్పించుకునే కబుర్లొద్దు గానీ, Are u ready for the bet?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 159. నేను కూడా 130 కామెంట్లు చూసాక నీ దిమ్మ తిరిగేటట్టు ఇచ్చా కదా!
  ___________________________________

  ఏమీటీ ఇచ్చింది? బ్లాగుకి 2000 కామెంట్లు తప్ప :)) ఇంతకన్నా నువ్వు పీకేదేమీ లేదులే గానీ, మరోమాట చెప్పు.

  నన్ను విసిగిస్తావా? అదీ చూద్దాం - ఎంత విసిగించగలవో నన్ను :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 160. నీలాంటి వాళ్ళని చాలామందినే చూశా గానీ, బాలయ్య డైలాగులాపి కెలికే పని చూడు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 161. ఓరి మలక్ పెట్ మూర్ఖుడా!చెప్పేంత వరకు ఆగవు కదా!అన్నట్టు నువ్వు మాట జారవు అని ఎవరో అన్నారబ్బా! నాకు నీలా మంద వేసుకుని తిరిగే అలవాటు లేదు.నేను ఒంటరినే!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 162. అన్నట్టూ నీ కోడి బుర్రకి మళ్ళీ అర్ధం కాదేమో, 200 కామెంట్లు దాటిటె, బ్లాగ్ స్పాట్ లో, వేరే పేజీ లోకి పోతుంది. ఆ లింకు మీద క్లిక్ చెయ్యాలి, 201 నించి 400 వరకి కామెంట్లు చూడాలంటే.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 163. ఎవరో అనుకుంటె అది నీకు వాళ్లకి మధ్య. I speak what I speak and I am not afraid of knuckleheads like you :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు