6, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

నాకు నచ్చిన దేవానంద్ సోలోలు - రెండవ భాగం - 15 నుండి 11 దాకా

మొదటి లిస్టు మరీ పెద్దదిగా ఉందన్నారు - అందుకే దీనిలో 5 మాత్రమే - 15 నుండి 11 దాకా15. టేక్సీ డ్రైవర్: జాయే తో జాయే కహా( - గాత్రం: తాలత్ మెహ్మూద్ - సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్

14. మునీంజీ: జీవన్ కె సఫర్ మే( రాహీ - గాత్రం: కిషోర్ కుమార్ - సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్


13. తీన్ దేవియా(: ఖ్వాబ్ హో తుం యా - గాత్రం: కిషోర్ కుమార్ - సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్

12. తేరే ఘర్ కే సామ్నే: దిల్ క భవ్(అర్ - గాత్రం: మహమద్ రఫీ - సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్
11. జ్యూయల్ థీఫ్: యె దిల్ న హొతా బేచారా - గాత్రం: కిషోర్ కుమార్ - సంగీతం: ఎస్ డీ బర్మన్

1 వ్యాఖ్య:

  1. మలక్కూ,

    నా కైతే బుఱ్ఱ తిరిగి పోతుంది. ఏం అర్థం కాలా! నీకేమైనా అర్థమయ్యిందా? అయితే కొంచెం చెప్పు నాయనా?

    I am not talking about this post. But you can figure out what I am talking about :)

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు