21, జూన్ 2012, గురువారం

The concept of Gravity and భారతీయులు!


నా ముందుపోస్టులో ఒక అజ్ఞాత (Caption: అందరికీ తెలుసు) ఒక challenge విసిరాడు. న్యూటన్ కన్నా ముందే భారతీయులకు Gravity గురించి తెలుసన్నదానికి సాక్షాలు చూపించమని. ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే ఈ టపా

This was his challenge:


అజ్ఞాత20 జూన్ 2012 5:37 సా
don't run away Malak!!! Show an evidence that the Indians discovered the concept of gravity before Newton!!!!!! i will agree i am a fool!!!!! otherwise you should agree you are fool!

ప్రత్యుత్తరంతొలగించు


and here is my response:ముందుగా Tata Institute of Fundamental Research వారి సైట్లో ఉన్న ఈ లంకె చూద్దాం

http://www.tifr.res.in/~iseg/presentations/Kuriakose-GW.pdf

ఇందులో 4 నుండి 9 దాకా ఉన్న స్లైడ్లలో భారతీయులు గురుత్వాకర్షణ మీద చేసిన ప్రతిపాదనల గురించి పేర్కొన్నారు. వీరందరూ న్యూటన్ కన్నా ముందువారే.


అలాగే ఈ లంకె http://astrobix.com/astroblog/post/varahamihira-history-of-astrology-varahamihira-scriptures-varahamihira-books-name).aspx లో వరాహమిహిరుడికీ గురుత్వాకర్షణకూ ఉన్న సంబంధం గురించి వ్రాశారు.


ఈ వికీ పేజ్లో కూడా http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_gravitational_theory ఆ ప్రస్తావన ఉంది.

అజ్ఞాతా - నీకు ఈ మూడు ఉదాహరణలూ చాలనుకుంటున్నా. అర్థం కాకపోతే చెప్పు ఇంకా విపులంగా చెప్తా.

Now, would you do what you said you would? :))

50 వ్యాఖ్యలు:

 1. A simple google search gives me lots of links. here are some good ones.

  * Prashana Upanishad, Adi Shankaracharya [ http://awakeningtheindianwithin.com/we-discovered-gravity-way-before-newton-did/ ]
  * brahmagupta [ http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta]
  * Siddhanta Siromani .( Bhuvanakosam 6 ) Bhaskaracharya II [http://veda.wikidot.com/bhaskaracharya ]
  * Emperor Ashoka's book of "The Secrets of Gravitation!" [http://www.ufoevidence.org/documents/doc173.htm ]

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. I did not see anybody saying the GURUTVA is 9.81 m/s2, DID YOU??? in all the references given by you!!!  In the 7th Century the Indian mathematician Brahmagupta stated "Bodies fall towards the earth as it is in the nature of the earth to attract bodies, just as it is in the nature of water to flow....(wiki)

  He did not quantify it or proposed any formula for it! just guessed without any proof! WITHOUT ANY PROOF! YOU GOT THAT?? Newton was the first to come up with a quantitative analysis and he resolved the solar system problems such as retrogrades of planets, and calculated the period of "Haley" exactly.

  One more thing, I dont know if you are aware are not, even Newton is Wrong regarding the attraction of bodies, it was Einstein who clarified it that it was not due to attraction, but due to space-time warping! now go on and SEARCH FOR PROOFS OF SPACE-TIME WARPING (real cause of gravity) in Indian science.
  Ok?
  giving some junk website content as proof wont take you anywhere!
  Have some humility and accept the facts! that wont degrade Indians or anyone!! Even the Chinese also did not find it!!!

  .....Now, would you do what you said you would? :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. LOL ..

  Look at the message ..


  అజ్ఞాత20 జూన్ 2012 5:37 సా
  don't run away Malak!!! Show an evidence that the Indians discovered the concept of gravity before Newton!!!!!! i will agree i am a fool!!!!! otherwise you should agree you are fool!


  giving some junk website content
  ________________________________

  A guy who doesn't understand what Gravity is, says TIFR website is a junk site LOL .. Do you know what TIFR is by the way?

  By the way do you think Guratwa means "Aceleration due to Gravity?"


  LOLZ ...


  The equation is simple ..

  You asked for the evidence and I gave the evidence .. would you do what you said you would do :)

  And I have given the evidence .. You never asked for the value ..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. I guess you have some problem with your brain so you don't understand things well ... its evident from the way you have difficulty understanding what has been written in the post .. so lemme repeat it

  1. Gravity is not 9.81 m/s2 .. it is Acceleration due to gravity and both are not the same

  2. The question that has been asked is about the concept of Gravity, not the value of the acceleration due to it.

  First learn the fundamentals on Kinematics and Kinetics - then you can google about Space Time warping and blah blah.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. /Space Time warping and blah blah./

  hey Malak,
  Explain the Anon's Brain-tongue warping.

  Snkr ;)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. BTW, forgot to tell you, KINETICS is physics subject! its chemistry!
  Chemical Kinetics deals with reaction rates and chemical equilibrium!!

  How funny you are Malak??? relating CHEMISTRY TO GRAVITY?????wow!!
  hilarious!!!!! keep those comment coming, let's see what other genius thoughts you have!!!! haahahahhaahhahhaahha funniest stupid!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. LOOOOOOOOL .. Just look at what you said ... Do you mean to say

  Kinetics is not Physics?

  LOOOOOOL ...

  I think I should retain this comment forever ..... LOOOOOOOL

  So, it is clear that you know nothing about Science, let alone Physics..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. Snkr ..

  Hear it from this genius .. who says Kinetics aint part of Physics ..

  He doesn't know what Kinetics deals with.

  The best part of it ... he takes up "Chemical Kinetics" and says its just Chemistry LOL ..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. Dear YourGod,

  Here are some basics for you about Kinetics in Physics ...

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetics_(physics)

  If you had studied +2 Physics, you would't have said what you said.


  It has already been proved that you are a fool ... I took your challenge up and gave the evidence that the concept of Gravity was given by the Indians even before Newton.

  If you think you can escape from being a Certified Fool by being even more foolish ... then you are wrong :)))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. So one more to add to the list ...

  Difference between Kinetics and Chemical Kinetics ...

  Snkr .. there goes his Brain(less) Tongue Wrap.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. Idiot Your God alias Tara alias Prabhakar

  Kinematics is the study of motion without consideration to its cause and Kinetics is the study of motion and its cause. If you don't know Physics then just shut up and learn. Don't give your own theories here stupid.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. Ajnata,

  Well, I doubt if Tara can get so stupid. I am sure he knows the basics unlike this guy.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. Since the mid-20th century, the term "dynamics" (or "analytical dynamics") has largely superseded "kinetics" in physics text books[4]; the term "kinetics" is still used in engineering.

  from wiki, shut your GODDAMN mouths! engineering, not physics!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. /relating CHEMISTRY TO GRAVITY?????wow!!
  hilarious!!!!! /

  Why it is so hilarious?!! Why you think there is no gravity between particles?! Any proof?

  Snkr

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 15. Since the mid-20th century, the term "dynamics" (or "analytical dynamics") has largely superseded "kinetics" in physics text books[4]; the term "kinetics" is still used in engineering.
  __________________________________________________________________________________________

  "Has largely superseded" ... does not mean completely replaced ... so you better shut your mouth.

  Oh so, now you have left Chemistry and say its Engineering ... I should learn this art of changing my own versions so fast ..

  By the way I hope you know the difference between Chemistry, Physics and Engineering .. ( I just hope - I won't be surprised if you don't) ..

  LOL ... You are one hell of a specimen .. a real Item Number :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 16. Stay on one ..

  Is it Engineering or Chemistry? If it is, then what branch of it? I really love your zeal man ... you are truly one KA Paul who never stops talking even when its evident that you are plain stupid :))))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 17. Read it fully, mindless malak! read it fully, and then comment!!! dont you have basic common sense????

  the word Kinetics had been changed to Dynamics for physics even before you were born!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 18. You have a big problem in understanding that simple text as well as well ..

  "Largely Superseded" does not mean "Changed Completely" ..

  This is the problem with the people who don't understand what has been written in a plain simple manner.

  By the way do you know what Physical Chemistry is and what it deals with?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 19. Man, the so called Research Fellow is being taught the basics of Physics and Chemistry here. My blog is really special!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 20. Read the text completely yourself ..

  Even the "Largely Superseded" things is for Physics Text books, not in Physics.

  The subject is much beyond the text books (Since you don't understand the basic concepts, I 'm forced to teach you some)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 21. Be good at the basics of at least one thing man .. Physics, Chemistry or Reading. You are currently good at none.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 22. Hey Malak Now I am 100% sure this is Tara who knows nothing beyond Google. Please publish this.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 23. చచ్చిన పాముని మరీ చంపమాకు బాసూ. నువ్వు వేసిన పోస్టుకి దిమ్మతిరిగి మైండు బ్లాంకైంది గురుడికి. అందుకే పిచ్చిపిచ్చిగా వాగుతున్నాడు. నేను చదివిన ఇంటర్ పుస్తకం ఎస్ చాంద్ అండ్ లో కైనెటిక్స్ అనే ఉంది. అలాగే డిగ్రీలో కూడా.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 24. I told you yesterday this guy deserved a Nobel prize in English literature. With today's revelation I recommend him for Physics too for making the great discovery that Kinetics is not a part of Physics. Had he read any Physics journal in his worthless shitty life he would have understood that word.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 25. జర్నలా? తేజాబాబు పొద్దున్నే మందుకొట్టొచ్చావా? టెక్స్టు పుస్తకం చదివిన సిత్రమే లేదంటుంటే నువ్వు జర్నళ్ళగురించి మాట్లాడుతున్నావేంటి?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 26. I always had a doubt if YourGod was Malak's friend who was trying to project a positive image of Malak by posting such idiotic messages and projecting himself as a stupid. Infact I still doubt the same ;-) He is pissing in his pants ever since I asked him to come to my blog for a fight.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 27. show me one physics/engineering book related to mechanics where the Kinetics is used and I will do as I say, the book should be published within the last 50 years!!!

  have you read the wiki definition yet??? don't worry, other blogger will and understand what you are!!!

  you didn't even publish my comment where I asked you to read it fully!!!! hahahahhahahahahahhahahahahahahhahaa....bhale bukkayaavugaaa!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 28. Teja GRRRRRRRR ... but LOL .. you gave this a new twist altogether. Let him be here. He is not ready to be decimated by you yet :P

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 29. LOL Look at the above Ajnata's comment ... He is referring to S Chand & Company Physics book. Go check it.

  Yes Bloggers have already know who is what ...

  Who doesn't know what Kinetics is
  Who doesn't know what gravity means
  Who doesn't know how to read ..

  Do you need more? LOOOOOOL

  How many times you prove yourself to be a fool?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 30. Yes S.Chand&Co edition that came out in 1985 in Physics mentions Kinetics clearly. I remember this because I got confused between Kinematics and Kinetics and my lecturer corrected me.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 31. If what Ajnata says is correct then its less than 50 years.

  Moreover the Wiki article says that it was replaced only in Physics Textbooks but not Physics.

  So one more thing ... this guy does not understand the difference between a Text Book and a Subject :))))))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 32. Ok ... here is a Journal of Physics wherein the word Kinetics is used. (You said Kinetics is not related to Physics at all)

  http://iopscience.iop.org/0953-8984/17/30/010;jsessionid=5351D3A5F42137E25FAAE7ADFEB4D038.c2

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 33. Here is the Journal of Mechanics and Physics of Solids

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022509608001671

  The word "Kinetics" has been used in the title itself.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 34. One more

  http://www.scribd.com/doc/19106083/Work-Energykineticsmechanics-revision-notes-from-Alevel-Maths-Tutor

  On another thing

  You act as if you are weak there by shooting his confidence levels up lifting him very high and then hit him so hard in the next minute that he has no escape. Hmmmmmmmm good strategy. Well Done.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 35. ఆపండే యెదవ సోది. మలకూ ఆ యువర్గాడ్ గాడికి బుర్ర బుద్ధీ రెండులేవు సరే. నీకేమయ్యింది? పందిని కూచోబెట్టి పరిసుభ్రత మీద క్లాసులు ఎందుకు పీకుతావు నాయనా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 36. LOOOOL ...

  పందికి పరిశుభ్రత క్లేసులు LOOOOOOOL .. This is hilarious ... dude I am sure you are from Pra Pi Sa Sa ... not many are so creative

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 37. ఇతనికి పిచ్చా వెర్రా? భూమ్యాకర్షణ గురించి న్యూటన్ కన్నా ముందు మనవాళ్ళు చెప్పారని పోస్టు అంటుంటే 9.81 చెప్పలేదు గట్రా గట్రా అంటాడేమిటి? అసలు పోస్టుకు కామెంటుకు సంబంధం ఉందా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 38. Anon,

  Looks like he has some serious mental problem - not sure though. In any case, this is just for some time pass. His comments will not be published on serious posts in any case.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 39. it has been 150 years since the word Kinetics was used for physics, It was changed to Dynamics.

  Do not show some junk, show some standard textbooks or any books written by established scientists/professors!!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 40. Funny guy ... LOL ...

  The links I have given you are RESEARCH JOURNALS ..

  This was what you have asked

  "Show me one physics/engineering book related to mechanics where the Kinetics is used and I will do as I say, the book should be published within the last 50 years!!!"

  1. A Journal is a book (Unfortunately people like you are not aware of it)

  2. The journals I referred to are Physics related

  3. They are within the last 50 years


  Do you understand it now?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 41. One of the authors Graeme Ackland is an well-known professor from the Scotland area. You have clearly lost it. No amount of cover-up will help.

  Okay prove that nobody has used the word Kinetics in Physics in the last 150 years....

  Don't talk about a subject when you know nothing about it. This is what happens every time you do it :))))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 42. Just because you dream or fantasize that a word has been taken out 150 years ago (Even Wiki doesn't say so ... all it says is it has been "Largely superseded in the Physics Textbooks") it doesn't become true. You have to study Physics at primary and secondary levels in order to know the words and phrases used in the subject. Got it? :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 43. Now, you don't have enough left in yourself even to nurse your wounds. Just a couple of messages and you proved to the world what kind of an idiot you are :))

  Researcher? Physics Specialist?? Lolz.. The whole of the blog world now knows what kind of Physics knowledge you possess ... You chose a wrong guy to fight with.

  Next time - Choose a guy like yourself who knows nothing about Physics. It would be a right match for you and a bigger entertainment for rest of us :))))))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 44. @challenge visira agnatha gadi gurchi....aadevadandi prachyudu neechudu....allavuddien KHILJI gadu 11th centurie lo mana grandhalayalu kalabettadu ani telisi kuda ala vitandam chestadu......eee donga koduku nalanda..takshashila tagala pettaru kanaka mana grandhalu 3 nundi 6 nelalu tagalapaddayi,ala jaragaka poyunte...veedi mohana anni lekkalu formulalu kottevallam,nuvvu great anukunte great avutav,bekar anukunte bekar avutav...alantappudu indians great anukunte tappu enti....veedu roju poddunne addam lo chuskuni "naa batuku chada nenu kurshiponee,nenu edavani ani "anukomannandi,daridrudu,ayina ee comments gola entanta net lo freedome lekunda...kamoney gadu.....britishers ki help chesi desam padavvadaniki sahakarinchindi veedi purvikule anukunta anduke vaalla pata padutadu...veedu vache janmalo zimbabve lono ithiyopia lono bakka pranila putti sarwa chandala jeevitam gadapalani aaseervadistunna.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 45. అంతు లేని కధ సినిమా లో జయప్రధ పడ్డ కష్టాలు గుర్తు కి వస్తున్నాయి నాకు మలక్ ని , మలక్ బ్లాగు ని చూస్తుంటే ! కారెక్టర్లు మారుతున్నాయి తప్ప కష్టాలు మారడం లేదు. అవే ఫైటింగులు .. అవే టాపిక్కులు ... ఒక్క మలకే కాన్‌స్టెంటు .. జయప్రధ లాగా!
  how r u dude?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 46. Hehe :)) as such this blog is meant for fights right.

  Me good thanx, howz married life treating ya?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 47. marriage life is good but life is not so fine dude.. little coarser..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 48. Everyone pases thru those phases. Dont worry. Let me know if I can be of any help

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 49. @Mr,Malak..Rowdy.nijamu cheppavu.mana bhaaratheeya puraanaalalo,vedaalalo,anni unnai,ante vimanamulu,gravity gurinchi,atombomb gurinchi,prasthutham videsheeyulu ememi kanipettaaro avanni mana deshamlo unnai kaani emicheddamu vaatini thayaaru chese gnanamu leka thayaaru cheyaleka poyaaru.mana duradrushtam.eeroju vaalu prapanchaanni paalinche sthithilo unte manamu vaari saamanthula mayyaamu

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు