3, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

RIP దేవానంద్ :((

ఈ జీవితంలో కలవాలనుకున్నవాళ్ళలో ఈయన ఒకడు. ఆ అదృష్టం నాకు లేదు :((1 వ్యాఖ్య: