23, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ప్రప్రధమ అంతర్జాల అష్టావధానం నివేదిక

గత శనివారం మాలిక పత్రిక ద్వారా నిర్వహించబడిన "వాణి - మనోహరిణి "  అంతర్జాల అష్టావధానంయొక్క సారాంశం మరికొన్ని హంగులతో మీకోసం..
అంతర్జాల అష్టావధానం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి