15, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

మాలిక పత్రిక అధ్వర్యంలో మొట్టమొదటి ఆన్ లైన్ అవధానం ... రాబోయే శనివారం

చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి ఆన్ లైన్ అవధానం ... రాబోయే శనివారం సాయంత్రం 6 నుండీ 9 వరకూ ... మాలిక పత్రిక ద్వారా... వివరాలకు చూస్తూనే ఉండండి :)

Spl thanks to Jyothi Valaboju for the initiative :)
మాలిక: Telugu Blogs

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి