10, జనవరి 2010, ఆదివారం

కొమ్ములు ' విరిగిన ' మొనగాళ్ళు - టెక్సస్ లాంగ్ హోర్న్స్

2003 వర్ల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఇండియా ఓడిందన్న బాధకన్నా ఆస్ట్రేలియా గెలిచిందన్న కుళ్ళే నన్ను దహించివేసింది. అలాంటి సంఘటనే మొన్న గురువారం పునరావృతమైంది. కొమ్ములుతిరిగిన టెక్సస్ లాంగ్ హోర్న్స్ ఫుట్ బాల్ జట్టును అలబేమా క్రింసన్ టైడ్ జట్టు వీరబాదుడు బాదింది ఫైనల్లో.

ఇప్పుడూ కూడా టెక్సస్ ఓడిన బాధ కన్నా అలబేమా గెలిచిన కుళ్ళే నన్ను ఇబ్బంది పెడుతోంది. ముఖ్యంగా అలబేమాలో పండగ చేసుకుంటున్న నా ఫ్రెండుగాడు దివాకర్ ని తలుచుకుంటుంటే.

<a href="http://video.msn.com/?mkt=en-us&playlist=videoByUuids:uuids:1e464584-c981-447c-b6fb-3c59408afd2d&showPlaylist=true" target="_new" title="Petros: Texas loses McCoy, title">Video: Petros: Texas loses McCoy, title</a>


ఈ సందర్భంగా సంతాప సూచకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అల్లరిమూకలనుండి పొందిన స్ఫూర్తితో టెక్సస్ లాంగ్ హోర్న్స్ టీషర్టును తగలబెడదాం అనుకుంటున్నాను - ఏమంటారు?

అన్నట్టు ఆస్టిన్ లో దానిని తగలబెడితే జనాలు నన్ను తగలేసి తగిలేస్తారు. వారి లాంగ్ హోర్న్స్ అభిమానం ముందు భారతీయుల క్రికెట్ అభిమానం ఎందుకూ కొరగాదు - అందుకని పిట్స్బర్గ్ లో తగలబెడదామనుకుంటున్నా - వారం రోజులనుండీ కురుస్తున్న మంచులో భోగిమంట వేసి.


2 వ్యాఖ్యలు: