2, ఆగస్టు 2012, గురువారం

మాలిక పత్రిక శ్రావణ పౌర్ణమి సంచిక


మాలిక పత్రిక శ్రావణ పౌర్ణమి సంచిక విడుదలైంది.

http://patrika.maalika.org

ఇకనుండీ మాలిక పత్రికను ద్వైమాసిక పత్రికగా మార్చాలని నిర్ణయించాం. వివరాలు త్వరలోనే తెలియజేస్తాం.

పత్రిక టీం లో క్రొత్తగా చేరుతున్న సభ్యులు

1. డా. రాజశేఖర్ ( ఏక్టర్ కాదులెండి.. ఈయన ఖరగ్ పూర్ IITలో ప్రొఫెసర్. ఒక దశాబ్దం పాటు నా సహాధ్యాయి )

2. రాజ్ కుమార్ ఆదూరి ( ఈయన చెన్నై లో సాఫ్ట్ వేర్ ప్రొఫెషనల్. అయిదేళ్ళపాటు నా సహాధ్యాయి)


ఈ సంచికలోని అంశాలు:


0. సంపాదకీయం: అసలు తప్పెవరిది?

1. ప్రమోషన్లు… పరీక్షలు

2. ఔను ….నేను కూడా మామూలు మనిషినే

3. ద్వాదశాళ్వారులు…..

4. జ్యోతి..

5. నిత్య సత్యాలు – ఆణి ముత్యాలు

6. ఊహకి వాస్తవానికి మధ్య పూల వంతెనలు ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాస్త్రిగారి కధలు

7. సినీమా(ట)ల తూటాలు.

8. పదచంద్రిక – 7: రూ. 1000 బహుమతి

9. భారత జాతీయ సైన్యం (ఆజాద్‌ హింద్‌ ఫౌజ్‌) ముస్లిం పోరాట యోధులు

10. మెడ పట్టినదీ – కనిపెట్టినదీ

11. వాసిష్ఠ చెప్పిన విచిత్ర కథలు – జనస్థానం

12. నాకు నచ్చిన పుస్తకం

13. రంగాజమ్మ…

14. అమ్మ భాషలో వాదిస్తే గెలుపు ఖాయం

15. జీవుడే దేవుడు

16. అంచనా వెయ్యకు