10, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

నా అల్ టైం ఫేవరేట్ కవ్వాలీ!

FULL VERSION (AUDIO)

A LIVE VERSION FEATURING THE QAWWAL AZIZ NAZAN HIMSELF


3 వ్యాఖ్యలు: