16, ఫిబ్రవరి 2010, మంగళవారం

సమైక్య, తెలంగాణావాదులు హైకూలలో తన్నుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? (5-7-5)

తెలంగాణావాది(తె):

తెలంగాణాలో
సమైక్యవాదులకు
రంగుపడుద్ది

సమైక్యవాది (స):

హైదరాబాదు
నీ బాబుగాడి సొమ్ము
అనుకున్నావా?

తె:

స్వయం పాలన
ప్రత్యేక తెలంగాణా
మా జన్మ హక్కు

స:

విడిపోయిన
రాష్ట్రాలెన్నో అయ్యాయి
బుట్టలో తుక్కు

తె:

గిట్లా మమ్మల్ని
పరేషాన్ జెయ్యక
గమ్మునుండు బే!


స:

ఏటేటేటేటీ?
మాతో పెట్టుకోమాక
బేగెల్లిపోరా!


తె:

ముయ్యిబే నోరు
ఆపలేవు మా హోరు
జై తెలంగాణా!

స:

నువ్వే మూసుకో
మా గ్రూపుదే విజయం
జై సమైక్యాంధ్ర!

6 వ్యాఖ్యలు:

 1. నిజం చెప్పండి ఘోస్ట్ రైటర్ గా తెలంగాణా వాదులకు, సమైక్యాంధ్ర వాదులకు స్క్రిప్ట్ సమకూరుస్తుంది మీరే కదా!! LOL :-)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. అబ్బే.....ఇంత త్వరగా జై కొట్టేసి బై చెప్పేటం బాలేదు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. బాగావ్రాసారు
  కాకపొతే నాలుగు ముక్కలో తేల్చడం బాలేదు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు