25, ఏప్రిల్ 2012, బుధవారం

మాలిక, e-palaka ల కలయిక

మాలిక, e-palaka బృందాలు రెండూ ఇకనుండీ కలిసి పనిచెయ్యటానికి నిశ్చయించుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మాలిక టీములో e-palaka వ్యవస్థాపకులైన అశ్విన్ బూదరాజు చేరటం టీమును మరింత బలోపేతం చేయబోతోంది. ఇది కాక శ్రావ్య వట్టికూటి, ఉమ కోసూరి కూడా మాలిక బృందంలో చేరారు. మాలిక సైట్లలో మున్ముందు మీరు చూడబోయే మార్పులకు వీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోబోతున్నారు.