17, అక్టోబర్ 2009, శనివారం

ఎన్.టీ.ఆర్, సావిత్రి "జామురాతిరి జాబిలమ్మ!" హీహీహీ!!

.
.
.
.

ఎన్.టీ.ఆర్, సావిత్రి "జామురాతిరి జాబిలమ్మ!" హీహీహీ!!

.
.
.
.

10 వ్యాఖ్యలు:

  1. మీకు, మీ కుటుంబానికి అష్టైశ్వర్యాలు, సకల శుభాలు కలగాలని కోరుతూ.....దీపావళి శుభాకాంక్షలు!

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. దీపావళి శుభాకాంక్షలు

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  3. మళ్ళీ చూశాను! జాము రాతిరి అంటూ స్టార్ట్ అయ్యే చోట నవ్వాగటం లేదు!

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు