20, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

సరే! మిమ్మల్ని భయపెట్టాలని డిసైడైపోయా!

దమ్ముంటే ఇది విని స్థిరంగా ఉండండి!! (లింకు మీద క్లిక్కండి) - విని ఎవరైనా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఎడల బాధ్యత నాది కాదుgsss.wav

3 వ్యాఖ్యలు: