6, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

పాకిస్తానీ గజనీ :))

ఎవరన్నారండి పాకిస్తానిలకి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యుమర్ తక్కువని?6 వ్యాఖ్యలు:

 1. మలకూ ప్రమోదవనంలో నిన్నేదో పీకుతామని శపథం చేసి, పనికిమాలిన జోకరు పోస్టు వేసాడు మీ మార్తాండుడు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. నిన్నేదో పీకుతామని శపథం చేసి
  _____________________

  LOOOOL, em pIkkutaarO pikkomanu :)) I'm very much here - All that they could do is to shout - let them. Its more publicity and entertainment and possibly more hits to my blog - Advantage me :P


  పనికిమాలిన జోకరు పోస్టు వేసాడు మీ మార్తాండుడు.
  _________________________________

  What else do you expect from him? He doesnt even understand what he writes :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. The thing is - these incompetent guys dont even know how to attack someone. Rediff was much better. These guys are just boring.

  As I said in the other blog it needs real STUFF to offend me. Creating a blog and crying in there doesnt help it :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. హ హ సరేగానీ ఇంతకీ శర్మగారిని నువ్వేమన్నావు?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. I didnt say anything - it was a fight between him and Sreenivas. This idiot Martanda is trying to create an issue there, but, alas, if only he has enough brains to make it :))

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు