23, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ప్రప్రధమ అంతర్జాల అష్టావధానం నివేదిక

గత శనివారం మాలిక పత్రిక ద్వారా నిర్వహించబడిన "వాణి - మనోహరిణి "  అంతర్జాల అష్టావధానంయొక్క సారాంశం మరికొన్ని హంగులతో మీకోసం..
అంతర్జాల అష్టావధానం

15, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

మాలిక పత్రిక అధ్వర్యంలో మొట్టమొదటి ఆన్ లైన్ అవధానం ... రాబోయే శనివారం

చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి ఆన్ లైన్ అవధానం ... రాబోయే శనివారం సాయంత్రం 6 నుండీ 9 వరకూ ... మాలిక పత్రిక ద్వారా... వివరాలకు చూస్తూనే ఉండండి :)

Spl thanks to Jyothi Valaboju for the initiative :)
మాలిక: Telugu Blogs