1, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

?

20 వ్యాఖ్యలు:

 1. @Malak,
  imho, you should have kept the content, it will be used as ref. to the so called "new kids" in blogs, if at all they are interested.

  On otherhand as old timer, knowing him and I strongly believe he should be treated for "ADHD with inferiority complex" symptoms, and as a mentally challenged person, he may not deserve the attention.

  But for an ADHD person, if you don't give the attention, you know what happens :))

  It is really between rock and hard place.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. Well well, I do have the content in my email. I havent lost it.

  I can post it anytime we need it. It all depends on him and his friend :P

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ????????
  content లేనప్పుడు, comments ఎందుకు. వాటిపై చర్చెందుకు? ఏమంటావు శరత్ భయ్యా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. వాసూ, దానిదేముంది ఇప్పుడు ? కి ఈకలు పీకుదాం!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. But I do need to say this:

  వేరే కులం వాళ్ళని "ల"కారపు తిట్లు తిట్టి, తన కులగజ్జిని బయటపెట్టుకుని, తనకు నచ్చని బ్లాగులని తీసెయ్యాలని వీవెన్ ముందు ఏడ్చి (ప్రజాస్వామ్యం), కొంతమందితో వాదించడం దండగ అనే వాక్యం పదే పదే వల్లేవేసే ఈ పెద్దమనిషి తన బ్లాగుకి హిట్లు తగ్గినప్పుడల్లా సిగ్గూ లజ్జా లేకుండా మళ్ళీ వీళ్ళ బ్లాగుల్లోనే దూరి కామెంట్లు పెట్టడం ఎందుకో?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. {ఈ పెద్దమనిషి తన బ్లాగుకి హిట్లు తగ్గినప్పుడల్లా సిగ్గూ లజ్జా }
  ఎవర్ని పెద్ద మహిషి అని అంటున్నారు? దున్నపోతైన, అడ్డగాడిదైనా, పందైనా మనకున్నది ఒక్కటేగా,ఢంగైపోయే ఫిగరు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. ఎం జరుగుతుంది... నాకు తెలియాలి..నాకు తెలియాలి..నాకు తెలియాలి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. Malak,

  I saw a commment from you that there were messages from you that were not published. I published all of them so far. Btw, I am in a different time zone than that of you.

  I will take a look at your comments and answer to the questions. I thought it is not fair to continue discussion so many issues under that post for ever, so I posted a new one to continue the discussion on all the questions and thoughts that came out of that discussion.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. Relax guys, I just didnt see my comments on WP's blog and hence posted them separately here. Now that they are published, I deleted my content.

  WP,

  Its not about the time zone. Your comments and that of RK, posted much later than mine were published first. So I concluded that you were not publishing those comments.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. Some people make things happen
  Some people watch things happen
  and some people just Wonder :
  What the hell has happened !!!


  :D

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. oh.. Sorry about that Malak. I was actually publishing comments from my mail box. Somehow few comments got marked as read in the melee and I missed them.
  After seeing your latest comment about your comments not being published...I went to the blogger dashboard and saw your as well as few others there and published them.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. ఈ వ్యాఖ్యను బ్లాగ్ నిర్వాహకులు తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. ???????????????????????????????????????????????????
  వాటాపెండు
  ???????????????????????????????????????????????????

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు